Nastavení a ovládání modemu ZyXEL VMG8924-B30A

ZyXEL VMG8924-B30A

Nastavení bezdrátové Wi‑Fi sítě

Zapnutí Wi‑Fi sítě
 1. Na zadní straně modemu podržte na 3 sekundy tlačítko „Wi‑Fi“.

  Tlačítko WiFi

  Rozsvítí se kontrolka „2,4 GHz“.

  Kontrolka WLAN

 2. Na 10 sekund podržte tlačítko „Wi‑Fi“.

  Tlačítko WiFi

  Rozsvítí se kontrolka „5 GHz“. Na modemu by teď měly svítit kontrolky „2,4 GHz“ i „5 GHz“.

  Kontrolka WLAN

  Doporučujeme: Zapněte obě pásma Wi‑Fi sítě (2,4 GHz i 5 GHz) a využívejte je podle  potřeby.

 3. Přihlašovací údaje najdete na zadní straně modemu (pokud jste si v minulosti nenastavili vlastní jméno a heslo k Wi‑Fi nebo jste modem uvedli do továrního nastavení).

  Štítek s přihlašovacími údaji

Změna názvu a hesla Wi‑Fi sítě

Wi‑Fi síť si můžete sami přejmenovat a nastavit k ní vlastní heslo. Změna názvu a hesla je vhodná například po prvním zprovoznění Wi‑Fi sítě. Líp ji tak ochráníte před tím, aby se k vám připojil někdo cizí.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem s počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky svého počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlášení do administrace

 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo = admin

  Pokud heslo nefunguje, obnovte u modemu tovární nastavení. Heslo „admin“ začne znova platit.

 4. Následuje nastavení Wi‑Fi sítě 2,4 GHz. Z nabídky Snadného nastavení vyberte „Bezdrátová Wi‑Fi síť“.

  Nastavení bezdrátové sítě

 5. Klikněte na tlačítko „Změnit nastavení“. Na řádku „Typ sítě“ nechte „2,4 GHz“.

  Změna 2,4 GHz sítě

 6. Další pole vyplňte následovně:
  • Stav – Vyberte „Zapnuto“.
  • Název – Napište, jak chcete, aby se vaše Wi‑Fi síť jmenovala. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  • Heslo – Napište heslo, kterým chcete svou Wi‑Fi síť zabezpečit. Heslo musí mít minimálně 8 znaků. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  • Zabezpečení – Vyberte „Vysoké“.

  Změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Uložit změny“.

  Vyplňte pole nastavení

 7. Následuje Nastavení 5GHz Wi‑Fi sítě. Klikněte na tlačítko „Změnit nastavení“.

  Změna 2,4 GHz sítě

 8. Další pole vyplňte následovně:
  • Typ sítě – Vyberte „5 GHz“.
  • Stav – Vyberte „Zapnuto“.
  • Název – Napište, jak chcete, aby se vaše Wi‑Fi síť jmenovala. Jméno musí být jiné než u sítě 2,4 GHz. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  • Heslo – Napište heslo, kterým chcete svou Wi‑Fi síť zabezpečit. Heslo musí mít minimálně 8 znaků a může být stejné jako u sítě 2,4 GHz. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  • Zabezpečení – Vyberte „Vysoké“.

  Změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Uložit změny“.

  Vyplňte pole nastavení

 9. Připojte koncové zařízení
  Teď už můžete k Wi‑Fi síti připojit třeba mobil, počítač, notebook nebo tablet. Stačí zapnout Wi‑Fi, vyhledat dostupné bezdrátové sítě v okolí a vybrat vámi pojmenovanou síť – výhodné je přihlásit se k 2,4GHz i 5GHz síti. Pro přihlášení zadejte heslo, které jste si předtím nastavili. Pokud heslo zadáte správně, systém potvrdí, že jste připojení.
Kam dát modem, aby Wi‑Fi správně fungovala

Poloha modemu má zásadní vliv na kvalitu pokrytí Wi‑Fi signálem. Podívejte se na pár užitečných tipů, kam dát správně modem.

Schéma kvality sítě modemu

Nastavení LAN portů

Jak nastavit LAN port pro službu O2 TV Multi

LAN porty modemu od O2 jsou z výroby nastavené: LAN1, LAN3, LAN4 pro internet a LAN2 pro O2 TV. Pokud máte O2 TV Multi a chcete k modemu připojit až dva set-top boxy, je potřeba nastavit další port pro O2 TV.

LAN porty označené žlutě

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem s počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlášení do administrace

 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo = admin

  Pokud heslo nefunguje, obnovte u modemu tovární nastavení. Heslo „admin“ začne zase platit.

 4. Z nabídky nastavení vyberte „LAN porty“.

  Volba LAN Porty

 5. Vyberte „2 x O2TV (pro službu O2TV Multi)“ a potvrďte tlačítkem „Uložit změny“.

  Vyberte 2x O2TV

  Zobrazí se hláška „Vaše data byla uložena“. Váš modem je teď nastavený pro službu MULTI. Do portů „LAN2“ a „LAN3“ k němu můžete připojit až 2 set-top boxy.

Jak nastavit všechny čtyři LAN porty pro internet

LAN porty modemu od O2 jsou z výroby nastavené: LAN1, LAN3, LAN4 pro internet a LAN2 pro O2 TV. Pokud chcete všechny čtyři LAN porty používat pro připojení k internetu, je potřeba přenastavit port LAN2.

LAN porty označené žlutě

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem s počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlášení do administrace

 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo = admin

  Pokud heslo nefunguje, obnovte u modemu tovární nastavení. Heslo „admin“ začne zase platit.

 4. Z nabídky Snadného nastavení vyberte „LAN porty“.

  Volba LAN Porty

 5. Vyberte „Pouze Internet“ a potvrďte tlačítkem „Uložit změny“.

  Pouze internetové porty

  Zobrazí se hláška „Vaše data byla uložena“. Váš modem je teď nastavený pro možnost používání internetu na všech čtyřech LAN portech (LAN1, LAN2, LAN3, LAN4).

Další užitečná nastavení a odkazy

Přihlášení do nastavení modemu
 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem s počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlášení do administrace

 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo = admin

  Pokud heslo nefunguje, obnovte u modemu tovární nastavení. Heslo „admin“ začne zase platit.

Aktualizace firmware
 1. Z odkazu Firmware ke stažení si do počítače stáhněte aktuální firmware.
 2. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem s počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky počítače.
 3. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlášení do administrace

 4. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo = admin

  Pokud heslo nefunguje, obnovte u modemu tovární nastavení. Heslo „admin“ začne zase platit.

 5. V nabídce nastavení vyberte „Aktualizace firmware“.

  Výběr aktualizace firmware v administraci

 6. Klikněte na „Procházet“.

  Procházet soubory

 7. Z úložiště počítače vyberte soubor, který jste si uložili na začátku (krok „Stažení firmware“).

  Vybrat soubor

 8. Klikněte na tlačítko „Aktualizovat“.

  Aktualizovat

  Zobrazí se upozornění o aktualizaci firmware. Počkejte, dokud se aktualizace nedokončí.

 9. Po dokončení aktualizace se zobrazí okno pro přihlášení. Máte hotovo!

  Přihlášení do administrace

Záloha uživatelských nastavení

Zálohou uživatelských nastavení modemu si uložíte vlastní název Wi‑Fi sítě a hesla, nastavení LAN portů, případně vlastní IP adresy. Hodí se, když třeba budete chtít obnovit tovární nastavení modemu nebo aktualizovat firmware.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem s počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlášení do administrace

 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo = admin

  Pokud heslo nefunguje, obnovte u modemu tovární nastavení. Heslo „admin“ začne zase platit.

 4. Z nabídky Snadného nastavení vyberte „Záloha nastavení“.

  Záloha nastavení

 5. Klikněte na tlačítko „Zálohovat“.

  Zálohovat

 6. Záloha se stáhne a uloží do počítače soubor „config.bin“. Zálohování jste úspěšně dokončili.

  config.bin

Obnova uživatelských nastavení modemu ze zálohy

Zálohou uživatelských nastavení modemu si uložíte vlastní název Wi‑Fi sítě a hesla, nastavení LAN portů, případně vlastní IP adresy. Hodí se, když třeba budete chtít obnovit tovární nastavení modemu nebo aktualizovat firmware.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem s počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlášení do administrace

 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  Uživatelské jméno = admin
  Heslo = admin

  Pokud heslo nefunguje, obnovte u modemu tovární nastavení. Heslo „admin“ začne zase platit.

 4. Z nabídky Snadného nastavení vyberte „Obnova nastavení ze zálohy“.

  Obnova nastavení ze zálohy

 5. Klikněte na tlačítko „Procházet“.

  Procházet soubory

 6. V počítači vyberte soubor „config.bin“ (uložili jste si ho při Záloze nastavení modemu).

  config.bin

 7. Klikněte na tlačítko „Obnovit“ a počkejte, dokud se obnova nastavení nedokončí.

  Obnovit

 8. Na obrazovce se zobrazí okno pro přihlášení. Obnovu nastavení ze zálohy jste úspěšně dokončili.

  Přihlášení do administrace

Nastavení přístupového hesla do modemu

Z výroby má modem ZyXEL nastavené uživatelské jméno a heslo na hodnotu „admin“. Přístupové údaje si můžete sami změnit. Líp tak ochráníte svou síť, aby se k ní přihlásil někdo cizí.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem s počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlášení do administrace

 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo = admin

  Pokud heslo nefunguje, obnovte u modemu tovární nastavení. Heslo „admin“ začne zase platit.

 4. Z nabídky Snadného nastavení vyberte „Pokročilé nastavení“.

  Pokročilé nastavení

 5. V levém svislém menu vyberte položku „Pokročilé nastavení“. Pak zvolte „Management“ a klikněte na „Kontrola přístupu“.

  Kontrola přístupu

 6. Vyplňte prázdná pole formuláře:
  • Do řádku „Staré heslo“ napište stávající heslo.
  • Do řádku „Nové heslo“ napište nové heslo. Musí mít 8-16 znaků, obsahovat aspoň jedno číslo nebo speciální znak a nesmí v něm být mezery ani diakritika.
  • Pro ověření napište nové heslo znova do řádku „Potvrdit heslo“. Změny uložte kliknutím na tlačítko „Uložit/Použít“.

  Vyplňte pole nastavení

  Modem uloží nastavení během několika sekund. Příště už se do webové konfigurace přihlásíte novým heslem.

Technické specifikace

Atributy ATM

 • RFC 2364 (PPPoA); RFC 2684 (RFC 1483) Bridge/Route; RFC 2516 (PPPoE); RFC 1577 (IPoA)
 • Počet podporovaných PVC: 16
 • Typ AAL: AAL5
 • Servisní třída ATM: UBR/CBR/VBR
 • Podpora ATM UNI: 3.1/4.0
 • OAM F4/F5
 • DLNA Media server
 • Print server
 • 3G/LTE záloha (přes USB modem – není součástí balení)

Bezdrátové rozhraní

 • IEEE 802.11a/b/g/n/ac
 • 64, 128-bit Wired Equivalent Privacy (WEP) Data Encryption WPA/WPA-PSK a WPA2/WPA2-PSK šifrování
 • 13 kanálů (Evropa)
 • Filtrování MAC adres, WEP, WPA, IEEE 802.1x
 • 10, 25, 50, 100mW @ 22MHz (úroveň výstupního výkonu šířky pásma lze nastavit podle konkrétního prostředí)

Certifikace

 • CE, EMC
 • RoHS

Funkce přemostění

 • Podpora VLAN
 • Algoritmus STA (Spanning Tree Algorithm)
 • IGMP Proxy
 • Transparentní mosty (učící se): IEEE 802.1d

Funkce směrování

 • Statické směrování, RIP, RIPv2, NAT/PAT, DHCP Server, DHCP Relay, DHCP Client, DNS Proxy, ARP

Internetový protokol

 • IPv4
 • IPv6

Nadstandardní funkce

 • Integrované WebGUI pro jednoduchou správu modemu
 • Rodičovská ochrana a správa přístupu k internetu

Napájení

 • Vstupní: 100 - 240 V AC
 • Výstupní: 12 V DC / 2 A

Okolní prostředí

 • Provozní teplota: 0 ~ 40 °C
 • Relativní vlhkost: 5 ~ 95 % (nekondenzující)

Propustnost aplikace

 • PPTP, L2TP, IPSec, VoIP, Yahoo messenger, ICQ, RealPlayer, NetMeeting, MSN, X-box, atd.

QoS

 • L3 policy-based QoS, IP QoS, ToS

Rozhraní hardware

 • 1 × RJ-11 pro ADSL2+/VDSL2
 • 4 × RJ-45 pro LAN (10/100/1000M Auto MDI/MDI-X)
 • 1x RJ-45 Gigabit WAN
 • 2 x USB 2.0
 • 2 x FXS
 • Tlačítko reset
 • Tlačítko WPS/Wi‑Fi
 • Tlačítko pro vypnutí/zapnutí modemu
 • Tlačítko pro vypnutí LED kontrolek
 • Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac
 • 2x2 Interní antény pro Wi‑Fi 2.4GHz (300Mbps)
 • 3x3 Interní antény pro Wi‑Fi 5GHz (1300Mbps)

Rozhraní LAN

 • Podpora MDI/MDX: Ano
 • 10/100/1000M Auto MDI/MDI-X

Správa zařízení

 • Ve shodě s protokoly vzdálené správy TR-069/TR-098/TR-111, SNMP
 • Telnet, internetová správa, záloha a obnovení konfigurace
 • Upgrade software pře servery HTTP / TFTP / FTP

Zabezpečení

 • Filtrovací pravidla PAP, CHAP, TCP/IP/Port
 • Přenos portů (Port Triggering / Forwarding / Mirroring)

Návody a dokumentace

Mobilní aplikace Moje O2

Všechno snadno vyřídíte v aplikaci Moje O2

Stáhněte si mobilní aplikaci Moje O2 a spravujte své služby online. Jednoduše a pohodlně.
 • Důležité informace vždycky po ruce
 • Autodiagnostika a nastavení služeb
 • O2 Radosti plné atraktivních nabídek