Náš odpovědný přístup

Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností. Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup.

Abychom jako odpovědná společnost uspěli, je třeba vnímat témata, která se našich zákazníků i ostatních týkají nejvíce. Nejde ovšem pouze o naplňování jejich očekávání a finanční výsledky, ale také o to, abychom našich cílů dosahovali odpovědným způsobem. Naše dlouhodobá vize zaručuje udržitelnost našeho podnikání.

Oddělení Reputace a společenské odpovědnosti, O2 Czech Republic a.s.