Rušení O2 PROfi Dohody

Postup při rušení O2 PROfi Dohody

Pokud chcete O2 PROfi dohodu ukončit, stačí žádost o její ukončení sepsat volnou formou a předat do O2 v písemné formě nebo e-mailem, pokud žádost posílá kontaktní osoba s ověřeným e-mailem.

Výpovědní doba je 1 kalendářní měsíc a začíná běžet 1. den měsíce následujícího po podání žádosti o ukončení.