Hlasová schránka pro mobil

Díky hlasové schránce nepřijdete o žádný důležitý hovor

Co získáte

 • snadný přístup ke všem vzkazům
 • o nové zprávě vám dáme vědět tak, jak si vyberete
 • volajícím můžete nahrát vlastní vzkaz
 • nepřehrané zprávy jsou uložené 35 dní; po poslechnutí pak 5 dní

Odkud můžete do hlasové schránky volat

 • Z vašeho mobilního telefonu stačí vytočit *99
 • Z jiného O2 telefonu volejte *98 a po spojení zadejte číslo schránky (což je vaše telefonní číslo ve formátu 721444555) a pak vaše heslo.
 • Z jiného telefonu můžete vytočit 966 a číslo vaší hlasové schránky, například 966721444555.
 • Pro volání ze zahraničí použijte +420 602 98 98 98, pak zadejte číslo vaší schránky (což je vaše mobilní nebo pevné číslo ve formátu 721444555) a následně vaše heslo.

Pozor: První volání do schránky proveďte z telefonu, ke kterému je zřízena. Průvodce vás provede jejím nastavením (nastavení hesla a nahrání pozdravu pro volající). Pokud schránka není nastavena (nedošlo alespoň k nastavení hesla), nelze do ní vstoupit z jiného telefonu.

 

Jak vám dáme o nové zprávě vědět

 • MMS (tuto možnost máte přednastavenou)
 • SMS
 • e-mailem
 • zavoláním na číslo, které si vyberete

Služba Doručenka

Díky Doručence zjistíte, kdy si člověk, kterému jste volali, převzal nebo poslechl váš vzkaz.

Doručenka vám přijde ve formě SMS, jakmile volanému zprávu doručíme v MMS, po odeslání zprávy na jeho e-mail nebo po přehrání v hlasové schránce. Doručenka vám ale přijde jen v případě, že máte zapnutou hlasovou schránku a vy i volaný máte službu Doručenka aktivní.

Vlastnosti služby

Nastavení

Schránka je aktivní u každého našeho mobilního tarifu automaticky. Vypnout nebo zapnout ji můžete kdykoliv v Moje O2.

Zákazníci s předplacenou kartou nemají schránku automaticky aktivní a je potřeba ji aktivovat v Moje O2 nebo telefonicky na lince 800 02 02 02.

U předplacené karty, na které není více než 7 dní kredit, se služba zruší a obsah hlasové schránky se smaže. Po dobití předplacené karty se hlasová schránka znovu aktivuje, je ale třeba ji znovu nastavit.

Hlasovou schránku zrušenou na vaši žádost je možné znovu aktivovat nejdříve 7 dní od posledního zrušení.

První nastavení hlasové schránky

Při prvním volání do své hlasové schránky vás systém vyzve k nastavení hesla a k nahrání zprávy pro volající. Do hlasové schránky volejte poprvé z čísla, ke kterému byla zřízená.

Jak nastavit heslo hlasové schránky

Heslo vás chrání před neoprávněným přístupem jiné osoby. Budete ho ale také potřebovat pro přístup do schránky z jiného telefonu nebo ze zahraničí. Při tvorbě hesla pamatujte, že musí splňovat následující podmínky:

 • Obsahuje pouze číselné znaky (0-9).
 • Má nejméně 4 a nejvýše 6 znaků.
 • Znaky se mohou opakovat, ale nesmějí být všechny stejné.
 • Číselná řada nejde těsně po sobě (např. 1, 2, 3 a 4).

Nastavení přesměrování hovorů do hlasové schránky

Směrování vašich hovorů do schránky jsme pro vaše pohodlí přednastavili. Hovory vám do ní přesměrujeme, pokud máte telefon vypnutý, jste mimo signál nebo hovor nepřijmete do 25 sekund (u předplacené karty 30 sekund). Toto nastavení si ale můžete změnit.

U předplacené karty je potřeba dát pozor na to, že pokud telefonujete a máte vypnutou signalizaci příchozího hovoru, ozve se druhému volajícímu pouze obsazovací tón a hovor se do hlasové schránky nepřesměruje.

To stejné platí, pokud s předplacenou kartou telefonujete, máte zapnutou signalizaci příchozího hovoru a druhý hovor odmítnete - hovor se také do hlasové schránky nepřesměruje.

Okamžité přesměrování

Toto přesměrování doporučujeme zapojit, nechcete-li být vyrušováni. Všechny příchozí hovory budou okamžitě přesměrovány do hlasové schránky a váš telefon nebude vůbec zvonit. Nikdo se vám nedovolá, přestože máte zapnutý telefon, vy však můžete telefonovat na libovolná čísla.

Požadavek Tvar kódu sítě
Okamžité přesměrování hovorů
aktivace **21*602999999#
zrušení ##21#
zjištění stavu *#21#

Pro přesměrování hovorů do hlasové schránky je třeba zadat v nastavení její telefonní číslo, tj. 602999999.

Podmíněné přesměrování

Tento druh přesměrování si můžete nastavit pro jednu z následujících situací:

 • když jste mimo signál nebo máte vypnutý telefon
 • nezvedáte telefon (hlasová schránka se zapne po stanovené době vyzvánění)
 • právě hovoříte (linka je obsazena) bude druhý volající přesměrován po uplynutí nastaveného limitu
Služba Aktivace služby Deaktivace služby Zjištění stavu
Přesměrování hovorů, když právě voláte **67*602999999# ##67# *#67#
Přesměrování hovorů, když nezvedáte telefon **61*602999999**[doba]# ##61# *#61#
Přesměrování hovorů, když jste mimo signál/mám vypnutý telefon **62*602999999# ##62# *#62#
Přesměrování hovorů pro všechny uvedené případy **004*602999999# ##004# -
Všechny druhy přesměrování - ##002# -

Pro přesměrování hovorů do hlasové schránky je třeba zadat v nastavení její telefonní číslo, tj. 602999999. Položka [doba] - uveďte dobu (interval 5-30 po 5 sekundách), po kterou má telefon zvonit, než bude přesměrován.

Přesměrování při roamingu

V případě, že si nastavíte podmíněné přesměrování do hlasové schránky, platíte při mezinárodním roamingu za:

 • příchozí roamingový hovor (účtovaný jako odchozí mezinárodní hovor do země, ve které se nacházíte)
 • odchozí hovor do Česka podle ceníku navštíveného operátora

Neplatí pro země EU, kde žádné poplatky za příchozí ani odchozí hovor do hlasové schránky neplatíte.

V případě okamžitého přesměrování hovorů nebo při korektním odhlášení ze sítě navštíveného operátora vypnutím telefonu neplatíte nic. U předplacených karet se volání v roamingu do hlasové schránky přesměrují pouze při korektním odhlášení ze sítě navštíveného operátora.

Parametry a ceny

Parametry

Parametr Mobilní tarif Předplacená karta
Délka Vaší zprávy pro volající 60s 60s
Délka zprávy, kterou Vám může volající nahrát 120s 120s
Počet zpráv ve schránce 30 15
Faxy Ne Ne
Počet dní uložení zpráv (nové / uložené, vyslechnuté) 35/5 35/5

Pokud opakovaně uložíte či přehrajete zprávu, počítá se 5 dnů znova od tohoto momentu.

Ceny

Aktivace Měsíční poplatek Volání do hlasové schránky
zdarma zdarma dle tarifu

Při volání se účtuje první celá minuta, poté se účtuje po vteřinách. Zákazníkům se smlouvou se při volání do hlasové schránky uplatňují volné minuty.

Pomohla vám tato stránka?