Průvodce vyúčtováním

Abyste se ve vyúčtování od O2 snadno orientovali, připravili jsme pro vás průvodce. V něm jsme vysvětlili ty nejdůležitější položky, na které ve vyúčtování narazíte. Nebo se můžete podívat na nejčastější dotazy.
 

pruvodce_fakturou_1

1. Číslo vyúčtování daňového dokladu

Každé vyúčtování má svoje číslo, abyste ho bezpečně poznali mezi ostatními. Toto číslo je stejné jako variabilní symbol.

2. Váš zákaznický účet

Díky tomuto číslu poznáme, že jste to opravdu vy. 

3. Zúčtovací období 

Období, za které dostáváte vyúčtování. Může se lišit od kalendářního měsíce.

4. Odběratel 

Jméno a adresa uvedené na smlouvě.

5. Korespondenční adresa

Adresa, na kterou vám posíláme tištěné vyúčtování.

 

pruvodce_fakturou_2

6. Údaje pro platbu

V tomto rámečku najdete všechny údaje potřebné k zaplacení vyúčtování a celkovou částku. 

7. Za toto zúčtovací období zaplatíte

Cena za služby využité v tomto zúčtovacím období. Najdete tady celkovou cenu za všechny služby od O2 a souhrn všech slev, které od nás máte. V části doplňkových služeb a služeb třetích stran (těch, které neposkytuje O2) najdete celkovou cenu za tyto služby, která je součtem všech sekcí stejného názvu z rozpisu jednotlivých čísel.

8. Vaše O2 služby

Soupis služeb, pro které jsme vystavili toto vyúčtování (například o pojištění zařízení, apod.).

9. Platební rekapitulace

Přehled přeplatků a nedoplatků, které evidujeme na účtu O2 k uvedenému datu. Přeplatky a nedoplatky z jednotlivých řádků jsou už zahrnuté do částky Celkem zaplatíte kromě případných reklamovaných vyúčtování, která do této částky nezahrnujeme. Pokud víte, že jste některý z nedoplatků zaplatili, odečtěte prosím před zaplacením tuto částku od položky Celkem zaplatíte. Platíte-li inkasem, je třeba neuhrazená vyúčtování zaplatit jinak. 

pruvodce_fakturou_3

10. Daňový přehled za vyúčtované služby

Tady najdete údaje důležité pro vaše daňové povinnosti a účetnictví.

11. Depozit

Depozit nebo depozity, které jste složili za celý váš zákaznický účet sečtené do jedné částky.

 

pruvodce_fakturou_4

1. Tarif, služba

Tady najdete telefonní číslo, technické číslo přípojky nebo síťový identifikátor vaší služby, její název a cenu, kterou platíte za celou službu. Pokud jste si tarif nebo službu změnili, uvidíte službu jako původní služba/aktuální služba.

2. Období

Jedná se o období, ve kterém jste službu nebo slevu využívali. Podle toho vám můžeme účtovat u pravidelných poplatků a slev pouze jejich poměrnou část. 

 

pruvodce_fakturou_5

3. Volné jednotky 

Počet (objem) vašich volných jednotek, které můžete čerpat v tomto zúčtovacím období. 

4. Uplatněno z volných jednotek 

V tomto sloupci najdete počet jednotek, které vám neúčtujeme, protože jste je vyčerpali z vašich volných jednotek. 

5. Využito mimo volné jednotky

V tomto sloupci najedete počet jednotek, které vám účtujeme podle sazby vámi zvoleného tarifu. 

 

pruvodce_fakturou_6

6. Doplňkové služby a služby třetích stran

V této sekci najdete:

 • vyúčtované doplňkové služby, které poskytuje O2 a nejsou součástí vašeho tarifu (např. obsah objednaný na webu O2 Knihovna, Videotéka).
 • služby třetích stran, tj. služby poskytované jinou společností. Jedná se například o stahování hudby, videa, hlasování v TV, jízdenky MHD, DMS, volání na audiotextové linky s předčíslím 90x. S reklamacemi služeb třetích stran se prosím obracejte přímo na poskytovatele dané služby. 

7. Cena s DPH se počítá ze součtu cen bez DPH

To znamená, že sečteme všechny částky a teprve k celkovému součtu připočítáme DPH příslušné výše. Protože vyúčtování může obsahovat položky s různou výší DPH, je celková částka vždy součtem jednotlivých položek se shodnou sazbou DPH. Tyto položky pak v součtu najedete jako Celkem zaplatíte.

8. Ostatní platby

Tady vidíte platby, které se vztahují k celému zákaznickému účtu, a proto nejsou součástí vyúčtování za jednotlivé platby.

Vyúčtování

Nepřišlo mi O2 vyúčtování. Kde ho najdu?

Všechna vyúčtování za posledních 18 měsíců najdete v internetové samoobsluze Moje O2. Vyúčtování jsou tam ve formátu PDF i v on-line podobě. Dokumenty, které budete potřebovat, si můžete vytisknout nebo třeba uložit do počítače.

V Moje O2 si také můžete zkontrolovat, jestli máte pro zasílání vyúčtování uloženou správnou e-mailovou adresu. Klikněte na Vyúčtování a potom na Nastavit vyúčtování a Zasílání emailem. Pokud adresa správná není, kliknutím na křížek ji zrušíte a do políčka níže přidáte novou adresu.

Mohu dostávat vyúčtování v elektronické podobě?

Ano. Všechna svá vyúčtování najdete v internetové samoobsluze Moje O2. Tam si také můžete nastavit, abychom vám vyúčtování posílali e-mailem. Elektronické vyúčtování i jeho posílání na e-mail je zdarma. V Moje O2 máte navíc zdarma k dispozici i detailní výpis.

Co když si v průběhu zúčtovacího období změním tarif? Jak bude vypadat vyúčtování?

Při změně tarifu si můžete vybrat, jestli chcete změnu provést hned, nebo až od nového zúčtovacího období. Podle toho pak bude vypadat i vyúčtování. Když si vyberete okamžitou změnu tarifu, zaplatíte za původní tarif jen za dny, kdy jste ho používali. Podobně pak z původního tarifu můžete využít jen poměrnou část volných minut. To samé se tyká i nového tarifu. Paušální poplatek se započítá jen za dny, ve kterých už jste měli nový tarif nastavený. A k dispozici budete mít poměrnou část volných minut.

Potřebuji poslat opis faktury. Co mám udělat?

Své vyúčtování najdete v internetové samoobsluze Moje O2, odkud si ho můžete vytisknout. Pokud byste potřebovali zaslat opis poštou, je třeba počítat s tím, že tato služba stojí 79 Kč. Objednat si ji můžete telefonicky, písemně nebo osobně v O2 Prodejně.

Potřebuji změnit údaje na faktuře, jak to udělám?

Sloučení služeb do jedné faktury

V internetové samoobsluze Moje O2 klikněte na Pomoc a podpora a poté Přesunout službu na jiný zákaznický účet/jiného zákazníka.

Změna adresy

Změnu adresy trvalého bydliště vyřídíte pouze ve značkové O2 Prodejně. Potřebovat k tomu budete občanský průkaz.

Změnu fakturační adresy zvládnete v internetové samoobsluze Moje O2 ve Vyúčtování, Nastavit vyúčtování a u Zasílání upozornění na vyúčtování dáte změnit.

Nastavení zasílání faktury e-mailem

V internetové samoobsluze Moje O2 klikněte na Vyúčtování, Nastavit vyúčtování. Tady vyberte Zasílání e-mailem, klikněte na Aktivovat a zadejte svoji e-mailovou adresu.

Změna e-mailu pro zaslání faktury

V internetové samoobsluze Moje O2 klikněte na Vyúčtování, Nastavit vyúčtování. Tady vyberte Zasílání emailem, klikněte na změnit e-mailovou adresu a adresu upravte.

Jak je to s účtováním DPH ve vyúčtování?

Ve vyúčtování nejdřív sečteme všechny částky bez DPH a teprve k jejich součtu připočítáme DPH příslušné výše. Protože ve vyúčtování můžou být položky s různou výší DPH, je celková částka vždy součtem jednotlivých položek se shodnou sazbou DPH. Tyto položky pak v součtu najdete jako „Celkem zaplatíte“.

Položky na faktuře

Mám ve vyúčtování položky, které mi nesedí (volání, SMS, data, MMS atd.)

Do vyúčtování se zapisují využité služby tak, jak je u daného telefonního čísla zaznamenala ústředna.

Využití jednotlivých služeb si můžete ověřit v detailním výpisu. Pro konkrétní telefonní číslo v něm najdete datum, čas, telefonní číslo, na které se volalo (nebo na něj odešly zprávy) včetně ceny. V internetové samoobsluze Moje O2 se stačí podívat do záložky Vyúčtování, otevřít konkrétní fakturu a vybrat si telefonní číslo. Po otevření konkrétní sekce už jen kliknete na detail. 

Proč mám ve vyúčtování poplatek za upomínku?

U některého z předchozích vyúčtování jste se zpozdili s platbou, takže jsme vám poslali upomínku. Za tu si účtujeme náklady na její poslání.  Její aktuální výši najdete v našem Ceníku.

Ve vyúčtování mám položku Služby třetích stran 

Jsou to služby poskytovatelů, které vám O2 jen zprostředkovává. Neposkytuje vám je tedy přímo O2. Jde třeba o platby za Premium SMS (SMS jízdenky apod.), dárcovské SMS a další. Více o službách třetích stran

Ve vyúčtování mám položku Volání z ČR do zahraničí 

Z vašeho čísla tady v Česku jste volali do zahraničí na zahraniční telefonní číslo. Česká telefonní čísla mají předvolbu +420/00420. Telefonní čísla s jakoukoliv jinou předvolbou jsou telefonní čísla zahraniční.  Aktuální ceny hovorů najdete v našem Ceníku. Pozor, popsaný případ není roaming

Mám ve vyúčtování položku Obnovení objemu dat/Jednorázové navýšení objemu dat

Znamená to, že máte aktivní službu Obnovení objemu dat, takže vám po vyčerpání dat z vašeho tarifu data automaticky obnovujeme. Případně jste si data obnovili jednorázově.

Ve vyúčtování mám poplatek za Tarif bez závazku

Znamená to, že vám skončil tarif se závazkem, díky kterému máte výhodnější tarif a za služby platíte méně. Na blížící se konec závazku vás upozorňujeme ve vyúčtování ke konkrétnímu telefonnímu číslu 2 měsíce předem. Pokud  budete chtít zvýhodněnou cenu, můžete si závazek aktivovat.

Stačí jít v internetové samoobluze Moje O2 na váš tarif a jeho detailní nastavení. V sekci "Informace o tarifu" najdete detaily ohledně závazku. Klikněte na odkaz "Aktivovat závazek" a pak aktivaci potvrďte. Aktivace je zdarma a zároveň ruší příplatek za bezzávazek. Jakmile váš požadavek zpracujeme, dáme vám vědět. Veškeré dokumenty vygenerované k objednávce závazku najdete v e-mailu nebo po přihlášení do Moje O2.   

Mám ve vyúčtování položku Volání na barevné linky

Barevné linky firmy využívají pro zákazníky, kteří se chtějí něco dozvědět o produktech nebo službách. Často se jedná o telefonní čísla technické podpory nebo call center, ale také obchodních, inzertních a soutěžních služeb. Pokud je volání na toto číslo zpoplatněno, objeví se vám příslušná částka na faktuře.

Barevné linky se rozdělují do skupin podle prvních tří číslic u telefonního čísla. Na základě prvního trojčíslí se telefonní čísla rozdělují do tzv. barevných skupin (zelená, modrá, bílá, žlutá, duhová). Díky tomu dokážeme rozpoznat, zda za hovor platíme my, někdo jiný, nebo je úplně zdarma.

Více informací o barevných linkách

Mám ve vyúčtování položku Poměrná část

Položka „poměrná část“ vyjadřuje poplatky za skutečné dny užívání služby v případě, kdy si v průběhu zúčtovacího období:

 • pořídíte nové telefonní číslo,
 • na stávajícím čísle provedete změnu tarifu či převod čísla na jiný zákaznický účet,
 • přestanete využívat službu.
Mám ve vyúčtování položku Platba přes internet

Platba přes internet ve vyúčtování zahrnuje platbu za vaše on-line nákupy, pokud jste je provedli přes mobilní telefon. Na internetu se taková platba označuje jako m-platba.

Proč mám ve vyúčtování jednorázové poplatky za aktivaci a doručení?

Pokud jste si v posledním měsíci pořídili novou službu, za její aktivaci zaplatíte 99 Kč. Jestliže vám SIM kartu nebo telefon, modem, set-top box či jiný hardware přivezl kurýr nebo Česká Pošta, zaplatíte za doručení 99 Kč. Za instalaci televize nebo internetu naším technikem účtujeme 399 Kč.

Platba

Jak mohu zaplatit vyúčtování?

Služby O2 můžete zaplatit několika způsoby: 

 • Inkasem nebo inkasem z o2 RB karty (bez starostí, automaticky a včas),
 • on-line platbou v Moje O2 (ihned),
 • bankovním převodem (za 2 dny),
 • složenkou (za 3 dny),
 • QR platbou (za 2 dny),
 • přes bankomat České spořitelny (za 2 dny),
 • v hotovosti v O2 Prodejně - s manipulačním poplatkem podle aktuálního ceníku služeb (ihned),
 • hotovostním vkladem v bance (za 2 dny).

Více informací najdete v sekci Jak platit za služby O2.

Do kdy mám zaplatit vyúčtování?

Splatnost je datum, ke kterému už máme mít peníze na našem O2 účtu. Proto na vyúčtování vždy uvádíme i doporučené datum úhrady. Obě data najdete v sekci Údaje pro platbu.

Zaplatil jsem depozit, který mám uvedený ve vyúčtování. Kdy a jak ho dostanu zpět?

Po splnění podmínek pro vypořádání depozitů vám ho vrátíme jako přeplatek v následujícím vyúčtování. O hodnotu depozitu se vám tak sníží částka, kterou budete platit. Mimořádné depozity vracíme po splnění podmínek na žádost zákazníka.

Zaplatil/a jsem vyúčtování, ale v Moje O2 ho pořád vidím jako neuhrazené

Platba za vyúčtování by měla být v Moje O2 vidět nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání. Pokud už tahle doba uplynula a vyúčtování pořád hlásí, že je nezaplacené, klikněte v Moje O2 na odkaz "Již jste zaplatili?". Najdete ho pod vyúčtováním. Pak už jen stačí vyplnit požadované údaje a odeslat a my si platbu dohledáme.

Stejný postup platí i pro situace, kdy při platbě za vyúčtování omylem zadáte jiné údaje, např. variabilní symbol.

Zaplatil jsem fakturu omylem dvakrát

Nadbytečná platba se vám objeví ve formě přeplatku. Přeplatek můžete využít pro úhradu následující faktury (pokud nevyužíváte inkaso), nebo si o jeho vrácení můžete zažádat.

Platil jsem a nevím, jestli vám už platba dorazila

Svou platbu můžete zkontrolovat v Moje O2 v sekci Vyúčtování, a to buď v záložce „Vyúčtování“ nebo „Přijaté platby“.

Platba za vyúčtování by měla být v Moje O2 zaznamenaná nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání. Pokud tady svou platbu po uplynutí této doby stále nevidíte, klikněte v Moje O2 na odkaz „Již jste zaplatili?“, který najdete ve Vyúčtování. Pak už stačí jen vyplnit požadované údaje a my už si platbu dohledáme.

Stejný postup platí i pro situace, kdy při platbě za vyúčtování omylem zadáte špatné údaje, například jiný variabilní symbol.

Nemám dostatek financí na zaplacení faktury

Pokud vám dělá vrásky nevhodné datum splatnosti faktury (třeba kvůli termínu výplaty), můžete si změnit zúčtovací období. Změnu ale můžete udělat jen jednou za 12 měsíců. Více informací najdete v sekci Základní informace k vyúčtování.

Pokud nemáte dostatek financí na zaplacení faktury, zavolejte nám na naši infolinku 800 02 02 02.

Nestihl jsem zaplatit fakturu před splatností. Co mám dělat?

Nejdřív bude potřeba zaplatit dlužnou částku. Nejrychlejší způsob je on-line platba přímo v Moje O2. Vybrat si ale samozřejmě můžete kteroukoliv jinou možnost platby, které najdete v sekci Jak platit za služby O2. Až peníze dorazí na náš účet, služby vám do 24 hodin obnovíme.

Platba inkasem za služby O2 neproběhla. Co mám dělat?

Jako první zkontrolujte, jestli jste nepřekročili inkasní limit. Více informací o platbě inkasem najdete v sekci Inkaso.

Pomohla vám tato stránka?
Podmínky používání cookies