Pomáháme a podporujeme

Jako telekomunikační firma soustředíme naši podporu a pomoc hlavně na naše nejbližší okolí a na oblasti, které s naším podnikáním souvisejí. Snažíme se pomáhat hlavně tím, co děláme a umíme nejlépe: poskytovat technologie a služby k podpoře společnosti a ke zlepšení kvality života lidí.

Reagujeme na aktuální společenské potřeby. Podporujeme aktivity a projekty, které:

 • pomáhají zejména znevýhodněným skupinám spoluobčanů,
 • mají pozitivní dopad na rozvoj a vzdělávání především dětí a mladých lidí, potažmo na růst celé společnosti.

Univerzální služby

Jako jediný subjekt v ČR zajišťujeme fungování všech 3 dílčích univerzálních služeb:

 • provozování veřejných telefonních automatů,
 • poskytování speciálních cenových plánů pro zdravotně znevýhodněné osoby,
 • prodej speciálních koncových zařízení za dotovanou cenu.

Tyto služby pomáhají statisícům občanů dovolat se na tísňovou linku i bez mobilního telefonu nebo ušetřit finance při čerpání telekomunikačních služeb. Zároveň jim umožňují si pořídit telekomunikační zařízení pro komunikaci s jejich blízkými.

O2 SOS pomáhá zachraňovat životy

Přestože dostupnost a kvalita zdravotnické záchranné služby v ČR patří mezi nejlepší v Evropě, při srdeční zástavě hraje roli každá minuta. O záchraně lidského života může rozhodnout včasný zásah proškoleného dobrovolníka.

Proto jsme vyvinuli mobilní aplikaci O2 SOS. Aplikace automaticky oslovuje proškolené dobrovolníky v nejbližším okolí pacienta. Ti následně mohou zajistit první pomoc dříve, než je k pacientovi schopna dojet sanitka nebo doletět vrtulník. Využívání aplikace tak přispívá k navýšení počtu pacientů, kteří srdeční zástavu přežijí.

Pomáháme prostřednictvím aplikace O2 SOS

Na vývoji aplikace se významně podílela Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje, která byla také prvním aktivním uživatelem. V uplynulých dvou letech jsme aplikaci bezplatně rozšířili i do dalších krajů ‐ Středočeského, Jihočeského, Libereckého, Plzeňského a Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého.

Podívejte se na video, jak O2 SOS funguje  >>

Asistenční linky

Zprostředkováváme komunikaci s okolním světem i těm, kteří by jinak mohli zůstat na okraji společnosti.
Linka pro neslyšící a nevidomé, kterou bezplatně provozujeme od roku 1997, pomáhá komunikovat lidem se sluchovým a zrakovým postižením. V roce 2020 vyřídili operátoři této linky 35 220 požadavků pro 862 klientů.
Linka bezpečí vznikla v roce 1994. Je to bezplatná krizová linka pro děti a mladé lidi, která v roce 2020 odbavila 116 072 hovorů a přes chat pomohla s 2 203 případy.
Linka seniorů pomáhá seniorům a lidem, kteří o ně pečují, a osobám v krizi tím, že zajišťuje podporu a pomoc v řešení náročných životních situací. Linku provozuje Elpida o.p.s.

V době pandemie covid-19 podporujeme školy, učitele i kulturu

Skupina O2 se v roce 2020 zapojila do boje s koronavirem a poskytla pomoc v hodnotě stovek milionů korun prostřednictvím velkého množství kroků. Z nich jen malý výtah:

 • Společně s Mluvii (naší dceřinou společností) jsme zajistili v půlce března pro MPO a MZČR během jednoho víkendu zřízení speciální informační linky 1212, která za první měsíc svého fungování odbavila kolem 100 000 hovorů souvisejících s pandemií. 
 • Podpořili jsme podnikatele i živnostníky v době krize a karantény speciální nabídkou O2 Restart, jež mimo zvýhodněné služby nabídla také nástroje na rychlejší opětovný rozjezd jejich podnikání.
 • Dali jsme všem našim zákazníkům, kteří měli mobilní tarif s daty, po dobu 1,5 měsíce zdarma neomezená data a O2 TV za 1 Kč.
 • Krajům, které využívají naše služby, jsme poskytli tablety určené seniorům v domovech seniorů a dětem v dětských domovech.
 • Vyčlenili jsme část zaměstnanců call center hygienikům, aby pomohli s trasováním kontaktů nakažených. Zaměstnanci provedli cca 5 000 trasovacích hovorů.
 • Aktivně jsme se podíleli na rozesílání vládní výzvy k instalaci aplikace eRouška 2.0. O2 rozeslalo SMS s výzvou všem svým rezidentním zákazníkům mobilních služeb. 
 • Poskytli jsme konektivitu zdarma stovkám žáků ze socioekonomicky znevýhodněných rodin pro zajištění distanční výuky. Tato podpora probíhala ve spolupráci s organizacemi Česko.digital, Člověk v tísni, Eduzměna a Women For Women.
 • Nadace O2 rozšířila portál O2 Chytrá škola o témata týkající se výuky online a grantový program O2 Chytrá škola o projekty zaměřené na zavádění digitálních technologií do výuky.
 • Připravili jsme speciální nabídku určenou pro školy, díky které se mohly připravit na uzavření a vybavit své žáky a učitele kvalitními notebooky i modemy s mobilním internetovým připojením.
 • V rámci podpory kultury podporujeme divadelní soubor Cirk La Putyka a jeho projekt Ústředna78, jenž pomáhá živými rozhovory s umělci, s odbouráním pocitu osamění. O2 uzavřelo partnerství s kulturní platformou Film Naživo.