Nastavení a ovládání modemu Huawei B890

modemu Huawei B890

Nastavení bezdrátové Wi‑Fi sítě

Zapnutí Wi‑Fi sítě pomocí tlačítka na modemu
 1. Na horní straně modemu podržte tlačítko se symbolem symbol signálu, dokud se kontrolka kontrolka signál trvale nerozsvítí.

  tlačítko signálu
   
 2. Pokud kontrolka kontrolka signál svítí, můžete se k Wi‑Fi síti připojit.

  modem s vyznačenou kontrolkou wi-fi


  Název sítě a přístupové heslo, kterým je síť zabezpečena, najdete na štítku nalepeném na spodní straně modemu.

  spodní strana modemu
   
Změna názvu a hesla Wi‑Fi sítě


Wi‑Fi síť si můžete sami přejmenovat a nastavit k ní vlastní heslo. Změna názvu a hesla je vhodná například po prvním zprovoznění Wi‑Fi sítě. Lépe ji tak ochráníte před zásahem cizí osoby.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN2“ nebo „LAN3“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://192.168.1.1/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.
 3. Přihlaste se heslem „admin“ nebo heslem, které jste si v minulosti nastavili. Po zadání hesla pokračujte kliknutím na tlačítko „OK“.
  Jestliže se přihlašujete poprvé, postupujte podle návodu pro První přihlášení do nastavení modemu a změna hesla.

  přihlášení

  TIP: Pokud už jste přístupové heslo v minulosti měnili a nepamatujete si ho, obnovte modem do továrního nastavení.
 4. Po přihlášení vyberte v menu nahoře položku „Nastavení“. Následně v levém svislém menu zvolte „WLAN“ a klikněte na „Nastavení sítě WLAN“.

  nastavení
   
 5. Pole Nastavení sítě WLAN vyplňte následovně:
  • Země = Česká republika.
  • SSID = Napište, jak chcete, aby se vaše Wi‑Fi síť jmenovala. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  • Ověření 802.11 = Doporučujeme zvolit WPA/WPA2-PSK. Jedná se o kombinaci dvou typů šifrování, které podporuje většina dnes používaných zařízení. Více informací o možnostech zabezpečení Wi‑Fi a typech šifrování.
  • Předsdílený klíč WPA = Napište heslo, kterým chcete svou Wi‑Fi síť zabezpečit. Heslo musí mít minimálně 8 znaků. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  • Vysílání SSID = Zvolte povolit. Tím zapnete vysílání Wi‑Fi sítě.
   Změny uložte kliknutím na tlačítko „Použít“.

   nastavení wifi
    
 6. Změny ještě potvrďte kliknutím na „OK“.

  potvrzení změn
   
 7. Připojte koncové zařízení
  Po dokončení nastavení můžete k Wi‑Fi síti připojit zařízení jako mobilní telefon, počítač, notebook nebo tablet. Na zařízení stačí zapnout Wi‑Fi, vyhledat dostupné bezdrátové sítě v okolí a vybrat vámi pojmenovanou síť. Pro přihlášení zadejte heslo, které jste v předchozích krocích nastavili. Pokud heslo zadáte správně, systém oznámí, že jste připojeni.
   

Umístění modemu

Kam umístit modem, aby Wi‑Fi správně fungovala

Poloha modemu má zásadní vliv na kvalitu pokrytí Wi‑Fi signálem. Podívejte se na pár užitečných tipů, jak správně umístit modem.

schéma správnho umístění modemu

Umístění modemu pro kvalitní příjem mobilního signálu

Aby váš modem umožňoval rychlé internetové připojení, je důležité pro něj najít správné místo.

Další užitečná nastavení a odkazy

První přihlášení do nastavení modemu a změna hesla
 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN2“ nebo „LAN3“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://192.168.1.1/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.
 3. Pro přihlášení do konfigurace modemu použijte heslo „admin“.

  přihlášení

  TIP: Pokud už jste přístupové heslo v minulosti měnili a nepamatujete si ho, obnovte modem do továrního nastavení.
 4. Po zadání hesla vám bude doporučena jeho změna. Pokračujte kliknutím na „OK“.

  potvrzení
   
 5. Vyplňte prázdná pole formuláře:
  • Do řádku „Aktuální heslo“ napište stávající heslo admin.
  • Do řádku „Nové heslo“ napište nové heslo. Musí mít minimálně 6 znaků, obsahovat alespoň jedno číslo nebo speciální znak. Heslo nesmí obsahovat mezery ani diakritiku.
  • Pro ověření znovu napište nové heslo do řádku „Potvrzení hesla“.
  • Změny uložte kliknutím na tlačítko „Použít“.

   formulář pro změnu hesla
Záloha uživatelských nastavení

Zálohou uživatelských nastavení modemu si uložíte vlastní název Wi‑Fi sítě a hesla nebo například vlastní IP adresy. Využijete ji, když třeba budete chtít obnovit tovární nastavení modemu nebo aktualizovat firmware.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN2“ nebo „LAN3“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://192.168.1.1/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.
 3. Přihlaste se heslem „admin“ nebo heslem, které jste si v minulosti nastavili. Po zadání hesla pokračujte kliknutím na tlačítko „OK“.
  Jestliže se přihlašujete poprvé, postupujte podle návodu pro První přihlášení do nastavení modemu a změna hesla.

  přihlášení

  TIP: Pokud už jste přístupové heslo v minulosti měnili a nepamatujete si ho, obnovte modem do továrního nastavení.
 4. Po přihlášení vyberte v menu nahoře položku „Údržba“. Následně v levém svislém menu klikněte na „Konfigurace“.

  kliknutí na údržba a následně konfigurace
   
 5. V sekci Zálohovat klikněte na tlačítko „Zálohovat“.

  vybrat tlačítko zálohovat
   
 6. Záloha se stáhne a uloží do vašeho počítače soubor „nvram.bak“. Později soubor můžete využít pro obnovu uživatelských nastavení ze zálohy.

  uložení zálohového souboru
Obnova uživatelských nastavení modemu ze zálohy

Zálohou uživatelských nastavení modemu si uložíte vlastní název Wi‑Fi sítě a hesla, případně vlastní IP adresy a další nastavení. Využijete ji, když třeba budete chtít obnovit tovární nastavení modemu nebo aktualizovat firmware. Pokud jste v  minulosti zálohu uživatelských nastavení provedli, můžete je obnovit podle následujícího postupu:

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN2“ nebo „LAN3“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://192.168.1.1/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.
 3. Přihlaste se heslem „admin“ nebo heslem, které jste si v minulosti nastavili. Po zadání hesla pokračujte kliknutím na tlačítko „OK“.
  Jestliže se přihlašujete poprvé, postupujte podle návodu pro První přihlášení do nastavení modemu a změna hesla.

  přihlášení

  TIP: Pokud už jste přístupové heslo v minulosti měnili a nepamatujete si ho, obnovte modem do továrního nastavení.
 4. Po přihlášení vyberte v menu nahoře položku „Údržba“. Následně v levém svislém menu klikněte na „Konfigurace“.

  kliknutí na údržba a následně konfigurace
   
 5. V sekci Obnovit klikněte na tlačítko „Vybrat soubor“.

  tlačítko vybrat soubor
   
 6. Ze svého počítače vyberte „nvram.bak“, který jste si uložili při zálohování uživatelských nastavení.

  vybrat uložený soubor
   
 7. Klikněte na tlačítko „Obnovit“ a vyčkejte, dokud se obnovení nedokončí.

  vybrat tlačítko obnovit
   
 8. Dále potvrďte restartování modemu kliknutím na tlačítko „OK“.

  potvrzení
   
 9. Na obrazovce se zobrazí okno pro přihlášení – obnovu jste úspěšně dokončili.

  přihlášení
Reset modemu do továrního nastavení

Obnova do továrního nastavení (reset) modemu může pomoct, pokud zařízení nefunguje správně nebo je potřeba obnovit přihlašovací údaje do modemu a k síti Wi‑Fi. Vyzkoušejte následující postup.

Resetováním do továrního nastavení zrušíte všechna uživatelská nastavení, jako jsou název a heslo Wi‑Fi sítě nebo nastavení IP adres.

 1. Zapněte modem. Před zahájením obnovení továrního nastavení musí být modem připojený k elektrické síti a zapnutý.
  Kontrolka „Power“ musí svítit.

  kontrolka power svítí
   
 2. Připravte si modem. Otvor s nápisem „Reset“ najdete na zadní straně modemu.

  kontrolka power svítí
   
 3. Do otvoru „Reset“ vsuňte úzký předmět. Použijte kancelářskou sponku, sirku apod. Zatlačte na předmět, dokud neucítíte cvaknutí a držte do probliknutí modrého světla ve spodní části modemu.

  modre světlo ve spodní části modemu
   
 4. Počkejte asi 2 minuty, než modem znovu naběhne. 
  • Kontrolka „Power“ se musí trvale rozsvítit.
  • Symbol antény se signálem musí svítit modrou nebo azurovou barvou.
  • Symbol planety s písmenem „W“ musí trvale svítit.

   kontrolky power, anténa a kontrolka s písmenem
Nastavení přístupového hesla do modemu

Z výroby má modem Huawei nastavené přístupové heslo na hodnotu „admin“. Přístupové heslo si můžete sami změnit, ochráníte tak nastavení svého modemu před cizím zásahem.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN2“ nebo „LAN3“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://192.168.1.1/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.
 3. Přihlaste se heslem „admin“ nebo heslem, které jste si v minulosti nastavili. Po zadání hesla pokračujte kliknutím na tlačítko „OK“.
  Jestliže se přihlašujete poprvé, postupujte podle návodu pro První přihlášení do nastavení modemu a změna hesla.


  přihlášení

  TIP: Pokud už jste přístupové heslo v minulosti měnili a nepamatujete si ho, obnovte modem do továrního nastavení.
 4. Po přihlášení vyberte v menu nahoře položku „Nastavení“. Následně v levém svislém menu zvolte „Systém“ a klikněte na „Změnit heslo“.

  sekce nastavení a změn hesla
   
 5. Vyplňte prázdná pole formuláře:
  • Do řádku „Aktuální heslo“ napište stávající heslo. Pokud jste ponechali heslo původní, napište admin.
  • Do řádku „Nové heslo“ napište nové heslo. Musí mít minimálně 6 znaků, obsahovat alespoň jedno číslo nebo speciální znak. Heslo nesmí obsahovat mezery ani diakritiku.
  • Pro ověření znovu napište nové heslo do řádku „Potvrzení hesla“.
   Změny uložte kliknutím na tlačítko „Použít“.

   formulář pro změnu hesla
Aktualizace firmware

tlačítko zkontrolovat aktualizace

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN2“ nebo „LAN3“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://192.168.1.1/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.
 3. Přihlaste se heslem „admin“ nebo heslem, které jste si v minulosti nastavili. Po zadání hesla pokračujte kliknutím na tlačítko „OK“.
  Jestliže se přihlašujete poprvé, postupujte podle návodu pro První přihlášení do nastavení modemu a změna hesla.

  přihlášení

  TIP: Pokud už jste přístupové heslo v minulosti měnili a nepamatujete si ho, obnovte modem do továrního nastavení.
 4. Po přihlášení vyberte v menu nahoře položku „Údržba“. Následně v levém svislém menu klikněte na „Aktualizovat“.

  sekce údržba a aktualizovat
   
 5. Kliknutím na tlačítko „Zkontrolovat aktualizace“ spustíte vyhledání posledních vydaných aktualizací firmwaru.

 6. Výsledek kontroly skončí nabídkou poslední vydané aktualizace ke stažení nebo informací, že váš modem už nejnovější verzi obsahuje.

  poznámka o nejnovšjší verzi
Technické specifikace

Rozhraní

 • Wi‑Fi

Datové přenosy

 • UMTS / 3G, LTE

Podporované sítě

 • WCDMA 900/1900/2100 MHz; LTE 800/1800/2600 MHz

Doporučujeme

 • Anténa LTE Winner 9dBi
 • Vhodná pro lepší signál  k tarifům Internet Air

Obsah balení

 • Huawei B890
 • Návod
 • Prohlášení o shodě
 • SIM karta

Návody a dokumentace

Mobilní aplikace Moje O2

Všechno snadno vyřídíte v aplikaci Moje O2

Stáhněte si mobilní aplikaci Moje O2 a spravujte své služby online. Jednoduše a pohodlně.
 • Důležité informace vždycky po ruce
 • Autodiagnostika a nastavení služeb
 • O2 Radosti plné atraktivních nabídek