O2 Prodejny jsou tu pro vás. Ve většině prodejen máme stále otevřeno. Aktuální informace o otevírací době najdete tady. S většinou vašich požadavků vám umíme pomoci i na dálku v samoobsluze Moje O2

Cloud od O2

Reagujte rychle na dramaticky se měnící požadavky trhu a svých zákazníků. Optimalizujte. Přejděte s minimálními náklady na elastické firemní IT a zbavte se starostí s jeho provozováním.

Rychle. Výhodně. Efektivně.

Cloudové řešení představuje osvědčený způsob budování elastické, spolehlivé a bezpečné firemní IT infrastruktury. Umožňuje rychle nasadit nové technologie a přitom výrazně snížit náklady na jejich pořízení a provoz.

Cloud od O2 zblízka

Ověřené cloudové řešení

Ověřené cloudové řešení

Na náš cloud se můžete spolehnout. Jako první v České republice získal ověření VMware Cloud Verified. To znamená, že cloudové služby od O2 běží na kompletní VMware infrastruktuře, která umožňuje využívat výhod integrace, interoperability, úspory nákladů a flexibility. 

Jak funguje Virtuální server

Jak funguje Virtuální server

Nemusíte nic analyzovat ani připravovat. Vyberete si některou z připravených konfigurací serverů pro Linuxové nebo Windowsové systémy. Vše jednoduše, rychle a na tak dlouho, jak jen budete potřebovat.

Jak funguje Virtuální datové centrum

Jak funguje Virtuální datové centrum

Získáte virtuální datové centrum s výpočetním výkonem, pamětí RAM a úložištěm jaké si řeknete. Každý server si podle svých aktuálních potřeb kdykoliv nastavíte nebo změníte snadno a sami. Bez čekání, bez prodlev. A stačí vám k tomu internetový prohlížeč.

Kdy je vhodné Virtualizované řešení na míru

Kdy je vhodné Virtualizované řešení na míru

Vytvoříme pro vás prostředí přímo na míru, když provozujete systémy náročné na zdroje a vyžadující vysokou dostupnost. Když máte zvláštní požadavky na oprávnění nebo přístup. Nebo třeba v případě, že vyžadujete hluboké znalosti podpory při zřízení, migraci a provozu.

Řekněte nám, co potřebujete,
my se postaráme o vše ostatní

Kontaktujeme Vás

Zeptejte se rovnou

Pro firmy
Pro podnikatele

Podrobné a technické informace

Servis a technické zázemí

O2 Cloud vám nabízí technické zázemí a zařízení umístěné ve 3 datových centrech v ČR. Veškeré servery a zařízení nepřetržitě monitorujeme a provádíme jejich údržbu. Napájení ze dvou nezávislých zdrojů, chlazení, protipožární opatření a dokonce fyzická ostraha jsou samozřejmostí.

Výkon serveru, stupeň zabezpečení a ostatní parametry vám navrhneme přesně na míru podle vašich požadavků a na základě odborné analýzy. Cena závisí na požadované úrovni služby. O2 Cloud poskytujeme na platformách Windows, Linux a Unix.

Servis zajišťují odborníci O2 Services. Výkon serveru vám kdykoliv zvýšíme nebo snížíme podle vašich aktuálních potřeb. Službu můžete navíc snadno kombinovat s dalšími hostingovými službami.

Podle zvolené úrovně zabezpečení (SLA) vám zaručíme odstranění závady v daném čase. Klademe velký důraz na dodržování nejvyšších standardů pro kvalitu a bezpečnost. Všechny procesy se proto řídí podle standardů ITIL.

Cloudové služby od O2 - nejčastější otázky

Služby

Co budete potřebovat vědět pro zřízení služby?

Pokud víte, jaký potřebujete výpočetní výkon, paměť RAM, diskový prostor, konektivitu a jaký systém (operační/aplikační), určitě to pomůže. Ale můžete se spolehnout i naše odborníky, kteří vám dokáží zajistit i podrobnou analýzu tak aby byly všechny prostředky využívány co nejefektivněji.

Rozhoduji se mezi nákupem vlastního hardware a SW, a mezi nákupem O2 Cloudu. Co je pro mne lepší?

Vždy záleží na systému, který potřebujete provozovat. Některé systémy je lepší mít přímo v dosahu koncových uživatelů (v rámci sítě LAN) ale některé systémy zase budou vyžadovat bezpečí nebo vysokou dostupnost, kterou nelze lokálně dosahovat. V některých případech může být zase důležitá flexibilita systému. Naši odborníci vám vždy doporučí to co je nejlepší pro vás tak aby vám služby fungovaly lépe.

Nebude mít umístění systémů v cloudu dopad na odezvu?

Naše cloudové systémy jsou místěny v rámci nejrozsáhlejší telekomunikační sítě v České republice. Pokud hledáte umístění pro přiblížení se koncovým uživatelům na území ČR, nenajdete lepší volbu.

Využíváme vysoce zabezpečených datových centrech v České republice. Všechny technologie nepřetržitě monitorujeme. Samozřejmostí je napájení ze dvou nezávislých zdrojů, chlazení či protipožární opatření, nepřetržitý dohled, kamerový systém, zálohované připojení do internetu.

Bezpečnost - nejčastější otázky

Lze nastavit různou přístupovou úroveň pro více uživatelů služeb O2 Cloud?

Ano, O2 Cloud je založen na bezpečnostním modelu Role Based Access Control (RBAC), což umožňuje rozdělovat uživatele do jednotlivých rolí s příslušnými oprávněními.

Kdo má oprávnění přihlašovat se ke všem uživatelským akcím?

Plné logování je přístupné určeným administrátorům zákazníka. Záznamy má k dispozici i provozovatel, který je průběžně kontroluje a vyhodnocuje potenciální hrozby.

Mohou být napadeny nebo poškozeny nevhodným zásahem zdrojové prostředky O2 Cloudu?

Úroveň zabezpečení je velmi vysoká, přímý přístup ke zdrojům O2 Cloudu na systémové úrovni není umožněn pro žádného zákazníka.

Podle jakých bezpečnostních norem jsou chráněny prostředky O2 Cloud dostupné přes internet?

Veškeré datové přenosy, webové konzole a vzdálené konzole virtuálních serverů jsou zabezpečeny pomocí bezpečnostních prostředků hostingového centra. Data proudící přes internet jsou chráněna SSL Certifikáty, které poskytují dokonce lepší ochranu než standard ISO 27001:2005.

Je možné proniknutí konkurenční organizace do virtuálního prostoru zákazníka?

Nikoli, veškeré přidělené prostředky (výpočetní výkon, paměť, diskový prostor atd.) jsou izolovány na úrovni společnosti zákazníka a uživatel jiné organizace nemá možnost je jakkoliv využít nebo zneužít.

Kdo konkrétně zajišťuje bezpečnost služeb?

Bezpečnost O2 Cloud je řízena vyškolenými pracovníky společnosti O2 a pravidelně je prověřována bezpečnostními audity.

Jaká je úroveň zabezpečení umístění technologií O2 Cloudu?

Služba O2 Cloud je provozována v datovém centru na úrovni TIER 3+ a její bezpečnost fyzicky zajišťuje nepřetržitá služba a dohled, kamerový systém, redundance (zvyšování spolehlivosti) na všech úrovních včetně HW splňujícího podmínky pro provoz O2 Cloudu.

Jakým způsobem je zajištěna bezpečnost internetového přístupu k službám a datům?

Zákazník obdrží dedikovaný virtuální prostor, k němuž přistupuje přes samoobslužný internetový portál O2 Cloud. Jeho použití je však podmíněno zadáním uživatelského jména a hesla. Přístup k portálu skrz internet je možný jen s SSL certifikátem. Další ochranu před nežádoucími průniky nepovolaných osob poskytují antivirové systémy. Zákazník zároveň přistupuje přes https.

Jakým způsobem jsou chráněny síťové zdroje zákazníka?

Síťové zdroje přidělené organizaci jsou izolovány s možností nasazení plně kontrolovaného a spravovaného firewallu. Firewall může poskytovat NAT a DHCP funkcionalitu všem serverům zákazníka s dostupností záznamů logováním do zákazníkova Syslog serveru.

Licence - nejčastější otázky

Licence

Můžu použít svoje licence na Windows Server v prostředí O2 Cloudů?

Ne. Windows Server totiž v licenčních podmínkách nedisponuje právem License Mobility. Licenci Windows Serveru tedy získáte jako součást služby. A velkou výhodou takového pořízení je, že skutečně platíte jen za to, co využijete, a jen za dobu, po kterou to využíváte.

Mohu přesto použít pro spuštění serveru v prostředí O2 Cloud vlastní připravenou image obsahující Windows Server?

Zákazníci s multilicencemi mohou požít svoji vlastní image obsahující Windows Server, pokud ji přenášejí v rámci licence mobility pro jiný přenášený produkt, který Windows Server zahrnuje. Ale vše musí být v souladu s licencováním aplikace nebo midleware, kterou image zahrnuje, odpovědnost za správné licencování nese zákazník.

Musím u Windows Serveru v O2 Cloud používat k aktivaci nějaké vlastní licenční klíče?

Nemusíte. V případě O2 Vrtuálního serveru aktivaci a doplnění licenčních klíčů u operačního systému Windows Server zajistí O2 automaticky.

V případě O2 Virtuálního datového centra a O2 Virtualizovaného řešení kde podoba prostředí je velmi závislá na nastavení zákazníkem, aktivaci licence děláme po kontaktování ServiceDesk. Pro aktivaci klíče budeme potřebovat znám přístupové jméno a heslo, tedy následně doporučujeme heslo opět změnit"

Kolik uživatelů může přistupovat k serveru vytvořeném v O2 Cloudu a jak je to s jejich licencemi?

Výhodou licence poskytované jako součást služby O2 Cloud je i to, že má mnohem jednodušší a přehlednější licenční pravidla než Windows Server pořízený tradiční cestou. Windows Server ve O2  Cloud se totiž pokrývá licencí pouze podle počtu běžících instancí, ve kterých je využíván. Pokud tedy provozujete Windows Server ve třech virtuálních serverech v O2 Cloud, platíte za tři instance Windows Serveru a už neřešíte, kolik uživatelů k těmto instancím přistupuje, ani odkud, ani jakého typu jsou tito uživatelé, nemusíte řešit ani to, nad kolika procesory, ať už fyzickými nebo virtuálními, Windows Server běží, jinými slovy, neřešíte už žádné přístupové licence CAL nebo licence External Connector.

Kolik virtuálních serverů mohu spustit?

U služby O2 Virtuální server u instancí typu Windows služba zahrnuje nárok na spuštění jednoho serveru využívající operační systém Windows Server.  U instancí typu Linux je možné v rámci jednoho plánu aktivovat až 3 virtuální servery.

U služby O2 Virtuální datové centrum  množství serverů není omezeno a lze jich realizovat toklik na kolik stačí přidělený výkon.

U služby O2 Virtualizované řešení připravujeme prostředí individuálně na příní zákazníka a tedy obvykle jedna instance obnáší jediný server."

Jak je to s možností použití aplikačního softwaru v rámci Cloudu od O2 pokud je součástí poskytované služby?

Objednáte-li si virtuální server včetně například SQL Serveru 2012, bude součástí služby i licence k SQL Serveru, cena služby se pak přirozeně navýší a liší se dále podle toho, jakou edici SQL Serveru 2012 jste si vybrali. Na výběr máte mezi edicemi Web, Standard a Enterprise. Opět platíte jen za to, co skutečně spotřebujete, takže platíte jen za dobu, po kterou virtuální server s instalovaným SQL Serverem běžel. A stejně jako u Windows Serveru, ani zde neřešíte, kolik uživatelů a jakého typu k SQL Serveru přistupovalo. Licence je počítána za každou běžící instanci SQL Serveru a vy nepočítáte tedy žádné licence CAL, ani licence na jádra.

Jaká platí pravidla pro používání vlastních licencí aplikací v prostředí O2 Cloud?

Mnoho aplikačních serverů společnosti Microsoft disponuje právem License Mobility, které, při splnění všech podmínek, umožňuje přenesení licencí na sdílené servery třetích stran. Toto právo je obvykle vázáno na aktivní předplatné Software Assurance. Ale i s platným Software Assurance  platí omezení v podobě možnosti migrovat licence mezi prostředím maximálně jednou za 90 dní.

Pokud mám licence mobility právo v rámci aktivního software assurance, za jakých podmínek je mohu v O2 Cloud použít?

Podmínkou pro úspěšné přenesení legálního softwaru do cloudu je vyplnění formuláře pro ověření licencí programu SA, který naleznete ke stažení na stránkách společnosti Microsoft (ke stažení zde) a který jste jako zákazník povinni odeslat k ověření společnosti Microsoft nejdéle do deseti dnů od nasazení softwaru prostřednictvím práv LM poskytovaných programem SA, nebo po nasazení dodatečných produktů, které nebyly dříve ověřeny za použití tohoto formuláře, popřípadě pokud měníte poskytovatele cloudu nebo prodlužujete krytí SA u licencovaného softwaru. Tento potvrzený formulář odešlete na adresu ict_sd@o2.cz nebo do společnosti O2 přes svého obchodního zástupce.

Nepotřebuji tedy ani Remote Desktop Services licenci pro koncové uživatele?

Potřebujete. Samotná služba O2 Cloud umožňuje připojení na plochu serveru maximálně jednomu uživateli (administrátorovi), a to za účelem správy těchto serverů, podobně jako to známe z běžného Windows Serveru. Přístup k serveru v roli Remote Desktop Services Host musí být pokryt samostatně. Jako koncový zákazník máte na výběr dvě cesty pořízení. Jednou z nich je pořízení licence RDS v rámci pronájmu od O2. Druhou z nich je využití tzv. rozšířených práv pro licenci Windows Server RDS User CAL. Opět potřebujete aktivní krytí Software Assurance (ověřovací formulář zde). Taková licence pak opravňuje uživatele, kterému je přiřazena, k přístupu ke vzdálené ploše v prostředí cloudu, tedy Remote Desktop Services provozovaných na sdílených serverech třetích stran. Pozor, toto rozšířené právo platí výhradně pro licenci CAL na uživatele, nikoli na zařízení.

Pokud si z prostředí O2 Cloud zákazník stáhne image Windows Serveru, může využít licenci poskytnutou službou ke spuštění tohoto Windows Serveru i na vlastních serverech on-premise?

Ne, licence poskytovaná v rámci služby je nepřenositelná mimo prostředí O2 Cloud. Pro provoz Windows Serveru on-premise si zákazník musí zajistit vlastní, běžným způsobem pořízené licence.

Je možné v prostředí O2 Cloud provozovat desktopové operační systémy?

Ne, licenční podmínky pro desktopové operační systémy Windows momentálně neumožňují provozovat Windows desktop jako službu, tj. provozovat virtualizovaný desktop na sdílených serverech třetích stran. A to ani v prostředí O2 Cloud, ani v prostředí jiných poskytovatelů služeb.

Podmínky a ceny

Ceny

Přesnou cenu vám sdělí obchodní zástupce ve chvíli, kdy bude znát vaše konkrétbí požadavky. Obraťte se na něj, nebo nám na sebe nechte telefonní číslo. My vám zavoláme a domluvíme se.

Cena se určuje celkovým objemem prostředků a nikoliv počtem služeb. Pro všechna virtuální datová centra tedy může být cena za jednotku (vCPU, RAM, HDD) stejná.

Nejmenší zpoplatněná časová jednotka

U služeb O2 Virtuální server a O2 Virtualizované řešení je nejkratší zpoplatněný časový úsek 1 měsíc. U služby O2 Virtuální datové centrum je možné výkon měřit a zpoplatňovat i po hodinách.

Podmínky

K využívání služeb O2 Cloud není potřeba smluvní závazek. Stačí mít podepsanou rámcovou smlouvu na využívání služeb od společnosti O2 a potvrdit souhlas s obchodními podmínkami pro používání služeb O2 Cloud. Samotná smlouva ani obchodní podmínky nevyžadují žádný smluvní závazek.

Obchodní podmínky

O2 Cloud na zkoušku - možnosti Try & Buy

Potřebujete prostředí na čas,  během kterého si přesune své prostředky do cloudu, ale nechcete platit zároveň za cloud i za provoz ve svých prostorách? Zajímá vás, jestli pro to můžete využít Try&Buy?
Můžete, ale ve chvíli kdy ukončíte provoz identického systému ve svém prostředí, jedná se z licenčního pohledu už o produkční prostředí a tedy od toho okamžiku se musí jednat o zpoplatněnou službu (použití řádné licence).

Try&Buy se nezapočítává do celkové délky smlouvy. Při smlouvě na dobu 12 měsíců a 1 měsícem Try & Buy tedy budete mít prostředí celkem 13 měsíců.

Try&Buy není možné využít opakovaně. A to ani na systém, který v O2 Cloud ještě nebyl umístěný. Try&Buy režim totiž slouží výhradně k otestování služby.

Pro O2 Virtuální server Try & Buy nejde využít.  Ale vzhledem k nulovému zřizovacímu poplatku a možnosti smlouvy na dobu neurčitou, jsou náklady na provoz v řádech stokorun.

Co by vás mohlo zajímat před přechodem do cloudu

Co budete potřebovat vědět pro zřízení služby

Pokud víte, jaký potřebujete výpočetní výkon, paměť RAM, diskový prostor, konektivitu a jaký systém (operační/aplikační), určitě to pomůže a urychlí celý proces. Ale můžete se spolehnout i naše odborníky, kteří vám dokáží zajistit i podrobnou analýzu tak aby byly všechny prostředky využívány co nejefektivněji.

Rozhodujete se mezi nákupem vlastního hardwaru a softwaru a mezi nákupem O2 Cloudu? 

Vždy záleží na systému, který potřebujete provozovat. Některé systémy je lepší mít přímo v dosahu koncových uživatelů (v rámci sítě LAN), ale některé systémy zase budou vyžadovat bezpečí nebo vysokou dostupnost, kterou není možné lokálně zajistit. V některých případech může být zase důležitá flexibilita systému. Naši odborníci vám vždy doporučí to, co je nejlepší pro vás a vaši konkrétní situaci.

Nebude mít umístění systémů v cloudu dopad na odezvu?

Naše cloudové systémy jsou umístěny v rámci nejrozsáhlejší telekomunikační sítě v České republice. Pokud hledáte umístění pro přiblížení se koncovým uživatelům na území ČR, nenajdete lepší volbu.

Využíváme vysoce zabezpečených datových centrech v České republice. Všechny technologie nepřetržitě monitorujeme. Samozřejmostí je napájení ze dvou nezávislých zdrojů, chlazení či protipožární opatření, nepřetržitý dohled, kamerový systém, zálohované připojení do internetu.

Zjistěte jak zefektivnit své IT

Zjistěte jak zefektivnit své IT

Držte krok s dobou. Buďte elastičtí. Přizpůsobte se turbulentnímu trhu, nebo mu nastavte vlastní pravidla.

Pomohla vám tato stránka?
Podmínky používání cookies