Pomáháme a podporujeme

Jako telekomunikační firma soustředíme naši podporu a pomoc hlavně na naše nejbližší okolí a na oblasti, které s naším podnikáním souvisejí. Snažíme se pomáhat hlavně tím, co děláme a umíme nejlépe: poskytovat technologie a služby k podpoře společnosti a ke zlepšení kvality života lidí.

Reagujeme na aktuální společenské potřeby. Podporujeme aktivity a projekty, které:

  • pomáhají zejména znevýhodněným skupinám spoluobčanů,
  • mají pozitivní dopad na rozvoj a vzdělávání především dětí a mladých lidí, potažmo na růst celé společnosti.

Univerzální služby pro veřejnost

Jako jediný subjekt v ČR zajišťujeme fungování všech 3 dílčích univerzálních služeb:

  • provozování veřejných telefonních automatů,
  • poskytování speciálních cenových plánů pro zdravotně znevýhodněné osoby,
  • prodej speciálních koncových zařízení za dotovanou cenu.

Tyto služby pomáhají statisícům občanů dovolat se na tísňovou linku i bez mobilního telefonu nebo ušetřit finance při čerpání telekomunikačních služeb. Zároveň jim umožňují si pořídit telekomunikační zařízení pro komunikaci s jejich blízkými.

O2 SOS pomáhá zachraňovat životy

Přestože dostupnost a kvalita zdravotnické záchranné služby v ČR patří mezi nejlepší v Evropě, při srdeční zástavě hraje roli každá minuta. O záchraně lidského života může rozhodnout včasný zásah proškoleného dobrovolníka.

Proto jsme vyvinuli mobilní aplikaci O2 SOS. Aplikace automaticky oslovuje proškolené dobrovolníky v nejbližším okolí pacienta. Ti následně mohou zajistit první pomoc dříve, než je k pacientovi schopna dojet sanitka nebo doletět vrtulník. Využívání aplikace tak přispívá k navýšení počtu pacientů, kteří srdeční zástavu přežijí.

Na vývoji aplikace se významně podílela Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje, která byla také prvním aktivním uživatelem. V uplynulých dvou letech jsme aplikaci bezplatně rozšířili i do dalších krajů ‐ Středočeského, Jihočeského, Libereckého, Plzeňského a Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého.

Podívejte se na video, jak O2 SOS funguje  >>

Global Teacher Prize oceňuje dobré učitele

V ČR je mnoho inspirativních a motivujících učitelů, kteří své žáky vedou na cestě za vzděláním a podporují jejich zvídavost. Jsou důležití pro naše děti i úspěšnou budoucnost celé země, protože ta je do značné míry tvořena právě kvalitním vzděláváním.

Dobrých učitelů si vážíme. I proto jsme v roce 2019 byli hlavním partnerem udělování cen Global Teacher Prize Czech Republic 2019. S radostí jsme se chopili také komunikační podpory této důležité aktivity.

Podívejte se, jak učitelé mohou lidem změnit život  >>

Eduzměna zlepšuje vzdělávání dětí

Podporujeme Nadační fond Eduzměna, který se soustředí na dlouhodobé a udržitelné přístupy s prokazatelným dopadem na zlepšování učení dětí. Jsme rádi, že můžeme být součástí platformy zástupců soukromého, neziskového a státního sektoru, která chce společnými silami, financemi i know-how podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v ČR. Věříme, že takové kroky povedou k budoucí komplexní společenské proměně.

EDUína podporuje vzdělávací projekty

Aktivně jsme se zapojili do podpory projektu Cena EDUína. Ten upozorňuje na zajímavé inovativní projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání a na projekty podporující učitelskou profesi.

Do ceny EDUína se přihlašují konkrétní počiny nebo skupiny aktivit, projektů a výstupů, které pomohly dětem, žákům, studentům, rodičům či učitelům ve smysluplném vzdělávání. V roce 2020 šlo o aktivity související s jarním uzavřením škol z důvodů pandemie covid-19.

FebioFest

V roce 2019 bylo O2 partnerem soutěže krátkých amatérských filmů pro mladé „I ty jsi filmařem“, kterou pořádá festival FebioFest. Tématem bylo šíření falešných a poplašných zpráv na internetu. Do soutěže se mohli zapojit školní týmy i jednotlivci ve věku od 13 let, kteří se k fake news a hoaxům chtěli vyjádřit.

Mediální gramotnost patří mezi zásadní témata i našeho programu O2 Chytrá škola.

Podporujeme školy a učitele v době pandemie covid-19

V období uzavření škol kvůli pandemii koronaviru jsme zcela zdarma poskytli datové připojení znevýhodněným dětem a pedagogům. Pomohli jsme tak k rozšíření vzdělávání na dálku mezi potřebné.

Podporujeme českou kulturu

V době pandemie covid-19 jsme byli hlavním partnerem nové kulturní platformy Film NAŽIVO. Film NAŽIVO podporuje umělce a propojuje živou kulturu s diváky u televizních obrazovek. Platforma pomáhá nejen zprostředkovávat kulturu lidem, ale přispívá i k přežití kultury jako takové.
 

Podmínky používání cookies