Převod O2 PROfi Dohody

Jak postupovat, když měníte podnikání?

O2 PROfi Dohodu je možné převést z jednoho IČO na jiné. Pokud se změní forma právnické osoby (např. s.r.o se mění na a.s.) není nutné převod sepisovat. K převodu práv a povinností dochází na základě zákona, a to dnem zápisu do Obchodního rejstříku.

Pokud se mění forma podnikání, tedy z živnostenského listu na právnickou osobu, je potřeba sepsat formulář na převod O2 PROfi Dohody u všech služeb.

Při převodu se převádí jak O2 PROfi Dohoda, tak všechny služby, které využíváte. A to ve stejné podobě, v jaké je využíváte. Pokud některé služby převést nechcete, může dojít k ovlivnění výše poskytované slevy O2 PROfi.