Úvod

 • Zpráva nezávislého auditora
 • Vybrané finanční a provozní ukazatele
 • Dopis předsedy představenstva
 • Kalendář klíčových událostí roku 2010

02
O skupině Telefonica

 • O skupině Telefónica - úvod

03
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

 • Skupina Telefónica O2 Czech Republic
 • Telekomunikační trh v České republice
 • Sítě a technologie
 • Hlasové služby
 • Internet, data a služby s přidanou hodnotou
 • Konvergentní služby
 • Platební služby
 • ICT služby, zákaznická řešení pro státní...
 • Propojování sítí
 • Komentované finanční výsledky

04
Společenská odpovědnost (CSR)

 • Společenská odpovědnost (CSR) – úvod
 • Etické zásady podnikání
 • Působení na trhu a chování k zákazníkům
 • Péče o zaměstnance a pracovní prostředí
 • Péče o životní prostředí
 • Podpora veřejně prospěšných aktivit

05
Správa a řízení společnosti

 • Správa a řízení skupiny Telefónica O2 Czech...
 • Dceřiné a přidružené společnosti a další...
 • Organizační struktura společnosti Telefónica O2
 • Správní orgány společnosti
 • Představenstvo společnosti
 • Výkonné řízení společnosti
 • Zpráva dozorčí rady společnosti
 • Dozorčí rada společnosti
 • Výbor pro audit společnosti
 • Principy odměňování osob s řídící pravomocí...
 • Ostatní informace týkající se osob s řídící...
 • Prohlášení společnosti Telefónica O2 Czech...
 • Informace týkající se záležitostí podle § 118...

06
Konsolidovaná účetní závěrka

 • Konsolidovaná účetní závěrka – úvod

07
Účetní závěrka

 • Účetní závěrka – úvod

08
Ostatní informace pro akcionáře a investory

 • Ostatní informace pro akcionáře a investory

Výkonné řízení společnosti
(stav k 15. 3. 2011)

Výkonné řízení společnosti zahrnuje členy vrcholového managementu společnosti:

Luis Antonio Malvido (*1964)

generální ředitel

(životopis uveden v kapitole Představenstvo společnosti)

Martin Bek (*1969)

ředitel, Podpůrné jednotky

(životopis uveden v kapitole Představenstvo společnosti)

Jakub Chytil (*1961)

ředitel, Právní a regulatorní záležitosti, tajemník společnosti

(životopis uveden v kapitole Představenstvo společnosti)

Jesús Pérez de Uriguen (*1970)

ředitel, Divize finance

(životopis uveden v kapitole Představenstvo společnosti)

František Schneider (*1967)

ředitel, Divize firemních zákazníků

(životopis uveden v kapitole Představenstvo společnosti)

Petr Slováček (*1959)

ředitel, Divize provoz

(životopis uveden v kapitole Představenstvo společnosti)

Jiří Dvorjančanský (*1970)

ředitel, Divize Marketing

Jiří Dvorjančanský je absolventem ČVUT v Praze a National Polytechnique Institutu v Grenoblu ve Francii, kde mu byl udělen diplom D.E.A. Následně po absolvování EMBA programu univerzity Thunderbird v Praze získal titul MBA.

Do společnosti Telefónica O2 Czech Republic přišel ze skupiny Deutsche Telekom, kde působil 11 let na vedoucích manažerských pozicích v oblasti obchodu a marketingu. Pracoval jako výkonný ředitel marketingové divize T-Mobile Česká republika, na stejně významnou pozici byl následně jmenován i v T-Mobile Německo. V rámci mezinárodních aktivit působil také ve funkci člena dozorčí rady T-Mobile UK a byl stálým členem mezinárodní marketingové rady skupiny T-Mobile. Do skupiny Deutsche Telekom přišel Jiří Dvorjančanský z pozice obchodního ředitele společnosti COTY.

Tony Hanway (*1967)

ředitel, Divize Consumer

Absolvoval obor Řízení lidských zdrojů a vzdělávání na univerzitě v Leicestru. Před svým nástupem do společnosti O2 Irsko pracoval osm let pro AOL Time Warner, kde zastával řadu vedoucích pozic, např. viceprezident péče o zákazníky v AOL UK a generální ředitel AOL Europe Operations Ltd. v Irsku. Kromě toho působil v různých pozicích v oblasti prodeje a podpory ve společnostech Gateway Computers Inc. a AIB Bank plc (UK). Do O2 nastoupil v roce 2005 jako ředitel péče o zákazníky. Pod jeho vedením získalo O2 Irsko ocenění Kontaktní centrum roku a Nejlepší maloobchodní zaměstnavatel. Do České republiky přišel z pozice ředitele rezidentního prodeje. V Irsku byl mimo jiné odpovědný za prodejní kanály spotřebitelského segmentu, on-line prodeje, franchisingové a partnerské prodejní kanály a telesales.

Jiří Šuchman (*1964)

ředitel, Vnější vztahy

Vystudoval mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po praxi ve společnostech zahraničního obchodu působí od roku 1992 nepřetržitě v telekomunikacích. Během této doby zastával manažerské pozice ve společnostech SPT Telecom, France Télécom, Aliatel a T-Mobile, kde byl v letech 1999 až 2008 zodpovědný za regulaci a veřejné vztahy. Do společnosti Telefónica O2 Czech Republic nastoupil v roce 2008 na pozici ředitele vztahů s veřejností. Od 1. února 2010 byl jmenován do funkce ředitele pro vnější vztahy. Je předsedou správní rady Nadace O2.

Steven Tree (*1958)

pověřen řízením divize lidské zdroje

Postgraduální vzdělání v oblasti lidských zdrojů, pedagogiky a marketingu, včetně titulu MBA z Warwick Business School, nasměrovalo Steveovu kariéru do oblasti lidských zdrojů a management consultingu. V roce 1990 začal působit jako personální manažer u WS Atkins, globální poradenské firmy, a v roce 1992 přešel do divize Management Consulting, kde spolupracoval na mezinárodních projektech, včetně několika projektů v České republice. Poté začal pracovat pro KPMG jako konzultant pro oblast lidského kapitálu; působil také ve funkci ředitele u společnosti Athur Andersen (UK), krátce předtím, než se sloučila s Deloitte. Jeho specializací byly fúze a akvizice a transformace systémů řízení lidských zdrojů. V roce 2003 přešel k Heidrick & Struggles, globální poradenské firmě specializující se na leadership a vyhledávání kandidátů na exekutivní pozice, kde působil na pozici viceprezidenta pro lidské zdroje pro oblast Evropy a Asie. Pro společnost Telefónica O2 Czech Republic začal pracovat v listopadu 2010.

Jiří Dvorjančanský

Tony Hanway

Jiří Šuchman

Steven Tree