Okamžitá výměna vybraného příslušenství

Obchodní podmínky služby

 1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Okamžitá výměna vybraného příslušenství („OP“) upravují podmínky, za kterých společnost O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2322 („O2“) poskytuje zákazníkovi službu Okamžitá výměna vybraného příslušenství („Služba“).
 2. Zákazníkovi, který si koupí vybrané příslušenství i) ve značkové prodejně O2, ii) v e-shopu O2 na o2.cz nebo iii) na O2 zákaznické lince, může O2 nabídnout k tomuto příslušenství („Související produkt“) Službu. Konkrétní výše ceny Služby je obsahem nabídky O2 sdělené zákazníkovi při nákupu Souvisejícího produktu. Služba může být sjednána pouze ve vztahu k Souvisejícímu produktu současně s jeho nákupem; Službu nelze sjednat dodatečně.
 3. Službu může čerpat pouze zákazník, který ji sjednal, a to na kterékoli značkové prodejně O2. Zákazník je povinen při čerpání Služby prokázat jeho oprávněnost prodejním dokladem o zakoupení Souvisejícího produktu se Službou.
 4. Služba spočívá v tom, že O2 na žádost zákazníka, podanou v O2 Prodejně do 24 měsíců od sjednání Služby, jedenkrát vymění Související produkt, který i) nelze užívat kvůli vadě, za kterou odpovídá O2 jako prodávající podle zákona, ii) je opotřebený obvyklým používáním, nebo iii) je poškozený za nový, a to na místě a bez zkoumání stavu Souvisejícího produktu a jeho příčin. Pokud zákazník řádně a včas požádá o čerpání Služby, dostane místo původního Souvisejícího produktu shodné nové příslušenství. Pokud není skladem na prodejně O2, kde zákazník o čerpání Služby požádal, nebo již není v nabídce, je zákazník oprávněn získat příslušenství obdobného typu nebo jiné příslušenství, která jsou na prodejně O2 skladem, nejvýše však v konečné ceně původního Souvisejícího produktu zaplacené zákazníkem. Pokud si zákazník vybere nové příslušenství v nižší ceně, než byla cena původního Souvisejícího produktu zaplacená zákazníkem, nemá nárok na vrácení rozdílu ceny.
 5. Pokud zákazník do 24 měsíců od sjednání Služby nepožádá o čerpání Služby nebo požádá o čerpání Služby, ale nevybere si současně nové příslušenství, jeho nárok na čerpání Služby zaniká bez nároku na vrácení zaplacené ceny Služby nebo jiné finanční náhrady.
 6. Tyto OP jsou platné a účinné od 28. 2. 2024.
Archiv

Obchodní podmínky pro poskytování služby Okamžitá výměna O2 pods / O2 pods+ / O2 Power HUB („OP“)

 1. Obchodní podmínky pro poskytování služby Okamžitá výměna O2 pods / O2 pods+ / O2 Power HUB („OP“) upravují podmínky, za kterých společnost O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2322 („O2“) poskytuje zákazníkovi službu Okamžitá výměna O2 pods / O2 pods+ / O2 Power HUB („Služba“).
 2. Zákazníkovi, který si koupí sluchátka O2 pods / O2 pods+ / O2 Power HUB i) vO2 Prodejně, ii) v eshopu O2 na o2.cz nebo iii) na O2 zákaznické lince, může O2 nabídnout k těmto sluchátkům / Power HUBu („Související produkt“) Službu. Konkrétní výše ceny Služby je obsahem nabídky O2 sdělené zákazníkovi při nákupu Souvisejícího produktu. Služba může být sjednaná jen ve vztahu k Souvisejícímu produktu současně s jeho nákupem; Službu nelze sjednat dodatečně.
 3. Službu může čerpat jen zákazník, který ji sjednal, a to v kterékoli O2 Prodejně. Zákazník je povinen při čerpání Služby prokázat oprávněnost k čerpání prodejním dokladem o zakoupení Souvisejícího produktu se Službou.
 4. Služba spočívá v tom, že O2 na žádost zákazníka, podanou v O2 Prodejně do 12 měsíců od sjednání Služby, jedenkrát vymění Související produkt, který nelze užívat kvůli vadě, za kterou odpovídá O2 jako prodávající podle zákona, za nový, a to na místě a bez zkoumání stavu Souvisejícího produktu a jeho příčin. Služba se nevztahuje mj. na případy mechanického poškození nebo na opotřebení způsobené obvyklým používáním. Pokud zákazník řádně a včas požádá o čerpání Služby, dostane místo původního Souvisejícího produktu shodná nová sluchátka / Power HUB. Pokud nejsou skladem v O2 Prodejně, kde zákazník o čerpání Služby požádal, nebo už nejsou v nabídce, má zákazník nárok na sluchátka / Power Hub obdobného typu nebo jiné příslušenství, která jsou v O2 Prodejně skladem, nejvýš ale v konečné ceně původního Souvisejícího produktu, kterou zaplatil. Pokud si zákazník vybere nová sluchátka / nabíječku nebo příslušenství v nižší ceně, než byla cena původního Souvisejícího produktu zaplacená zákazníkem, nemá nárok na vrácení rozdílu ceny.
 5. Pokud zákazník do 12 měsíců od sjednání Služby nepožádá o čerpání Služby nebo požádá o čerpání Služby, ale nevybere si současně nová sluchátka / nabíječku, popř. příslušenství, jeho nárok na čerpání Služby zaniká bez nároku na vrácení zaplacené ceny Služby nebo jiné finanční náhrady.
 6. Tyto OP byly platné a účinné od 1. 11. 2022 do 27. 2. 2024.

Obchodní podmínky pro poskytování služby Okamžitá výměna O2 pods / Multinabíječky WG („OP“)

 1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Okamžitá výměna O2 pods / Multinabíječky WG („OP“) upravují podmínky, za kterých společnost O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2322 („O2“) poskytuje zákazníkovi službu Okamžitá výměna O2 Pods / Multinabíječky WG („Služba“).
 2. Zákazníkovi, který si koupí sluchátka O2 pods nebo Multinabíječku WG i) ve značkové prodejně O2, ii) v e-shopu O2 na o2.cz nebo iii) na O2 zákaznické lince, může O2 nabídnout k těmto sluchátkám / nabíječce („Související produkt“) Službu. Konkrétní výše ceny Služby je obsahem nabídky O2 sdělené zákazníkovi při nákupu Souvisejícího produktu. Služba může být sjednána pouze ve vztahu k Souvisejícímu produktu současně s jeho nákupem; Službu nelze sjednat dodatečně.
 3. Službu může čerpat pouze zákazník, který ji sjednal, a to na kterékoli značkové prodejně O2. Zákazník je povinen při čerpání Služby prokázat jeho oprávněnost prodejním dokladem o zakoupení Souvisejícího produktu se Službou.
 4. Služba spočívá v tom, že O2 na žádost zákazníka, podanou na značkové prodejně O2 do 12 měsíců od sjednání Služby, jedenkrát vymění Související produkt, které nelze užívat kvůli vadě, za kterou odpovídá O2 jako prodávající podle zákona, za nový, a to na místě a bez zkoumání stavu Souvisejícího produktu a jeho příčin. Služba se nevztahuje mj. na případy mechanického poškození či na opotřebení způsobené obvyklým používáním.
 5. Pokud zákazník řádně a včas požádá o čerpání Služby, obdrží namísto původního Souvisejícího produktu shodná nová sluchátka / nabíječku.
 6. Pokud nejsou skladem na prodejně O2, kde zákazník o čerpání Služby požádal, nebo již nejsou v nabídce, je zákazník oprávněn získat sluchátka / nabíječku obdobného typu nebo jiné příslušenství, která jsou na prodejně O2 skladem, nejvýše však v konečné ceně původního Souvisejícího produktu zaplacené zákazníkem. Pokud si zákazník vybere nová sluchátka / nabíječku nebo příslušenství v nižší ceně, než byla cena původního Souvisejícího produktu zaplacená zákazníkem, nemá  nárok na vrácení rozdílu ceny.
 7. Pokud zákazník do 12 měsíců od sjednání Služby nepožádá o čerpání Služby nebo požádá o čerpání Služby, ale nevybere si současně nová sluchátka / nabíječku, popř. příslušenství, jeho nárok na čerpání Služby zaniká bez nároku na vrácení zaplacené ceny Služby nebo jiné finanční náhrady.
 8. Tyto OP jsou platné a účinné od 15. 6. 2022.

Obchodní podmínky pro poskytování služby Okamžitá výměna O2 Pods

 1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Okamžitá výměna O2 Pods („OP“) upravují podmínky, za kterých společnost O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2322 („O2“) poskytuje zákazníkovi službu Okamžitá výměna O2 Pods („Služba“).
 2. Zákazníkovi, který si koupí sluchátka O2 Pods i) ve značkové prodejně O2, ii) v e-shopu O2 na ocz nebo iii) na O2 zákaznické lince, může O2 nabídnout k těmto sluchátkám („Související sluchátka“) Službu. Konkrétní výše ceny Služby je obsahem nabídky O2 sdělené zákazníkovi při nákupu Souvisejících sluchátek. Služba může být sjednána pouze ve vztahu k Souvisejícím sluchátkům současně s jejich nákupem; Službu nelze sjednat dodatečně.
 3. Službu může čerpat pouze zákazník, který ji sjednal, a to na kterékoli značkové prodejně O2. Zákazník je povinen při čerpání Služby prokázat jeho oprávněnost prodejním dokladem o zakoupení Souvisejících sluchátek se Službou.
 4. Služba spočívá v tom, že O2 na žádost zákazníka, podanou na značkové prodejně O2 do 12 měsíců od sjednání Služby, jedenkrát vymění Související sluchátka, která nelze užívat kvůli vadě, za kterou odpovídá O2 jako prodávající podle zákona, za nové, a to na místě a bez zkoumání stavu Souvisejícího příslušenství a jeho příčin. Služba se nevztahuje mj. na případy mechanického poškození či na opotřebení způsobené obvyklým používáním.
 5. Pokud zákazník řádně a včas požádá o čerpání Služby, obdrží namísto původních Souvisejících sluchátek shodná nová sluchátka. Pokud nejsou skladem na prodejně O2, kde zákazník o čerpání Služby požádal, nebo již nejsou v nabídce, je zákazník oprávněn získat sluchátka obdobného typu nebo jiné příslušenství, která jsou na prodejně O2 skladem, nejvýše však v konečné ceně původních Souvisejících sluchátek zaplacené zákazníkem.
 6. Pokud si zákazník vybere nová sluchátka nebo příslušenství v nižší ceně, než byla cena původních Souvisejících sluchátek zaplacená zákazníkem, nemá nárok na vrácení rozdílu ceny.
 7. Pokud zákazník do 12 měsíců od sjednání Služby nepožádá o čerpání Služby nebo požádá o čerpání Služby, ale nevybere si současně nová sluchátka, popř. příslušenství, jeho nárok na čerpání Služby zaniká bez nároku na vrácení zaplacené ceny Služby nebo jiné finanční náhrady.
 8. Tyto OP jsou platné a účinné od 1. 11. 2021.
Mobilní aplikace Moje O2

Všechno snadno vyřídíte v aplikaci Moje O2

Stáhněte si mobilní aplikaci Moje O2 a spravujte své služby online. Jednoduše a pohodlně.
 • Důležité informace vždycky po ruce
 • Autodiagnostika a nastavení služeb
 • O2 Radosti plné atraktivních nabídek