Odchod od O2

Informace pro podnikatele

Zdá se, že přemýšlíte o změně. Možná vás dovedeme přesvědčit, že věrnost se u O2 vyplatí. Řeknete nám, co je špatně? Nevyhovuje vám současný tarif? Pojďme najít ten, který vám bude vyhovovat víc. Zavolejte nám na bezplatnou telefonní linku 800 203 203 nebo *52 z mobilu, nebo se ozvěte svému obchodnímu zástupci.

Jak zruším služby u O2?

Po telefonu 

Zavolejte nám kterýkoliv den od 8 do 18 hodin na linku 800 203 203 nebo z mobilu *52

 1. Požádejte o zrušení služeb O2.
 2. Počkejte, až vám do poštovní schránky dorazí dopis s potvrzovacím kódem ČVOP.
 3. Hotovo. Zrušení jste potvrdili a služba zanikne k poslednímu dni výpovědní lhůty – data uvedeného v dopisu s potvrzovacím kódem ČVOP.

 

V O2 Prodejně

Stavte se v kterékoliv O2 Prodejně. Požadavek na zrušení s vámi vyřídíme a dáme vám i číslo výpovědi opouštěného operátora (ČVOP), které budete potřebovat pro případné přenesení telefonního čísla ke konkurenci.

 

Písemně 

Pošlete nám dopis. Výpověď služeb můžete napsat volnou fomou, měla by ale obsahovat následující údaje:

 • název společnosti
 • IČO a sídlo
 • název a číslo služby, kterou chcete zrušit
 • předmět žádosti, tj. že jde o zrušení služeb
 • jméno a podpis toho, kdo může osoby oprávněné za právnickou osobu službu zrušit (jednatel nebo kontaktní osoba s oprávněním službu zrušit)

Pak už jen stačí poslat na adresu: O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, 140 22.

Dopis můžete taky naskenovat a poslat nám ho mailem na  firmy@o2.cz.

Jak převedu své služby k jinému operátorovi?

Pokud chcete se svým mobilním číslem přejít k jinému operátorovi, budete potřebovat ČVOP (číslo výpovědi opouštěného poskytovatele služby) nebo Ověřovací kód účastníka (OKU), který nahlásíte novému poskytovateli. O OKU můžete požádat telefonicky na 800 203 203 nebo *52 z mobilu, v kterékoliv O2 Prodejně nebo ho najdete v Moje O2.

Kdy dojde k převedení čísla k jinému operátorovi?

Převod čísla proběhne 3. pracovní den od data, kdy O2 dostane od vašeho nového operátora žádost o přenos. O2 služby se ukončí v čase od půlnoci do 6:00 ráno.

Rozmyslel jsem si to. Jak mám zrušení služeb stornovat?

Zavolejte na bezplatnou linku 800 203 203, ozvěte se svému obchodnímu zástupci nebo se zastavte v některé z O2 Prodejen. Výpověď služeb stornujeme a nastavíme služby tak, jak budete potřebovat.

Dojde při přenosu čísla k výpadku služeb?

Ano. V den přenosu čísla dojde k výpadku služeb. Většinou mezi půlnocí a šestou hodinou ranní.

Mám od vás pronajaté zařízení. Co s ním?
 • Vraťte zařízení kompletní, pokud možno nepoškozené a v původním balení, včetně všech součástí originálního obalu, příslušenství, návodu, instalačního softwaru atd.
 • Přiložte prosím taky informaci o čísle, ke kterému jste si ho pronajali.
 • Zásilku neposílejte na dobírku. Pro jistotu ji doporučujeme i pojistit.
   

Kam zařízení poslat:

O2 Czech Republic, a.s.
Expediční středisko SOME CZ
223 10 Depo Praha 701

Přecházím s internetem od O2 k jinému poskytovateli

Většina poskytovatelů internetu vám s plynulým přechodem z O2 služeb na ty svoje ochotně pomůže. Pokud se připojujete přes mobilní služby od O2, pro zachování připojení stačí číslo převést k novému poskytovateli.

Údaje pro žádost o změnu, OKU ke službě přístup k internetu od O2

 • Ověřovací kód účastníka (OKU) pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu vydaný O2 k Vaší službě
 • Pokud máte ve smlouvě OKU pro přenesení souvisejícího telefonního čísla, slouží i jako OKU pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu.
 • U ostatních služeb přístupu k internetu najdete OKU ve smlouvě o jejich zřízení.
 • Pokud není speciální hodnota OKU výslovně uvedená ve smlouvě (ani v posledním oznámení o změně smluvních podmínek), plní funkci OKU číslo služby.
 • Nový poskytovatel od vás může chtít taky  identifikační údaje O2), navržený termín změny a ověření vaší totožnosti.

 

Co byste ještě měli vědět

Pokud se nám nepovede do jednoho pracovního dne od doručení dotazu nového poskytovatele ověřit, že je poskytovatelem veřejně dostupného internetu pro účastníky, nebo identifikovat rušenou službu, vaši žádost odmítneme.

Žádost není možné akceptovat ani v případě, že chybí správný OKU, nebo se k zadanému OKU váže jiná nevyřízená žádost.

Případně, pokud nebude žadatel nedodrží způsob komunikace stanovený právními předpisy.

Jinak v téže lhůtě žádost potvrdíme.

 

Potvrzení žádosti v případě balíčku

Pokud je rušená služba součástí O2 balíčku služeb (takže její zrušení má dopady na cenu jiných služeb od O2, jejich trvání nebo zakládá povinnost doplatit cenu používaného zařízení), připojíme k potvrzení i informaci o existenci balíčku.

Nový poskytovatel vám informace předá a v případě balíčku nám v souladu s vaším pokynem žádost potvrdí, anebo ji zruší. Pokud nám žádost nepotvrdí (příp. s novým termínem změny) ani do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jsme mu informaci o existenci balíčku poskytli, dojde ke zrušení žádosti.

 

Zrušení služby O2

Internet vám zrušíme v termínu, na který si s novým poskytovatelem domluvíte převod služby. Nejdřív je to ale možné čtvrtý pracovní den po doručení vaší žádosti novému poskytovateli, nebo (pokud je termín pozdější) první pracovní den po oznámení o úpravě žádosti.

Pokud O2 potvrdila žádost o změnu poskytovatele, může její úpravu (např. aktualizaci termínu změny) zohlednit, jen když ji nový poskytovatel doručí nejpozději jeden pracovní den před požadovaným termínem převodu.

Pokud jsme se nedomluvili jinak, dojde k ukončení i těch produktů, které dle smluvních podmínek O2 zanikají současně se zrušením internetu. Výpadek z důvodu změny poskytovatele obvykle netrvá víc než jeden pracovní den.

Pokud bychom všechny práce související s převodem nestihli v termínu nebo správně, je možné žádat náhradu. Jak žádost o náhradu uplatnit, najdete TADY.