IP Connect

IP Connect umožňuje budovat virtuální privátní sítě pomocí internetových protokolů.
Je to vhodné řešení pro menší vzdálené počítačové sítě a pobočkové ústředny.

V jakých situacích využijete IP Connect

Služby IP Connect využijete ve chvíli, kdy potřebujete propojit dvě a více lokalit výkonným, bezpečným a flexibilním způsobem. Vyplatí se především dynamicky rostoucím středním a velkým společnostem a organizacím, které potřebují outsourcovat kompletní správu své podnikové sítě.

Konkrétní způsoby využití

 • Bezpečné a Výkonné propojení více lokalit
 • Vzdálený přístup uživatelů z fixních a mobilních sítí
 • Propojení s hostingovými centry a s aplikacemi, které se v nich provozují
 • Bezpečný přístup do internetu
 • Řízení a dohled celé sítě

Varianty IP Connect

IP Connect Classic

Základní varianta, která umožňuje připojení středně velké LAN (pobočka nebo centrála firmy) do VPN. Umožňuje základní podpůrné služby. Využívá technologii SDSL a nabízí rychlosti až 20 Mbit/s.

IP Connect Gigaoptics

Výkonná datová služba navržená pro připojení centrál, velkých poboček nebo speciálních zařízení s vysokými požadavky na dostupnost a rychlost. Používá DWDM a SDH na optických vláknech. Dosahuje rychlostí až 10 Gbit/s a umožňuje všechny podpůrné služby.

IP Connect Express

Asymetrická varianta založená na technologiíxh ADSL/VDSL. Je vhodná pro menší pobočky s nízkými nároky na upload dat. Podpůrné služby jsou omezené.

IP Connect Mobile Access

Připojení místní LAN do podnikové VPN pomocí mobilních datových sítí 3. a 2. generace (3G/UMTS, GPRS/EDGE, LTE). Je vhodná pro lokality, které nejsou v dosahu metalických a optických sítí.

Rádi s vámi projdeme, co potřebujete, a připravíme nabídku na míru.

Monitoring přes portál eWatch

Monitoring a správa datových linek

Mějte neustálý přehled o stavu a provozu svých datových služeb díky webovému portálu eWatch. Jednoduše se dostanete k on-line konzultaci nebo zadání požadavku na vyřešení poruchy.

Navíc budete mít vždy po ruce pravidelný report plnění SLA. Zároveň si můžete nastavit proaktivní upozornění na výpadek.

Řekněte nám, co potřebujete,
my se postaráme o vše ostatní

Kontaktujeme Vás

Zeptejte se rovnou

Pro firmy
Pro podnikatele

Podrobné informace a parametry

Parametry IP Connect

Podle vašich potřeb vám také vyhradíme příslušný počet přístupových portů. Cena za službu IP Connect se skládá z jednorázové částky za zřízení služby a z pravidelné měsíční ceny za poskytování služby. Neplatíte za objem přenesených dat.

Součástí služby je dodávka, zřízení, konfigurace, dohled, řízení a servis datových přípojek a koncových zařízení ve vaší lokalitě.

Co získáte

 • Velký počet přístupových bodů
 • Bezpečnost technologie MPLS v páteřní síti
 • Možnost individuálních nastavení garance kvality (SLA)
 • Možnost sjednání víceúrovňové prioritizace v síti (QoS)
 • Garance funkčnosti až po vaše koncové zařízení
 • Nepřetržitá technická podpora
 • Možnost přenos hlasu přes datovou síť
 • Podpora VoIP a SIP Trunk
 • Možnost proaktivního řešení poruchových stavů pomocí Managed WAN

Základní technické parametry služeb IP Connect

Typ protokolu TCP/IP
Podporované přístupové rychlosti 512 kb/s až 10 000 Mb/s
Podporovaná rozhraní datová Ethernet 10baseT, 10/100/1000 baseT
Podporovaná rozhraní hlasová FXS/FXO, ISDN BRI, E1/ISDN PRI
Volitelné služby

Doplňkové služby rozšiřují přístup do zákazníkovy WAN a umožňují její propojení s jinými sítěmi a aplikacemi.

 • IP Connect Mobile Backup (3G/UMTS, GPRS/EDGE, LTE) - záloha primární přípojky přes mobilní síť O2.
 • IP Connect Internet – služba, která připojuje VPN k internetu. Je vybavena základními bezpečnostními vlastnostmi. Toto připojení je primárně určeno pro přístup uživatelů na internet.
 • IP Connect Hosting a IP Connect MH – služba umožňující propojení mezi zákazníkovou VPN a datovým centrem. Zákazník může umístit své aplikace a webové servery v prostorách datového centra. Přístup pro zákazníkovy partnery a zákazníky k aplikacím v datovém centru je nezávislý na VPN. Datové centrum nabízí vysokorychlostní připojení do internetové páteře a další hostingové a housingové služby. Služba IP Connect MH může být doplněna o IP QoS, SLA 0-3, MWAN, eWatch a Reporting IP.
 • IP VPN CMA a Remote – služba umožňující přístup do VPN odkudkoli z internetu. Přístup je řízen autentifikačním a autorizačním serverem. Službu mohou využít zaměstnanci na cestách, domácí pracovníci a případně i partneři a dodavatelé pro přístup k aplikacím na zákazníkově interní síti. Přístup uživatele na internet může být libovolný a není součástí služby.
 • VPN Expres Lite – služba založená na standardním přístupu na internet nabízeným Poskytovatelem (služba O2 Internet). Spojuje ADSL přístup k internetu s bezpečným přístupem do VPN. Umožňuje zapojit malé lokality (obvykle jedno PC) nebo domácí pracovníky do podnikové VPN.
 • MPLS Gateway – propojení VPN s jinou VPN nebo s datovými sítěmi na bázi pronajatých okruhů.
 • IP Connect International – speciální služba nabízející propojení zákazníkovy VPN s jinými sítěmi mimo Českou Republiku. Je hlavně zaměřena na propojování sítí založených na MPLS.
 • SLA – Service Level Agreement (smlouva o úrovni služeb) je smlouvou, kterou Poskytovatel garantuje dostupnost služby. Více o SLA pro IP Connect
 • IP Connect QoS – doplňková služba sloužící k rozdělení celkové šířky pásma přípojky do tříd, což umožňuje rozlišit provoz v těchto třídách, nastavit různé QoS parametry pro jednotlivé třídy provozu a sledovat takto rozdělený provoz a jeho parametry. Více o IP Connect QoS
 • VoIP Voice over IP. Speciální SW a HW v koncovém zařízení určený pro přenos hlasových volání z pobočkových ústředen a telefonů. Hovory mohou být zakončeny na destinacích v zákazníkově síti nebo mimo ni pomocí služby IP Call.
 • MultiVPN tato volitelná služba, která umožňuje vytvoření několika VPN na jedné HW architektuře. To umožňuje jemně řídit přístup k podnikovým zdrojům po VPN (různé přístupy pro různé lokality).
 • Encryption  tato varianta podporuje přísná bezpečnostní opatření v podnikové síti tím, že umožní vytvářet kryptované tunely pro bezpečný přenos informací. Využívá technologie Dynamic Multipoint VPN fy Cisco (konkrétně dual-hub single layer DMVPN), která dovoluje provozovat sítě s kryptováním dat, vč. HW kryptovacích modulů v routerech. Dosahuje se tím úplné důvěrnosti datových přenosů a lze tak garantovat nepopíratelnost, autentifikaci a autorizaci datových přenosů.
 • Monitoring  páteřní a přístupové sítě jsou průběžně monitorovány a jejich problémy řešeny v termínech podle úrovně SLA ve smlouvě. Problémy v páteřní síti jsou řešeny ihned po výskytu. Monitoring může být posílen službou Proaktivita IPC, která automaticky zasílá zprávy o vzniku a vyřešení problémů administrátorům zákazníka pomocí e-mailu a SMS.
 • ReportingQoS  uživatelský portál, který zobrazuje objednané služby, poruchy, zpracování hlášených problémů, dostupnost služby a její využití, dosahované parametry SLA a QoS. Přístup k portálu je poskytován v několika variantách nazývaných e-Watch, Reporting IP, UserView Data.
 • Managed WAN  je kompletní zajištění dohledu, správy, řízení a provozuschopnosti podnikové sítě s proaktivním řešením problémů. Zahrnuje v sobě nastavení SLA, dohledů, údržby a reportingu a určení Servisního manažera, který kontroluje a řídí poskytování datových služeb.
 • Service Desk  Pro řešení problémů a požadavků zákazníků jsou používány procesy, které odpovídají metodice ITIL.
 • Expresní zřízení  pro službu lze zajistit expresní zřízení v definovaném termínu např. od 5 dnů, pokud zřízení služby nevyžaduje součinnost a souhlasy třetích stran.
SLA pro IP Connect

IP Connect SLA garantuje Uživateli vysokou dostupnost, zkrácenou dobu oprav závady a definovanou komunikaci při provozních problémech u přípojek.

Abychom dosáhli vysoké dostupnosti a spolehlivosti, používáme záložní spojení, jak ukazuje následující obrázek.

Úrovně a hodnoty SLA

Úroveň SLA

 

SLA0

SLA1

SLA2

SLA3

SLA4

Měsíční dostupnost

%

99,0

99,0

99,5

99,9

99,95

Max. délka poruchy celé služby

Hodin

12

12

6

4

4

Max. délka poruchy primární/záložní přípojky

Hodin

-

-

-

12

8

Odezva

Minuty

120

120

60

60

20

Průběžné informace o poruše

Hodin

12

12

6

4

1

Záložní vedení

 

-

-

závislé *

nezávislé

Nezávislé**

Sleva za nedodržení parametrů

 

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

*   použito v případě potřeby
**  v případě SLA4 je navíc ještě použito druhé CPE, což činí službu odolnou i vůči závadám koncového zařízení

Úrovně SLA podle varianty IP Connect

Varianta služby

Úroveň SLA

SLA 0

SLA 1

SLA 2

SLA 3

SLA 4

GigaOptics

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

SDSL Classic

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

M2M

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Express

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Dostupnost služby

Dostupnost služby je poměr doby, kdy byla služba dostupná bez funkčních závad z důvodů na straně poskytovatele, k délce celého sledovaného období. Vyjadřuje se v procentech. Nezahrnuje plánované a nahlášené výluky provozu.

Odezva

Doba mezi začátkem závady a informováním uživatele o krocích vedoucích k jejímu odstranění a o předpokládané době jejího ukončení. Její délka je garantována úrovní služby IP Connect SLA.

Maximální doba poruchy

Doba potřebná na provedení servisního zásahu zaměřeného na odstranění příčiny závady. Do této doby se nezapočítávají prostoje způsobené nepřístupností zařízení zaviněná uživatelem.

Začátek závady

Za začátek závady se pro určení doby trvání závady přípojky IP Connect považuje čas jejího ohlášení, na kterém se operátor Provozovatele a kontaktní osoba Uživatele dohodnou při nahlašování závady.

Ukončení závady

Závada je vždy ukončena tehdy, když všechny parametry dané přípojky IP Connect, na které byla identifikována závada, jsou lepší nebo shodné s technickými parametry, uvedenými v technické specifikaci této dané přípojky IP Connect.

IP Connect QoS

IP Connect QoS je doplňková služba sloužící k rozdělení celkové šířky pásma přípojky do tříd (Real Time, Data3, Data2, Data1, Best Effort), což umožňuje rozlišit provoz v těchto třídách, nastavit různé QoS parametry (prioritizace, délka fronty, WRED apod.) pro jednotlivé třídy provozu a také sledovat takto rozdělený provoz a jeho dosahované parametry.

Pomocí nastavení QoS lze ovlivňovat některé parametry kvality přenosu dat – zpoždění, rozptyl zpoždění a ztrátu paketů (latency, jitter, packet loss). Řízení těchto parametrů je nezbytné pro přenosy dat typu audio, video, VoIP a dat v některých aplikacích klient - server v IP sítích. Obecně je IP QoS nutný vždy, pokud má být zaručeno, že náhodný provoz (internet, facebook, twitter) nezablokuje důležité business aplikace.

Pro každou třídu je nutné pomocí IP adres, portů, klasifikace NBAR, IP precedence, DSCP apod. určit, které datové pakety do ní patří. Provoz nezařazený do žádné třídy spadá do třídy Best Effort.

Doplňková služba “IP QoS” je nabízena k základní službě IP Connect ve variantách (typech) kvality provozu:

 • Data a Internet (DI)
 • Hlas a Internet (HI)
 • Data, Hlas a Internet (DHI)
 • Data, Hlas, Video a Internet (DHVI)

 a to jen pro verze IP Connect GigaOptics, Classic a Express.

Navazující službou je VoIP (Centrex), která vyžaduje nastavení IP Connect QoS obsahující třídu Hlas. Nastavení QoS je nezbytné pro zabezpečení všech forem VoIP (Voice over IP) komunikace na datových sítích.

Měsíční cena za standardní doplňkovou službu „IP QoS“ pro všechny typy přípojek je uvedena v ceníku. Instalace (jednorázová cena) doplňkové služby „IP QoS“ je vždy zpoplatněna. Za realizaci každého nestandardního zákaznického profilu doplňkové služby „IP QoS“ (se zvláštním členěním tříd provozu) je stanovena individuální cena, která je určena počtem hodin odpracovaných Poskytovatelem.

Pomohla vám tato stránka?
Podmínky používání cookies