Nastavení a ovládání modemu ZTE H267A

Modem ZTE H267a

Nastavení bezdrátové Wi‑Fi sítě

Zapnutí Wi-Fi sítě

TIP: Zapněte obě pásma Wi‑Fi sítě (2,4 GHz i 5 GHz) a využívejte je podle své potřeby.

 1. Podržte tlačítko „WLAN“ na 2 sekundy.

  Tlačítko WLAN na modemu

  Rozsvítí se kontrolka 2,4 GHz.

  Kontrolka značící aktivní 2.4GHz pásmo wifi
   
 2. Podržte tlačítko „WLAN“ na 5 sekund.

  Tlačítko WLAN na modemu

  Rozsvítí se kontrolka 5 GHz. Na modemu by teď měly svítit kontrolky 2,4 GHz5 GHz.

  Kontrolky značící funkční 2.4GHz a 5GHz pásma
   
 3. Pokud jste si v minulosti nenastavili vlastní jméno a heslo k Wi‑Fi nebo jste modem uvedli do továrního nastavení, najdete přihlašovací údaje na spodní straně modemu.

  Štítek s továrně nastavenými parametry Wi-Fi

  Pokud si chcete nastavit vlastní název a heslo k Wi-Fi, můžete využít návod níže.
Změna názvu a hesla Wi‑Fi sítě

Wi‑Fi síť si můžete sami přejmenovat a nastavit k ní vlastní heslo. Změna názvu a hesla je vhodná například po prvním zprovoznění Wi‑Fi sítě. Lépe ji tak ochráníte před zásahem cizí osoby.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlašovací obrazovka do konfigurace modemu
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

   V základu nastavené heslo modemu na zadním štítku
    
 4. Následuje nastavení Wi‑Fi sítě 2,4 GHz. V nabídce snadného nastavení vyberte „Bezdrátová Wi‑Fi síť“.

  Sekce Bezdrátová Wi-Fi síť ve snadném nastavení modemu
   
 5. Klikněte na tlačítko „Změnit nastavení“. U pole „Typ sítě“ musí být navoleno „2,4 GHz“.

  Položka Změnit nastavení v nastavení sítě
   
 6. Další pole vyplňte následovně:
  • Stav = „Zapnuto“.
  • Název = Napište, jak chcete, aby se vaše Wi‑Fi síť jmenovala. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  • Heslo = Napište heslo, kterým chcete svou Wi‑Fi síť zabezpečit. Heslo musí mít minimálně 8 znaků. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  • Zabezpečení = „Vysoké“.

   Změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Uložit změny“.

   Možnosti nastavení 2.4GHz Wi-Fi sítě v modemu
 7. Následuje nastavení Wi‑Fi sítě 5 GHz. Klikněte na tlačítko „Změnit nastavení“.

  Položka Změnit nastavení v nastavení sítě
   
 8. Další pole vyplňte následovně:
  • Typ sítě = „5 GHz“.
  • Stav = „Zapnuto“.
  • Název = Napište, jak chcete, aby se vaše Wi‑Fi síť jmenovala. Jméno musí být jiné než u sítě 2,4 GHz. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  • Heslo = Napište heslo, kterým chcete svou Wi‑Fi síť zabezpečit. Heslo musí mít minimálně 8 znaků a může být stejné jako u sítě 2,4 GHz. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  • Zabezpečení = „Vysoké“.

   Změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Uložit změny“.

   Možnosti nastavení 5GHz Wi-Fi sítě v modemu
    
 9. Připojte koncové zařízení

  Po dokončení nastavení můžete k Wi‑Fi síti připojit zařízení jako mobilní telefon, počítač, notebook nebo tablet. Na zařízení stačí zapnout Wi‑Fi, vyhledat dostupné bezdrátové sítě v okolí a vybrat vámi pojmenovanou síť – výhodné je postupně se přihlásit k 2,4GHz i 5GHz síti.

  Pro přihlášení zadejte heslo, které jste v předchozích krocích nastavili. Pokud heslo zadáte správně, systém oznámí, že jste připojeni.
Kam umístit modem, aby Wi‑Fi správně fungovala

Poloha modemu má zásadní vliv na kvalitu pokrytí Wi‑Fi signálem. Podívejte se na pár užitečných tipů, jak správně umístit modem.

Ukázka pokrytí místností modemem

Nastavení LAN portů

Jak na zapojení O2 TV u 5G internetu

LAN porty modemu od O2 jsou z výroby nastavené: LAN1, LAN3, LAN4 pro internet a LAN2 pro O2 TV. Kvůli rozdílné přenosové technologii je ale port LAN2 takto použitelný jen pro Pevný internet na doma (technologie xDSL), nikoliv pro Internet 5G (mobilní data).

Rozložení portů na zadní straně modemu

Chcete-li využívat O2 TV společně s Internetem 5G, set-top box zapojte do portu LAN1, LAN3 nebo LAN4.

Při prvotním spuštění O2 TV zadejte přihlašovací jméno (O2 ID) a heslo. Tyto přihlašovací údaje jsou totožné s přihlašovacími údaji do Moje O2. Nepamatujete si přihlašovací údaje k Moje O2?

Zadání přihlašovacích údajů do O2 TV

TIP: Máte všechny tři LAN porty pro internet obsazené a potřebujete další? Podívejte se, jak na modemu nastavit všechny čtyři LAN porty pro internet (návod naleznete níže).

Jak nastavit všechny čtyři LAN porty pro internet

LAN porty modemu od O2 jsou z výroby nastavené: LAN1, LAN3, LAN4 pro internet a LAN2 pro O2 TV.

Rozložení portů na zadní straně modemu

Pokud potřebujete změnit nastavení pro využívání všech čtyřech LAN portů pro internet, postupujte následovně:

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlašovací obrazovka do konfigurace modemu
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

   V základu nastavené heslo modemu na zadním štítku
    
 4. V nabídce nastavení vyberte „Nastavení LAN portů“.

  Sekce Nastavení LAN portů v nastavení modemu
   
 5. Vyberte „Pouze Internet“ a potvrďte tlačítkem „Uložit změny“.

  Nastavení portů pouze pro internet

  Zobrazí se hláška „Vaše data byla uložena“. Váš modem je teď nastavený pro možnost využívání internetu na všech čtyřech LAN portech (LAN1, LAN2, LAN3, LAN4).

Nastavení směrování portů (2xNAT)

Huawei B2368-A01 + ZTE H267A

Z výroby je modem ZTE nastaven tak, aby chránil vaši domácí síť před neoprávněným přístupem z internetu. Pokud ovšem máte v domácí síti zařízení, jako je např. server nebo IP kamera, ke kterým potřebujete přistupovat vzdáleně přes internet, lze tento vzdálený přístup povolit.

Nastavení směrování portů na modemu ZTE H267A

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlašovací obrazovka do konfigurace modemu
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

   V základu nastavené heslo modemu na zadním štítku
    
 4. V nabídce nastavení vyberte Pokročilé nastavení.

  Výběr zobrazení pokročilého nastavení modemu
   
 5. Až se zobrazí stránka pro pokročilé nastavení v horním menu vyberte Internet.
  V levém svislém menu zvolte Zabezpečení a poté Směrování portu.

  Nastavení směrování portu v pokročilém nastavení zabezpečení

  TIP: V případě, že už máte jednu položku vytvořenou a chcete vytvořit další, klikněte na tlačítko Založit novou položku.
   
 6. Vyplňte prázdná pole formuláře a zkontrolujte, že je zaškrtnuté pole Zapnout.

  Název napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
  Protokol – zvolte možnost TCP a UDP.
  LAN Host – napište IP adresu nebo MAC adresu svého zařízení v domácí síti.
  WAN rozsah portu – napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, napište ho do obou polí.
  LAN Host Port – napište stejná čísla portů jako v předchozím kroku.

  Konfiguraci uložte kliknutím na Uložit/Použít.

  Vytvoření nové položky směrování

  TIP: Pokud chcete omezit přístup ke svému zařízení, zadejte IP adresu vzdáleného počítače nebo rozsah IP adres do pole WAN Host IP Adresa.
   
 7. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen.

  Potvrzení vytvoření nové položky směrování
   
 8. Nyní v modemu ZTE nastavte statickou IP adresu na WAN rozhraní. V horním menu vyberte Internet. V levém svislém menu zvolte WAN a nakonec Ethernet.

  Sekce Ethernet v nastavení WAN u internetu
   
 9. Vypněte přednastavené rozhraní u položky Ethernet_DHCP nebo Ethernet_data_DHCP
  Vytvořte nové rozhraní pomocí tlačítka Založit novou položku.

  Vypnutí položky Ethernet_DHCP a založení nové položky
   
 10. Vyplňte jednotlivé položky a provedené nastavení uložte kliknutím na Uložit/Použít.

  Vytvoření nové položky v sekci WAN
   
 11. Dále je potřeba přiřadit k vytvořenému rozhraní, jednotlivé LAN porty.
  V horním menu vyberte Internet. V levém svislém menu zvolte Port Binding a vyberte vámi vytvořené rozhraní Ethernet_static.

  Sekce Port Binding v zláložce Internet
   
 12. V rozbalené nabídce Ethernet_static klikněte na Vše zapnout a konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Uložit/Použít.
  Tímto krokem máte konfiguraci modemu ZTE H267A hotovou.

  Přiřazení portů k rozhraní v sekci Port Binding

 

Nastavení směrování portů na venkovní anténě (modemu) Huawei B2368-A01

 1. Do prostředí webové konfigurace venkovní antény vstoupíte standardně na adrese http://192.168.1.1/. Stačí kliknout na odkaz, případně tuto adresu zadat do internetového prohlížeče.

  Adresa konfigurační stránky antény
   
 2. Přihlaste se do konfigurace venkovní antény:

  Uživatelské jméno = user
  Heslo = HUAWEI@WTTX

  Přihlášení do konfigurace antény
   
 3. V dalším kroku vám bude doporučena změna hesla. Pokud si přejete heslo změnit klikněte na Změna. V případě, že si změnu hesla nepřejete, klikněte na Přeskočit.

  Doporučení změny hesla po přihlášení
   
 4. Po přihlášení v horním menu vyberte Nastavení. V levém svislém menu zvolte Zabezpečení a poté Mapování portů.

  Sekce Mapování portů v nastavení zabezpečení antény
   
 5. V sekci Seznam mapování portů vytvořte nový port kliknutím na Přidat.

  Přidání nové položky k mapování portů
   
 6. Vyplňte prázdná pole formuláře:

  Jméno – napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
  Rozhraní – zvolte možnost WAN/Data.
  Port WANnapište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje.
  IP adresa sítě LAN – napište adresu modemu ZTE H267A.
  Port sítě LAN – napište stejná čísla portů, jako u Port WAN.
  Protokol zvolte možnost TCP/UDP.

  Konfiguraci uložte kliknutím na OK, které se nachází v poli Možnosti.

  Zadání informací k nové položce mapování
   
 7. Konfiguraci portů, kterou jste si v předchozím kroku uložili, ještě aktivujte tlačítkem Použít.

  Uložení mapování portů

  Potvrďte kliknutím na OK.

  Potvrzení uložení mapování portů

  Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen.
  Nyní můžete na zařízení ve své domácí síti přistupovat vzdáleně přes internet.
ZTE WF830 + ZTE H267A

Z výroby je modem ZTE nastaven tak, aby chránil vaši domácí síť před neoprávněným přístupem z internetu. Pokud ovšem máte v domácí síti zařízení, jako je např. server nebo IP kamera, ke kterým potřebujete přistupovat vzdáleně přes internet, lze tento vzdálený přístup povolit.

Nastavení směrování portů na modemu ZTE H267A

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlašovací obrazovka do konfigurace modemu
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

   V základu nastavené heslo modemu na zadním štítku
    
 4. V nabídce nastavení vyberte Pokročilé nastavení.

  Výběr zobrazení pokročilého nastavení modemu
   
 5. Až se zobrazí stránka pro pokročilé nastavení v horním menu vyberte Internet.
  V levém svislém menu zvolte Zabezpečení a poté Směrování portu.

  Nastavení směrování portu v pokročilém nastavení zabezpečení

  TIP: V případě, že už máte jednu položku vytvořenou a chcete vytvořit další, klikněte na tlačítko Založit novou položku.
   
 6. Vyplňte prázdná pole formuláře a zkontrolujte, že je zaškrtnuté pole Zapnout.

  Název napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
  Protokol – zvolte možnost TCP a UDP.
  LAN Host – napište IP adresu nebo MAC adresu svého zařízení v domácí síti.
  WAN rozsah portu – napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, napište ho do obou polí.
  LAN Host Port – napište stejná čísla portů jako v předchozím kroku.

  Konfiguraci uložte kliknutím na Uložit/Použít.

  Vytvoření nové položky směrování

  TIP: Pokud chcete omezit přístup ke svému zařízení, zadejte IP adresu vzdáleného počítače nebo rozsah IP adres do pole WAN Host IP Adresa.
   
 7. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen.

  Potvrzení vytvoření nové položky směrování
   
 8. Nyní v modemu ZTE nastavte statickou IP adresu na WAN rozhraní. V horním menu vyberte Internet. V levém svislém menu zvolte WAN a nakonec Ethernet.

  Sekce Ethernet v nastavení WAN u internetu
   
 9. Vypněte přednastavené rozhraní u položky Ethernet_DHCP nebo Ethernet_data_DHCP
  Vytvořte nové rozhraní pomocí tlačítka Založit novou položku.

  Vypnutí položky Ethernet_DHCP a založení nové položky
   
 10. Vyplňte jednotlivé položky a provedené nastavení uložte kliknutím na Uložit/Použít.

  Vytvoření nové položky v sekci WAN
   
 11. Dále je potřeba přiřadit k vytvořenému rozhraní, jednotlivé LAN porty.
  V horním menu vyberte Internet. V levém svislém menu zvolte Port Binding a vyberte vámi vytvořené rozhraní Ethernet_static.

  Sekce Port Binding v zláložce Internet
   
 12. V rozbalené nabídce Ethernet_static klikněte na Vše zapnout a konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Uložit/Použít.
  Tímto krokem máte konfiguraci modemu ZTE H267A hotovou.

  Přiřazení portů k rozhraní v sekci Port Binding

 

Nastavení směrování portů na venkovní anténě (modemu) ZTE WF830

 1. Do prostředí webové konfigurace venkovní antény vstoupíte standardně na adrese http://192.168.0.1/ . Stačí kliknout na odkaz, případně tuto adresu zadat do internetového prohlížeče.

  Adresa konfigurační stránky antény
   
 2. Přihlaste se do konfigurace venkovní antény:

  Uživatelské jméno = admin
  Heslo = ZTE@WTTX
  Klikněte na Login.


  Přihlášení do konfigurace antény
   
 3. Po přihlášení v horním menu vyberte Settings. V levém svislém menu zvolte Firewall a poté Port Forwarding.

  Nastavení Port forwarding ve firewallu antény
   
 4. Nové přesměrování vytvořte kliknutím na Add List.

  Přidání položky do Port Forwardingu
   
 5. Vyplňte prázdná pole formuláře

  Protocolzvolte možnost TCP&UDP.
  Remote Port Range napište port, na kterém vaše zařízení komunikuje.
  Local Host je určeno pro IP adresu modemu ZTE H267A (vámi nastavená statická IP na WAN rozhraní viz bod 10 v konfiguraci modemu ZTE).
  Local Port napište stejné číslo portu, jako u Remote Port Range.
   

  Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Submit.
   

  Vyplnění formuláře pro novou položku Port Forwardingu
   
 6. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen. Pokud se nastavení správně uložilo, uvidíte nový řádek s vaší právě vytvořenou položkou. Teď můžete na zařízení ve své domácí síti přistupovat vzdáleně přes internet.

  Seznam položek Port Forwardingu s nově vytvořenou položkou
WTTX ODU ZTE MF268 + ZTE H267A

Z výroby je modem ZTE nastaven tak, aby chránil vaši domácí síť před neoprávněným přístupem z internetu. Pokud ovšem máte v domácí síti zařízení, jako je např. server nebo IP kamera, ke kterým potřebujete přistupovat vzdáleně přes internet, lze tento vzdálený přístup povolit.

Nastavení směrování portů na modemu ZTE H267A

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlašovací obrazovka do konfigurace modemu
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

   V základu nastavené heslo modemu na zadním štítku
    
 4. V nabídce nastavení vyberte Pokročilé nastavení.

  Výběr zobrazení pokročilého nastavení modemu
   
 5. Až se zobrazí stránka pro pokročilé nastavení v horním menu vyberte Internet.
  V levém svislém menu zvolte Zabezpečení a poté Směrování portu.

  Nastavení směrování portu v pokročilém nastavení zabezpečení

  TIP: V případě, že už máte jednu položku vytvořenou a chcete vytvořit další, klikněte na tlačítko Založit novou položku.
   
 6. Vyplňte prázdná pole formuláře a zkontrolujte, že je zaškrtnuté pole Zapnout.

  Název napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
  Protokol – zvolte možnost TCP a UDP.
  LAN Host – napište IP adresu nebo MAC adresu svého zařízení v domácí síti.
  WAN rozsah portu – napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, napište ho do obou polí.
  LAN Host Port – napište stejná čísla portů jako v předchozím kroku.

  Konfiguraci uložte kliknutím na Uložit/Použít.

  Vytvoření nové položky směrování

  TIP: Pokud chcete omezit přístup ke svému zařízení, zadejte IP adresu vzdáleného počítače nebo rozsah IP adres do pole WAN Host IP Adresa.
   
 7. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen.

  Potvrzení vytvoření nové položky směrování
   
 8. Nyní v modemu ZTE nastavte statickou IP adresu na WAN rozhraní. V horním menu vyberte Internet. V levém svislém menu zvolte WAN a nakonec Ethernet.

  Sekce Ethernet v nastavení WAN u internetu
   
 9. Vypněte přednastavené rozhraní u položky Ethernet_DHCP nebo Ethernet_data_DHCP
  Vytvořte nové rozhraní pomocí tlačítka Založit novou položku.

  Vypnutí položky Ethernet_DHCP a založení nové položky
   
 10. Vyplňte jednotlivé položky a provedené nastavení uložte kliknutím na Uložit/Použít.

  Vytvoření nové položky v sekci WAN
   
 11. Dále je potřeba přiřadit k vytvořenému rozhraní, jednotlivé LAN porty.
  V horním menu vyberte Internet. V levém svislém menu zvolte Port Binding a vyberte vámi vytvořené rozhraní Ethernet_static.

  Sekce Port Binding v zláložce Internet
   
 12. V rozbalené nabídce Ethernet_static klikněte na Vše zapnout a konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Uložit/Použít.
  Tímto krokem máte konfiguraci modemu ZTE H267A hotovou.

  Přiřazení portů k rozhraní v sekci Port Binding

 

Nastavení směrování portů na venkovní anténě (modemu) WTTX ODU ZTE MF268

 1. Do prostředí webové konfigurace venkovní antény vstoupíte standardně na adrese http://192.168.0.1/ . Stačí kliknout na odkaz, případně tuto adresu zadat do internetového prohlížeče.

  Adresa konfigurační stránky antény
   
 2. Přihlaste se do konfigurace venkovní antény:

  Heslo = ZTE@WTTX
  Klikněte na Login.

  Přihlášení do konfigurace antény
   
 3. Po přihlášení ve spodní části obrazovky vyberte Advanced Settings. Ve vodorovném menu zvolte Firewall a poté Port Mapping.

  Nastavení Port mapping ve firewallu
   
 4. Vyplňte prázdná pole formuláře:

  Scr. Port – napište port, na kterém vaše zařízení komunikuje.
  Dest. IP Adress – je určeno pro IP adresu modemu ZTE H267A (vámi nastavená statická IP na WAN rozhraní viz bod 10 v konfiguraci modemu ZTE).
  Dest. Port – napište stejné číslo portu, jako u Scr. Port.
  Protocol – zvolte možnost TCP&UDP.
  Comment – Zvolte si název pravidla.

  Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Apply.

  Vyplnění formuláře pro novou položku Port mappingu
   
 5. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen. Pokud se nastavení správně uložilo, uvidíte nový řádek s vaší právě vytvořenou položkou. Teď můžete na zařízení ve své domácí síti přistupovat vzdáleně přes internet.

  Seznam pravidel Port mappingu s nově vytvořenou položkou

Další užitečná nastavení a odkazy

Přihlášení do nastavení modemu
 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlašovací obrazovka do konfigurace modemu
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

   V základu nastavené heslo modemu na zadním štítku
Aktualizace firmware
 1. Z odkazu Firmware ke stažení - xDSL/Internet 5G si do počítače stáhněte aktuální firmware.
 2. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
 3. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlašovací obrazovka do konfigurace modemu
   
 4. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

   V základu nastavené heslo modemu na zadním štítku
    
 5. V nabídce nastavení vyberte „Aktualizace firmware“.

  Položka Aktualizace firmware v nastavení modemu
   
 6. Klikněte na „Vybrat soubor“.

  Úvodní obrazovka pro aktualizaci firmware
   
 7. Z úložiště svého počítače vyberte soubor, který jste si uložili v prvním kroku návodu.

  Nahrání souboru s aktuálním firmware
   
 8. Klikněte na tlačítko „Aktualizovat“. Zobrazí se upozornění o aktualizaci firmware. Vyčkejte, dokud se aktualizace nedokončí.

  Zahájení aktualizace firmware
   
 9. Po dokončení aktualizace se zobrazí okno pro přihlášení. Aktualizaci jste úspěšně dokončili.

  Přihlašovací obrazovka do konfigurace modemu
Záloha uživatelských nastavení

Zálohou uživatelských nastavení modemu si uložíte vlastní název Wi‑Fi sítě a hesla, nastavení LAN portů, případně vlastní IP adresy. Využijete ji, když třeba budete chtít obnovit tovární nastavení modemu nebo aktualizovat firmware.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlašovací obrazovka do konfigurace modemu
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

   V základu nastavené heslo modemu na zadním štítku
    
 4. V nabídce nastavení vyberte „Záloha nastavení“.

  Výběr zálohy nastavení v konfiguraci modemu
   
 5. Klikněte na tlačítko „Zálohovat“.

  Úvodní obrazovka pro zálohu nastavení
   
 6. Záloha se stáhne a uloží do vašeho počítače soubor „config.bin“. Později soubor můžete využít pro obnovu uživatelských nastavení ze zálohy. Návod pro obnovení naleznete níže.

  Uložený soubor se zálohou nastavení
Obnova uživatelských nastavení modemu ze zálohy

Zálohou uživatelských nastavení modemu si uložíte vlastní název Wi‑Fi sítě a hesla, nastavení LAN portů, případně vlastní IP adresy. Využijete ji, když třeba budete chtít obnovit tovární nastavení modemu nebo aktualizovat firmware. Pokud jste v minulosti zálohu uživatelských nastavení provedli, můžete je obnovit podle následujícího postupu:

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlašovací obrazovka do konfigurace modemu
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

   V základu nastavené heslo modemu na zadním štítku
    
 4. V nabídce nastavení vyberte „Obnova nastavení ze zálohy“.

  Výběr obnovy nastavení ze zálohy v konfiguraci modemu
   
 5. Klikněte na tlačítko „Vybrat soubor“.

  Úvodní obrazovka pro obnovu zálohy
   
 6. Ze svého počítače vyberte soubor „config.bin“, který jste si uložili při zálohování uživatelských nastavení.

  Vybrání souboru zálohy
   
 7. Klikněte na tlačítko „Obnovit“ a vyčkejte, dokud se obnovení nedokončí.

  Zahájení obnovy ze zálohy
   
 8. Na obrazovce se zobrazí okno pro přihlášení – obnovu jste úspěšně dokončili.

  Přihlašovací obrazovka do konfigurace modemu
Nastavení přístupového hesla do modemu

Z výroby má modem ZTE nastavené uživatelské jméno na hodnotu „admin“ a heslo je uvedené na štítku na spodní straně modemu. Přístupové údaje si můžete sami změnit, ochráníte tak nastavení svého modemu před cizím zásahem.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  Přihlašovací obrazovka do konfigurace modemu
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

   V základu nastavené heslo modemu na zadním štítku
    
 4. V nabídce nastavení vyberte "Pokročilé nastavení".

  Výběr zobrazení pokročilého nastavení modemu
   
 5. Pokračujte v pravém horním rohu kliknutím na „Správa & Diagnostika“.
 6. V levém menu vyberte „Správa účtu“.

  Položka Správa účtu v sekci Správa & Diagnostika
   
 7. Vyplňte prázdná pole formuláře:
  • Do řádku „Staré heslo“ napište své stávající heslo.
  • Do řádku „Nové heslo“ napište své nové heslo. Musí mít 8 až 16 znaků a obsahovat alespoň jedno číslo nebo speciální znak. Heslo nesmí obsahovat mezery ani diakritiku.
  • Pro ověření napište své nové heslo znovu do řádku „Potvrzené heslo“ a změny uložte kliknutím na tlačítko „Uložit/Použít“.

   Zadání starého a nového hesla do konfigurace

   Modem uloží nastavení během několika sekund. Příště už se do webové konfigurace přihlásíte novým heslem.
Technické specifikace

Wi‑Fi

 • Standardy sítě: IEEE 802.11a/b/g/n/ac
 • Konfigurace antén: 2×2 2,4 GHz a 2×2 5 GHz MIMO
 • Wi‑Fi IEEE 802.11ac (5GHz)
 • Wi‑Fi IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)
 • Typ antény: 4 vnitřní antény
   

ADSL a VDSL

 • Podpora ADSL/ADSL2/ADSL2+
 • VDSL/VDSL2/GE uplink
 • Podporovaný profil: 8a,8b,8c,8d,12a,12b,17a and 30a
 • G.992.1 (G.DMT), G.992.2 (G.Lite)
 • G.992.3 (ADSL 2)
 • G.992.5 (ADSL 2+)
 • G.993.5 (G.vector)
 • G.998.4 (G.inp)
   

WAN

 • 1x RJ-11 port pro ADSL2+/VDSL2 (prostřednictvím ISDN)
 • 1x GE WAN Port
   

LAN

 • 4x 10/100/1000Mbit porty RJ-45 auto MDI/MDI-X
   

USB

 • 1x USB 2.0 port
   

Tlačítka

 • Vypnout/Zapnout modem
 • Tovární nastavení (zdířka jehly)
 • Vypnout/Zapnout Wi‑Fi
 • Tlačítko pro párování WPS
   

Diody LED

 • 1x Indikace Zapnutí/Vypnutí
 • 1x Připojení k DSL
 • 1x Připojení k WAN
 • 1x Připojení k internetu
 • 1x Indikace 2.4GHz Wi‑Fi
 • 1x Indikace 5GHz Wi‑Fi
 • 1x WPS
   

Napájecí zdroj

 • 12V /1.5A DC
   

Fyzické údaje

 • Rozměry zařízení (Š × H × V): 210 mm x 140mm x 32mm
 • Hmotnost zařízení: 350 g
 • Rozměry balení (Š × H × V): 305mm x 175mm x 74mm
 • Hmotnost balení: 780 g
   

Provozní prostředí

 • Teplota: 0 až 40 °C
 • Vlhkost vzduchu: 5 až 95 % (bez kondenzace)
Mobilní aplikace Moje O2

Všechno snadno vyřídíte v aplikaci Moje O2

Stáhněte si mobilní aplikaci Moje O2 a spravujte své služby online. Jednoduše a pohodlně.
 • Důležité informace vždycky po ruce
 • Autodiagnostika a nastavení služeb
 • O2 Radosti plné atraktivních nabídek