Nastavení a ovládání modemu ZTE WF831

Modem ZTE WF831

Nastavení bezdrátové Wi‑Fi sítě

Zapnutí Wi‑Fi sítě

Pokud na předním panelu modemu svítí kontrolky „5 G“ a „2,4 G“, Wi‑Fi síť je zapnutá. V základním nastavení modemu je Wi‑Fi zapnutá vždy.

Svítící kontrolky pro Wi-Fi

Pokud Wi‑Fi síť zapnutá není, zapnete ji pomocí konfigurace modemu (postupujte dle kroků pro Změnu názvu a hesla).

Změna názvu a hesla Wi‑Fi sítě
 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1 nebo LAN2. Druhý konec kabelu zapojte do LAN zdířky svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://192.168.0.1/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.Přihlášení do konfigurace modemu
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na zadní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

  Zadní strana modemu s údaji

 4. Po přihlášení pokračujte nastavením 2,4GHz sítě.
  V menu nahoře vyberte „Settings“. Následně v levém svislém menu klikněte na „Wi‑Fi“.

  Tlačítko Settings

 5. Klikněte na „WLAN Settings“.

  Možnost WLAN Settings

 6. Nastavení na stránce „WLAN Settings“ vyplňte následovně:
  • Band = 2,4 GHz
  • WLAN = Políčko zaškrtněte.
  • SSID = Napište, jak chcete, aby se vaše Wi‑Fi síť jmenovala. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  • Security = WPA-PSK&WPA2-PSK
  • Password = Napište heslo, kterým chcete svou Wi‑Fi síť zabezpečit. Heslo musí mít minimálně 8 znaků. Nepoužívejte diakritiku ani mezery. 

   Změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Submit“.

  Natavení a tlačítko Submit

 7. Pokračujte nastavením 5GHz sítě
  V poli „Band“ hodnotu na 5GHz a zbytek polí v sekci „WLAN Settings“ vyplňte následovně:
  • WLAN = Políčko zaškrtněte.
  • SSID = Napište, jak chcete, aby se vaše Wi‑Fi síť jmenovala. Jméno musí být jiné než u sítě 2,4 GHz. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  • Security = WPA-PSK&WPA2-PSK
  • Password = Napište heslo, kterým chcete svou Wi‑Fi síť zabezpečit. Heslo musí mít minimálně 8 znaků a může být stejné jako u sítě 2,4 GHz. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.

   Změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Submit“

  Nastavení a tlačítko Submit

 8. Připojte koncové zařízení
  Po dokončení nastavení můžete k Wi‑Fi síti připojit zařízení jako mobilní telefon, počítač, notebook nebo tablet. Na zařízení stačí zapnout Wi‑Fi, vyhledat dostupné bezdrátové sítě v okolí a vybrat vámi pojmenovanou síť – výhodné je postupně se přihlásit k 2,4GHz i 5GHz síti. Pro přihlášení zadejte heslo, které jste v předchozích krocích nastavili. Pokud heslo zadáte správně, systém oznámí, že jste připojeni.
Nastavení Wi‑Fi sítě pro hosty

Abyste svým návštěvám nemuseli zpřístupňovat hlavní síť, můžete jim vytvořit síť pro hosty. Nastavení sítě pro hosty si navíc můžete dál přizpůsobit s ohledem na zabezpečení sítě, soukromí a plynulost připojení.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“ nebo „LAN2“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://192.168.0.1/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlášení do konfigurace modemu

 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na zadní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

  Zadní strana modemu s údaji

 4. Po přihlášení vyberte v menu nahoře „Settings“. Následně v levém svislém menu klikněte na „Wi‑Fi“.

  Tlačítko Settings

 5. Pokračujte kliknutím na „Guest Network“.

  Možnost Guest Network

 6. V sekci „Guest Network“ u sítě 2,4 GHz klikněte na tlačítko „Enable“.

  Tlačítko Enable

 7. Po zviditelnění informací o Wi‑Fi síťi pro hosty na tyto informace klikněte a budete je moci dále měnit.

  Informace o Wi-Fi pro hosty

 8. Pole „Guest Network“ vyplňte následovně:
  • • SSID = Napište, jak chcete, aby se vaše Wi‑Fi síť pro hosty jmenovala. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  • • Security = WPA-PSK&WPA2-PSK
  • • Password = Napište heslo, kterým chcete Wi‑Fi síť pro hosty zabezpečit. Heslo musí mít minimálně 8 znaků. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.

  Změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Submit“.

  Nastavení parametrů a tlačítko Submit

  TIP: Stejný postup můžete použít i pro nastavení Wi‑Fi sítě pro hosty 5 GHz.

Další užitečná nastavení a odkazy

Jak se připojit k Wi‑Fi síti vysílané modemem?

K Wi‑Fi síti můžete připojit zařízení jako mobilní telefon, počítač, notebook nebo tablet. Na zařízení stačí zapnout Wi‑Fi, vyhledat dostupné bezdrátové sítě v okolí a vybrat Wi‑Fi síť vysílanou vaším modemem – výhodné je postupně se přihlásit k 2,4GHz i 5GHz síti. Název sítě a přístupové heslo, kterým je síť zabezpečena, najdete na štítku nalepeném na zadní straně modemu.

Informace na zadní straně modemu

Přihlášení do nastavení modemu
 1. 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“ nebo „LAN2“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://192.168.0.1/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlášení do konfigurace modemu

 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na zadní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

  Zadní strana modemu s údaji

Jak na zapojení O2 TV u 5G internetu

LAN porty (LAN1, LAN2) jsou z výroby nastavené pro internet.

LAN porty

Chcete-li využívat O2 TV, zapojte váš set-top box do některého z portů LAN1 nebo LAN2.

Při tomto typu zapojení bude po vás při prvotním spuštění O2 TV vyžadováno přihlašovací jméno (O2 ID) a heslo. Tyto přihlašovací údaje jsou totožné s přihlašovacími údaji do Moje O2. Nepamatujete si přihlašovací údaje k Moje O2?

Náhled webové stránky k nastavení účtu O2 TV

Aktualizace firmware
 1. Z odkazu Firmware ke stažení si do počítače stáhněte aktuální firmware.
 2. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“ nebo „LAN2“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.
 3. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://192.168.0.1/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlášení do konfigurace modemu

 4. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na zadní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

  Zadní strana modemu s údaji

 5. Po přihlášení vyberte v menu nahoře „Update“.

  Tlačítko Update

 6. V sekci „Local Upgrade“ klikněte na „Vybrat soubor“.

  Tlačítko Vybrat soubor

 7. Z úložiště svého počítače vyberte soubor, který jste si uložili v prvním kroku návodu.

  Vložení souboru

 8. Klikněte na tlačítko „Upgrade“. Vyčkejte dokud se aktualizace nedokončí, během té doby modem nevypínejte, neodpojujte od napájení ani neměňte jeho zapojení. Upgrade může trvat až 10 min. Po dokončení se modem automaticky restartuje.

  Tlačítko Upgrade

Záloha uživatelských nastavení

Zálohou uživatelských nastavení modemu si uložíte vlastní název Wi‑Fi sítě a hesla, případně vlastní IP adresy a další nastavení.
Využijete ji, když třeba budete chtít obnovit tovární nastavení modemu nebo aktualizovat firmware.

 1. 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“ nebo „LAN2“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://192.168.0.1/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlášení do konfigurace modemu

 3. 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na zadní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

  Zadní strana modemu s údaji

 4. Po přihlášení vyberte v menu nahoře „Settings“. Následně v levém svislém menu klikněte na „System“.

  Tlačítko Settings a možnost System

 5. Dále pokračujte kliknutím na „Maintenance“.

  Možnost Maintenance

 6. V sekci „Backup Configuration File“ klikněte na tlačítko „Download“.

  Tlačítko Download

 7. Záloha se stáhne a uloží do vašeho počítače soubor „config.cfg“ – zálohu jste úspěšně dokončili.

  Soubor config.cfg

Obnova uživatelských nastavení modemu ze zálohy

Zálohou uživatelských nastavení modemu si uložíte vlastní název Wi‑Fi sítě a hesla, případně vlastní IP adresy a další nastavení.
Využijete ji, když třeba budete chtít obnovit tovární nastavení modemu nebo aktualizovat firmware. Pokud jste v minulosti zálohu uživatelských nastavení provedli, můžete je obnovit podle následujícího postupu:

 1. 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“ nebo „LAN2“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://192.168.0.1/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlášení do konfigurace modemu

 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na zadní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

  Zadní strana modemu s údaji

 4. Po přihlášení vyberte v menu nahoře „Settings“. Následně v levém svislém menu klikněte na „System“.

  Tlačítko Settings a možnost v menu System

 5. Dále pokračujte kliknutím na „Maintenance“.

  Možnost Maintenance

 6. V sekci „Restore Configuration File“ klikněte na tlačítko „Vybrat soubor“.

  Tlačítko Vybrat soubor

 7. Ze svého počítače vyberte soubor „config.cfg“.

  Soubor config.cfg

 8. Klikněte na tlačítko „Upload“ a vyčkejte, dokud se obnovení nedokončí.

  Tlačítko Upload

Nastavení přístupového hesla do modemu

Z výroby má modem ZTE nastavené uživatelské jméno na hodnotu „admin“ a heslo je uvedené na štítku na zadní straně modemu. Přístupové údaje si můžete sami změnit, ochráníte tak nastavení svého modemu před cizím zásahem.

 1. 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“ nebo „LAN2“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://192.168.0.1/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlášení do konfigurace modemu

 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na zadní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

  Zadní strana modemu s údaji

 4. Po přihlášení vyberte v menu nahoře „Settings“. Následně v levém svislém menu klikněte na „System“.

  Tlačítko Settings a možnost System

 5. Dále pokračujte kliknutím na „Account“.

  Možnost v menu Account

 6. Pole „Account“ vyplňte následovně:
  • Current Password = Stávající heslo, pokud jste ho neměnili, najdete na štítku na zadní straně modemu.
  • New Password = Napište heslo, kterým chcete přístup do rozhraní modemu zabezpečit. Heslo musí mít 8-16 znaků a musí obsahovat alespoň jedno číslo nebo speciální znak, nesmí však obsahovat mezery ani diakritiku.
  • Confirm Password = Napište vámi zvolené heslo z předchozího kroku pro ověření správnosti.
  • Změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Submit“.

  Pole pro doplnění údajů

  Modem uloží nastavení během několika sekund. Příště už se do webové konfigurace přihlásíte novým heslem.

Mobilní aplikace Moje O2

Všechno snadno vyřídíte v aplikaci Moje O2

Stáhněte si mobilní aplikaci Moje O2 a spravujte své služby online. Jednoduše a pohodlně.
 • Důležité informace vždycky po ruce
 • Autodiagnostika a nastavení služeb
 • O2 Radosti plné atraktivních nabídek