Odchod od O2

Informace pro podnikatele.

Zdá se, že přemýšlíte o změně. Možná vás dovedeme přesvědčit, že věrnost se u O2 vyplatí. Řeknete nám, co je špatně? Nevyhovuje vám současný tarif? Společně třeba najdeme jiný, který bude vašim potřebám sedět lépe. Ozvěte se nám na naši bezplatnou telefonní linku 800 203 203 nebo *52 z mobilu, popř. se ozvěte svému obchodnímu zástupci. Něco vymyslíme.

Jak zruším služby u O2?

Telefonické zrušení služeb O2

Zavolejte nám kterýkoliv den od 8 do 18 hodin na linku 800 203 203 nebo z mobilního telefonu *52 

 1. Požádejte o zrušení služeb O2.
 2. Počkejte, až vám do poštovní schránky dorazí dopis s potvrzovacím kódem ČVOP.
 3. Hotovo. Zrušení jste potvrdili a služba zanikne k poslednímu dni výpovědní lhůty – datum uvedené v dopise s potvrzovacím kódem ČVOP.

 

Zrušení služeb O2 v prodejně

Službu můžete zrušit v kterékoli O2 Prodejně. Požadavek na zrušení s vámi vyřídíme a dáme vám i číslo výpovědi opouštěného operátora (ČVOP), které budete potřebovat pro případné přenesení telefonního čísla ke konkurenci.

 

Zrušení služeb písemnou formou

Můžete poslat dopis na adresu O2. Pošlete nám volně formulovaný požadavek na zrušení služby na naši adresu O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, 140 22.

Abychom mohli zrušení zpracovat, musí dopis obsahovat tyto údaje:

 • název společnosti
 • IČO a sídlo
 • název a číslo služby, kterou chcete zrušit
 • předmět žádosti, tj. že jde o zrušení služeb
 • jméno osoby oprávněné za právnickou osobu službu zrušit (jednatel nebo kontaktní osoba s oprávněním službu zrušit)
 • podpis oprávněné osoby

Naskenovanou kopii dopisu je možné zaslat také e-mailem na firmy@o2.cz.

Jak přenesu své služby k jinému operátorovi?

Pokud chcete se svým mobilním číslem přejít k jinému operátorovi, budete potřebovat ČVOP (Číslo výpovědi opouštěného poskytovatele služby) nebo Ověřovací kód účastníka (OKU), který nahlásíte novému poskytovateli. O OKU můžete požádat telefonicky na 800 203 203 nebo *52 z mobilu, v kterékoli O2 Prodejně nebo ho najdete v Moje O2.

Kdy dojde k přenesení čísla k jinému poskytovateli?

K přenosu telefonního čísla k jinému poskytovateli dojde 3. pracovní den od data, kdy O2 obdrží od jiného poskytovatele žádost o přenos. Ukončení služby u O2 proběhne v čase od půlnoci do 6:00 ráno.

Rozmyslel jsem si to. Jak zrušení služeb stornuji?

Zavolejte na bezplatnou linku 800 203 203, kontaktujte svého obchodního zástupce nebo se zastavte v některé z O2 Prodejen. Výpověď služeb stornujeme a nastavíme služby tak, jak budete potřebovat.

Dojde při přenosu čísla k výpadku služeb?

Ano. V den přenosu čísla dojde k výpadku služeb. Většinou mezi půlnocí a šestou hodinou ranní.

Mám od vás pronajaté zařízení. Co s ním?
 • Vraťte zboží kompletní a podle možnosti nejlépe nepoškozené a v původním obalu, včetně všech součástí originálního obalu, příslušenství, návodu, instalačního softwaru atd.
 • Spolu se zbožím nám prosím pošlete i informaci o čísle, ke kterému jste si zařízení pronajali.
 • Zboží neposílejte na dobírku. Pro jistotu doporučujeme zásilku i pojistit.
   

Adresa, kam zboží poslat:

O2 Czech Republic, a.s.
Expediční středisko SOME CZ
223 10 Depo Praha 701

Přecházím s internetem od O2 k jinému poskytovateli

Pokud jste rozhodnuti nahradit internet od O2 službou od nového poskytovatele, můžete jej požádat též o obstarání plynulého přechodu se zrušením internetu u O2. (Využíváte-li přístup k internetu pomocí telefonního čísla v mobilní síti O2, můžete na tomto čísle změnit poskytovatele služby přístupu k internetu postupem přenesení telefonního čísla k jinému poskytovateli.)

 

Údaje pro žádost o změnu, OKU ke službě přístup k internetu od O2

Rozhodnete-li se požádat nového poskytovatele o změnu, předejte mu primárně ověřovací kód účastníka (OKU) pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu vydaný O2 k Vaší službě. Jestliže má vaše služba ve smlouvě OKU přidělený O2 pro přenesení souvisejícího telefonního čísla, slouží i jako OKU pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu. U ostatních služeb přístupu k internetu OKU najdete ve smlouvě o jejich zřízení: není-li speciální hodnota OKU takto výslovně uvedená ve smlouvě (ani v posledním oznámení o změně smluvních podmínek), plní funkci OKU číslo služby. Nový poskytovatel od vás může požadovat i ostatní zákonem požadované údaje (zejm. identifikační údaje O2), navržený termín změny a ověření vaší totožnosti.

 

Odpověď O2 na žádost o změnu

Do jednoho pracovního dne od obdržení dotazu nového poskytovatele vaši žádost odmítneme, pokud dle nám sdělených informací nepůjde určit, že tazatel je poskytovatelem veřejně dostupné služby přístupu k internetu pro účastníky, nebo identifikovat rušenou službu, dále bude-li v žádosti chybět správný OKU, budeme-li k témuž OKU evidovat jinou nevyřízenou žádost nebo pokud nebude tazatelem dodržen způsob komunikace stanovený právním předpisem či na jeho základě. Jinak v téže lhůtě žádost potvrdíme.

 

Potvrzení žádosti v případě balíčku

Tvoří-li rušená služba s jinou službou či zařízením od O2 balíček (takže její zrušení má dopady na cenu jiných služeb od O2, jejich trvání nebo zakládá povinnost doplatit cenu používaného zařízení), připojíme k potvrzení i informaci o existenci balíčku. Nový poskytovatel vám tyto informace předá a v případě balíčku nám v souladu s vaším pokynem žádost potvrdí, anebo ji zruší. Neobdržíme-li od nového poskytovatele informaci o potvrzení žádosti (příp. s novým termínem změny) ani do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jsme mu poskytli informaci o existenci balíčku, dojde ke zrušení žádosti.

 

Zrušení služby O2

O2 zruší svou službu přístupu k internetu k termínu změny dohodnutému mezi vámi a novým poskytovatelem, nejdříve však čtvrtý pracovní den po obdržení vaší žádosti od nového poskytovatele, nebo je-li pozdější, první pracovní den po obdržení oznámení o úpravě žádosti. Pokud O2 potvrdila žádost o změnu poskytovatele, může její úpravu (např. aktualizaci termínu změny) zohlednit, jen bude-li novým poskytovatelem doručena O2 nejpozději jeden pracovní den před požadovaným termínem změny poskytovatele služby. Nesjednáme-li s vámi jinak, dojde k ukončení i těch produktů, které dle smluvních podmínek O2 zanikají současně se zrušením služby přístupu k internetu, dotčené změnou poskytovatele, nebo mohou být poskytovány výlučně s ní. Přerušení služby z důvodu změny poskytovatele nepřekročí jeden pracovní den.

Dojde-li v důsledku porušení povinností O2 k prodlení se změnou poskytovatele služby přístupu k internetu, jejímu zneužití nebo k prodlení s opravou a instalací služby při takové změně, má účastník právo na paušální náhradu od O2; její výši a způsob uplatnění najdete ZDE.