Nastavení a ovládání modemu ZyXEL LTE 4506‑M606

modem zyxel

Nastavení bezdrátové Wi‑Fi sítě

Zapnutí Wi‑Fi sítě tlačítkem na modemu
 1. Wi‑Fi síť zapněte stisknutím horní plochy modemu. Kontrolka signalizující zapnutou Wi‑Fi se rozsvítí zeleně.
  tlacitko a kontrolka na modemu
   
 2. Po rozsvícení kontrolky se k Wi‑Fi síti můžete připojit. Název sítě a přístupové heslo, kterým je síť zabezpečená, najdete na štítku nalepeném na spodní straně modemu. Zařízení můžete připojit k bezdrátové Wi‑Fi síti 2,4 GHz nebo 5 GHz a používat je podle potřeby.
  Název sítě a heslo na spondí straně modemu
Změna názvu a hesla Wi‑Fi sítě

Wi‑Fi síť si můžete sami přejmenovat a nastavit k ní vlastní heslo. Změna názvu a hesla je vhodná například po prvním zprovoznění Wi‑Fi sítě. Lépe ji tak ochráníte před zásahem cizí osoby. 

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.
  Propojit modem a počítač můžete i pomocí Wi‑Fi. Doporučujeme ale postup s využitím kabelu.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.
 3. Přihlaste se heslem, které jste si vytvořili při prvním přihlášení do nastavení modemu, a pokračujte kliknutím na tlačítko „Přihlášení“.
  Jestliže se přihlašujete poprvé, postupujte podle návodu pro První přihlášení do nastavení modemu a vytvoření hesla.
  Pokud už jste přístupové heslo v minulosti měnili a nepamatujete si ho, obnovte modem do továrního nastavení.

  přihlášení do konfigurace modemu
   
 4. Po přihlášení vyberte v menu nahoře položku „Wi‑Fi“. Následně v levém svislém menu klikněte na „Wi‑Fi nastavení“.
  konfigrace wi-fi
   
 5. Následuje nastavení Wi‑Fi sítě 2,4 GHz označené jako „SSID 1“.
  Pole základního nastavení vyplňte následovně:
  • Povolit SSID 1 – Políčko musí být zaškrtnuté.
  • Název sítě (SSID) – Napište, jak chcete, aby se vaše Wi‑Fi síť jmenovala. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  • Šifrovací klíč – Napište heslo, kterým chcete svou Wi‑Fi síť zabezpečit. Heslo musí mít minimálně 8 znaků. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
   Změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Použít“.

   potvrzení tlačítkem použít
 6. Pokračujte na nastavení Wi‑Fi sítě 5 GHz označené jako „SSID 2“.
  Na nastavení přejdete tak, že kliknete na horní tlačítko „SSID 2“. Pole základního nastavení vyplňte následovně:
  • Povolit SSID 2 – Políčko musí být zaškrtnuté.
  • Název sítě (SSID) – Napište, jak chcete, aby se vaše Wi‑Fi síť jmenovala. Název sítě zvolte odlišný od sítě 2,4 GHz. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
  • Šifrovací klíč – Napište heslo, kterým chcete svou Wi‑Fi síť zabezpečit. Heslo musí mít minimálně 8 znaků a může být shodné s heslem pro síť 2,4 GHZ. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
   Změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Uložit“.

   nastavení 5ghz wi-fi
 7. Připojte koncové zařízení
  Po dokončení nastavení můžete k Wi‑Fi síti připojit zařízení jako mobilní telefon, počítač, notebook nebo tablet. Na zařízení stačí zapnout Wi‑Fi, vyhledat dostupné bezdrátové sítě v okolí a vybrat vámi pojmenovanou síť – výhodné je postupně se přihlásit k 2,4GHz i 5GHz síti.
  Pro přihlášení zadejte heslo, které jste v předchozích krocích nastavili. Pokud heslo zadáte správně, systém oznámí, že jste připojeni.

Umístění modemu

Kam dát modem, aby Wi‑Fi správně fungovala

Poloha modemu má zásadní vliv na kvalitu pokrytí Wi‑Fi signálem. Podívejte se na pár užitečných tipů, kam dát správně modem.

návrh umístění modelu

Umístění modemu pro kvalitní signál

Pro rychlý internet je důležité dát modem na správné místo.

Další užitečná nastavení a odkazy

První přihlášení do nastavení modemu a vytvoření hesla
 1. Přes ethernetový (síťový) kabel propojte modem s počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN“ a druhý do „LAN“ zdířky počítače.
  Propojit modem a počítač můžete i pomocí Wi‑Fi. Doporučujeme ale postup s využitím kabelu.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo = admin

   přihlášení do konfogurace modemu

   Pokud heslo nefunguje, obnovte u modemu tovární nastavení, a heslo „admin“ začne zase platit.
 4. Na vyzvání zadejte nové heslo a potvrďte ho.
  • Do řádku „Zadejte nové heslo“ napište heslo. Musí mít 8 až 30 znaků, obsahovat alespoň jedno číslo a kombinaci velkých i malých písmen. Nesmí v něm být mezery ani diakritika.
  • Pro ověření nové heslo znovu napište do řádku „Potvrdit heslo“. Změnu uložte kliknutím na tlačítko „OK“.

   formulář pro změnu hesla
    
 5. Do pole „Heslo“ zadejte nové heslo. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Přihlášení“.

  přihlášení
Záloha uživatelských nastavení

Zálohou uživatelských nastavení modemu si uložíte vlastní název Wi‑Fi sítě a hesla nebo například vlastní IP adresy. Využijete ji, když třeba budete chtít obnovit tovární nastavení modemu nebo aktualizovat firmware.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.
  TIP: Propojit modem a počítač můžete i pomocí Wi‑Fi. Doporučujeme ale postup s využitím kabelu.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.
 3. Přihlaste se heslem, které jste si vytvořili při prvním přihlášení do nastavení modemu. Pkračujte kliknutím na tlačítko „Přihlášení“.
  Jestliže se přihlašujete poprvé, postupujte podle návodu pro první přihlášení do nastavení modemu a vytvoření hesla.

  přihlášení

  Pokud jste přístupové heslo v minulosti měnili a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení. 
 4. Po přihlášení vyberte v menu nahoře položku „Systém“. Následně v levém svislém menu klikněte na „Nastavení profilu“.

  nastavení profilu
 5. V řádku „Nový název profilu“ pojmenujte profil nastavení modemu. Název uložte kliknutím na tlačítko „Uložit“.

  uložení nastavení
 6. V řádku „Export profilu do souboru“ klikněte na šipku a vyberte profil, který jste pojmenovali v předchozím kroku.
  Pokračujte kliknutím na tlačítko „Export“.

  export souboru
 7. Záloha se stáhne a uloží do vašeho počítače soubor „profile_backup.zip“. Později soubor můžete využít pro obnovu uživatelských nastavení ze zálohy.
  uložení soboru
Obnova uživatelských nastavení modemu ze zálohy

Zálohou uživatelských nastavení modemu si uložíte vlastní název Wi‑Fi sítě a hesla nebo například vlastní IP adresy. Využijete ji, když třeba budete chtít obnovit tovární nastavení modemu nebo aktualizovat firmware.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.
  TIP: Propojit modem a počítač můžete i pomocí Wi‑Fi. Doporučujeme ale postup s využitím kabelu.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.
 3. Přihlaste se heslem, které jste si vytvořili při prvním přihlášení do nastavení modemu. Pkračujte kliknutím na tlačítko „Přihlášení“.
  Jestliže se přihlašujete poprvé, postupujte podle návodu pro první přihlášení do nastavení modemu a vytvoření hesla.

  přihlášení

  Pokud jste přístupové heslo v minulosti měnili a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení. 
 4. Po přihlášení vyberte v menu nahoře položku „Systém“. Následně v levém svislém menu klikněte na „Nastavení profilu“.

  nastavení profilu
 5. V řádku „Použít profil ze souboru“ klikněte na tlačítko „Vybrat soubor“.

  vybrani souboru
 6. Ze svého počítače vyberte soubor „profile_backup.zip“, který jste si uložili při zálohování uživatelských nastavení.

  nahrání uloženého souboru
 7. Klikněte na tlačítko „Použít“ a vyčkejte, dokud se obnovení nedokončí.
  potvrzení a použití nahraného souboru
Aktualizace firmware
 1. Z odkazu Firmware ke stažení si do počítače stáhněte aktuální firmware.
 2. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem s  počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.
  TIP: Propojit modem a počítač můžete i pomocí Wi‑Fi. Doporučujeme ale postup s využitím kabelu.
 3. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.
 4. Přihlaste se heslem, které jste si vytvořili při prvním přihlášení do nastavení modemu a pokračujte kliknutím na tlačítko „Přihlášení“.
  Jestliže se přihlašujete poprvé, postupujte podle návodu pro první přihlášení do nastavení modemu a vytvoření hesla.

  přihlášení do konfigurace modemu
  Pokud jste přístupové heslo v minulosti měnili a už si ho nepamatujete, obnovte modem do továrního nastavení.
 5. V levém svislém menu klikněte na „Upgrade Firmware“.
  výběr upgrade firmwaru
 6. Klikněte na „Vybrat soubor“.

  kliknutí na vybrání souboru
 7. Z úložiště svého počítače vyberte soubor, který jste si uložili v prvním kroku návodu.

  výběr souboru z úložiště
 8. Zaklikněte informační políčko o nutnosti resetování modemu po dokončení upgradu. Upgrade spusťte kliknutím na tlačítko „Použít“.

  kliknutí na tlačítko použít

  Zobrazí se upozornění o aktualizaci firmware. Vyčkejte, dokud se aktualizace nedokončí.
 9. Po dokončení aktualizace se heslo resetovalo do továrního nastavení. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu, které vyplňte následovně:
  • Uživatelské jméno = admin
  • Heslo = admin

   přihlášení
 10. Na vyzvání zadejte nové heslo a potvrďte ho.
  • Do řádku „Zadejte nové heslo“ napište heslo. Musí mít 8 až 30 znaků, obsahovat alespoň jedno číslo a kombinaci velkých i malých písmen. Heslo nesmí obsahovat mezery ani diakritiku.
  • Pro ověření nové heslo znovu napište do řádku „Potvrdit heslo“. Změnu uložte kliknutím na tlačítko „OK“.

   formulář pro nové heslo
 11. Do pole „Heslo“ zadejte své nové heslo. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Přihlášení“.

  přihlášení

  Pokud jste si před aktualizací firmware zálohovali uživatelská nastavení, můžete pokračovat obnovou zálohy.
Reset modemu do továrního nastavení

Obnova do továrního nastavení (reset) modemu může pomoct, pokud zařízení nefunguje správně, nebo je potřeba obnovit přihlašovací údaje do modemu a k síti Wi‑Fi. Vyzkoušejte následující postup.

Resetováním do továrního nastavení zrušíte všechna uživatelská nastavení, jako jsou název a heslo Wi‑Fi sítě nebo nastavení IP adres.

 1. Zapněte modem. Před zahájením obnovení továrního nastavení musí být modem připojený k elektrické sítí a zapnutý. Kontrolky na modemu musí svítit nebo blikat.

  kontrolky modemu svítí
 2. Připravte si modem. Otvor s nápisem „Reset“ najdete na spodní straně modemu.

  spondí část modemu
 3. Do otvoru „Reset“ vsuňte úzký předmět. Použijte kancelářskou sponku, sirku apod. Zatlačte na předmět, dokud neucítíte cvaknutí a poté uvolněte tlak. Kontrolky na modemu se rozblikají.
 4. Počkejte asi 2 minuty, než modem znovu naběhne. Na zařízení se musí trvale rozsvítit kontrolka „Síla signálu“ a symbol „Zeměkoule“.

  kontroly síly signálu a zeměkoule svítí zeleně
Technické specifikace

Rozhraní

 • Wi‑Fi

Datové přenosy

 • UMTS / 3G, LTE Cat 6

Podporované sítě

 • WCDMA 850/900/1900/2100 MHz; LTE 800/1800/2600 MHz

Data a konektivita

 • rychlost LTE: CAT 6 až 300 mb/s download, až 50 mb/s upload
 • Wi‑Fi protokol: 802.11a/b/g/n/ac DUAL BAND (2,4GHz, 5GHz)
 • až 32 zařízení připojitelných přes Wi‑Fi
 • 1 x Gigabit LAN (1000 Mb/s)

Systémové požadavky

 • Windows 7/8/8.1/10
 • Mac OS X 10.5 a vyšší

Obsah balení

 • ZyXEL LTE4506
 • Napájecí adaptér
 • Návod

Návody a dokumentace

Mobilní aplikace Moje O2

Všechno snadno vyřídíte v aplikaci Moje O2

Stáhněte si mobilní aplikaci Moje O2 a spravujte své služby online. Jednoduše a pohodlně.
 • Důležité informace vždycky po ruce
 • Autodiagnostika a nastavení služeb
 • O2 Radosti plné atraktivních nabídek