Chci vidět vyúčtování

Podívejte se na své vyúčtování pohodlně

V Moje O2 přes web

Podívejte se na vyúčtování za posledních 18 měsíců ukládané v internetové samoobsluze Moje O2. Najdete zde i ostatní typy dokladů, jako jsou dobropisy, depozity, nebo smluvní pokuty.

V aplikaci Moje O2

Na vyúčtování se snadno podíváte i v mobilní aplikaci Moje O2. Budete tak mít vše vždy při ruce. A to nejen vyúčtování, ale i praktické nastavení O2 služeb kdykoli a kdekoli.

PDF e‑mailem

Když nám dáte svoji e-mailovou adresu, můžeme vám vyúčtování každý měsíc posílat až na 5 e-mailů. Je to zdarma a vyúčtování doručíme v podobě pdf. Službu si nastavte v Moje O2. 
Pro podnikatele a firmy

Do datové schránky

Vyúčtování vám můžeme zasílat také do datové schránky ve formátu PDF nebo ISDOC. Vše si můžete nastavit v Moje O2.

Mohlo by vás zajímat

Nepřišlo vám vyúčtování

Všechna vyúčtování za posledních 18 měsíců najdete v internetové samoobsluze Moje O2. Vyúčtování jsou tam ve formátu PDF i v on-line podobě. Dokumenty, které budete potřebovat, si můžete vytisknout nebo třeba uložit do počítače. Zjistíte zde, zda je také některá vaše faktura po splatnosti.

Moje O2 si také můžete zkontrolovat, jestli máte pro zasílání vyúčtování uloženou správnou e-mailovou adresu. Klikněte na Vyúčtování a potom na Nastavit vyúčtování a Zasílání emailem. Pokud adresa správná není, kliknutím na křížek ji zrušíte a do políčka níže přidáte novou adresu.

Pokud nemáte Moje O2 propojené s e-mailem, je možné si vyžádat za poplatek dle aktuálního ceníku opis vyúčtování na zákaznické lince O2, případně si Moje O2 aktivovat v jakékoli prodejně O2.

Neznáte heslo do Moje O2 nebo O2 ID? Nedaří se vám přihlásit?

Zapomenuté heslo snadno obnovíte volbou Nedaří se vám přihlásit? pod přihlašovacím oknem.

 • Pokud nemáte Moje O2 propojené s e-mailem, je nutné dorazit na jakoukoli naši prodejnu a propojení aktivovat. E-mail je pro přihlašování do Moje O2 nutný. V případě absence e-mailu je možné zasílat pouze tištěné vyúčtování za 29 Kč.
 • Jste podnikatel? Pokud nemáte Moje O2 propojené s e-mailem a jste zároveň primárním správcem (kontaktní osobou) firmy, je nutné dorazit na jakoukoli naši prodejnu nebo se obrátit na obchodního zástupce a propojení aktivovat. Všechny ostatní kontaktní osoby se pak obrací na primárního správce firmy.

O2 ID je zpravidla e-mailová adresa, kterou jste si volili při aktivaci služeb od O2.

Jak v Moje O2 nastavit způsob zasílání vyúčtování?

Vše snadno nastavíte v sekci Vyúčtování/Nastavení vyúčtování/Zasílání vyúčtování. Volit můžete mezi dvěma možnostmi: zasílání poštou nebo e-mailem. Jako doplněk si pak k vybrané formě můžete nastavit i zasílání SMS.

Nastavení zasílání vyúčtování služeb O2

 

Tištěné do schránky

Vyúčtování vám rádi pošleme i v papírové podobě poštou přímo do schránky. Tuto možnost si nastavíte v Moje O2. Každé vyúčtování, které vám každý měsíc pošleme v tištěné podobě na uvedenou adresu, je zpoplatněno dle aktuálního ceníku. Tištěné vyúčtování si můžete nastavit přímo v Moje O2 volbou Nastavit vyúčtování/Zasílání vyúčtování/Zasílání poštou/Aktivovat.

Pro podnikatele a firmy

WinPEÚ: Aplikace pro analýzu hovorů a práci s podrobným vyúčtováním

Program WINPEU umožňuje zpracovávat data o telefonních hovorech v síti O2.
Je určený všem podnikatelům, kteří potřebují podrobnou analýzu velkého objemu dat. Program využívá data o hovorech ze služby Moje O2.

Více informací o WinPEÚ

Speciální typy faktur pro firemní zákazníky (Reverse charge)

Přenesená daňová povinnost k DPH (Reverse charge)

Co je reverse charge

Reverse charge neboli přenesená daňová povinnost k DPH je režim, při kterém neodvádí DPH z fakturovaných částek poskytovatel služby. Ve faktuře se uvádí pouze základ daně a text stanovený zákonem. DPH platí odběratel, který si musí DPH tzv. samovyměřit. V přiznání musí odvést DPH z částky fakturované poskytovatelem a současně uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu.

Na koho se reverse charge vztahuje

Reverse charge by se měl uplatnit na české ekonomicky aktivní plátce DPH vykonávající ekonomickou činnost, a to na transakce, jejichž předmětem je:

 1. poskytnutí přístupu k sítím elektronických komunikací nebo
 2. poskytnutí propojení sítí elektronických komunikací nebo
 3. nákup a prodej telekomunikačních služeb.
 • Nákup a prodej telekomunikačních služeb by měl zahrnovat jakýkoli nákup telekomunikačních služeb za účelem jejich dalšího prodeje třetím osobám. Reverse charge režim tedy mají u telekomunikačních služeb nastavený zákazníci, kteří služby řádným způsobem přeprodávají.
 • Ostatním zákazníkům poskytujeme telekomunikační služby jako konečnému spotřebiteli. Předpokládáme tedy, že naše telekomunikační služby dále nepřeprodávají, a proto se na ně reverse charge nevztahuje. Těmto zákazníkům vystavujeme daňové doklady ve standardním režimu DPH.
 • V případě, že příjemce telekomunikačních služeb tyto služby dále přeprodává a neprovede tzv. samovyměření daně v režimu přenesené daňové povinnosti, může mu finanční úřad doměřit špatně uplatněnou a odvedenou DPH včetně penále.

Podrobnější informace o rozsahu služeb, na které se režim přenesené daňové povinnosti k DPH vztahuje, najdete na stránkách finanční správy.

Na které služby se režim reverse charge vztahuje?

 • Reverse charge se vztahuje na služby elektronických komunikací, které spočívají převážně v přenosu signálu po sítích elektronických komunikací, typicky poskytnutí hlasových a datových služeb (fixních a mobilních).
 • Pokud je v rámci služby více různých plnění, posoudí se situace podle rozdělení na hlavní a vedlejší plnění. Režim se pak použije podle hlavního plnění (tj. podle hlavní podstaty služeb). Hraniční případy se řeší individuálně.
 • Režim se netýká faktur za jiné než telekomunikační služby, pronájem a nákup zboží.

Co když je pouze část služeb přeprodávána a část je pro interní užití?

 • Z výkladu Generálního finančního ředitelství vyplývá, že jakmile je i jen část služeb předprodávána, měl by se reverse charge uplatnit na všechny služby, včetně služeb používaných pro interní použití. Hraniční případy se řeší individuálně.

Jak se změní faktury za služby, které podléhají reverse charge režimu?

 • Daňový doklad pro účely DPH a účetnictví včetně standardních detailů k vyúčtování vám vystavíme a pošleme v tištěné podobě nebo elektronicky (podle toho, jak máte nastavené posílání vyúčtování).

Vztahuje se reverse charge i na subjekty státní správy?

 • Formálně ano. Aby se na ně ale režim reverse charge vztahoval, musí tyto subjekty O2 služby dál přeprodávat v rámci své ekonomické činnosti. To znamená, že musí jít o činnosti vykonávané mimo jejich statut – výkon státní správy.
 • Jde např. o státní podniky, obchodní korporace atp. U nich je potřeba písemné potvrzení, že jsou plátci DPH a služby od O2 využívají pro přeprodej v rámci své ekonomické činnosti.
Elektronické vyúčtování v XML/CSV

Díky formátu XML / CSV zvládnou vaši fakturu přečíst a zpracovat počítače, resp. účetní systémy. Navíc je to oficiální formát, který přijímají datové schránky a který splňuje požadavky českých i zahraničních zákonů. Víc se o XML / CSV dozvíte na stránkách ISDOC.

Jak účetní systém nastavi

Systémy  nastavíte pomocí formátovacího souboru XSD. Ten obsahuje ukázku struktury dat, podle které se systém přenastaví a bude soubory číst správně.

Data v XML / CSV souboru jsou seřazena v určité struktuře. Podle ní je i účetní systém čte a zpracovává. Je tedy potřeba mít účetní systém správně nastavený, aby se pole zobrazovala správně.

Jak vypadají názvy souborů vyúčtování

Od 8. 10. 2018 12:00 hod. soubory s fakturami (CSV, XML a PDF) pojmenováváme následovně: 
 "YYYY-MM-DD-číslozákaznickéhoúčtu-názevzákaznickéhoúčtu-typ-telefonnicislo.pdf/XML/CSV.".

 • YYYY-MM-DD je následující den po konci zúčtovacího cyklu. Např. zúčtovací období 1. 10. - 31. 10. 2018 má 2018-11-01, tedy měsíc listopad, ve kterém byla říjnová faktura vystavena.
 • Číslozákaznickéhoúčtu - referenční číslo, pod kterým vám služby fakturujeme.
 • Názevzákaznickéhoúčtu - vlastní pojmenování účtu nebo kód zákazníka.
 • Typ může být f,s,d (případně kombinace) f=faktura, s=souhrn, d=detail.
 • Telefonnicislo je v případě detailního CSV výstupu (typ d).

Pokud data stahujete hromadně, bude mít soubor název „<ROK>-<MESIC>-ExportFaktur-<FORMAT>-YYYYMMDD-HHMI.zip“.

ROK, MESIC je podle období, které stahujete. Např. měsíc září roku 2018 je 2018-09.
Výsledný formát je XML.
YYYYMMDD-HHMI je datum a čas stažení souboru.

Struktura CSV

Formát odpovídá poplatkům na faktuře a detailnímu výpisu hovorů. Ve faktuře každý řádek odpovídá jednomu poplatku. V detailním výpisu každý řádek odpovídá jednomu spojení, SMS apod.

Struktura XML a nastavení účetního systému

Je potřeba účetní systémy nastavit tak, aby uměly strukturované informace správně zpracovat. Bez úpravy nastavení nemusí systém pole správně zobrazovat. Pro tento formát použijte XSD formátovací soubor.

Mobilní aplikace Moje O2

Vše vyřídíte v aplikaci Moje O2

Stáhněte si mobilní aplikaci Moje O2 a spravujte své služby on-line. Jednoduše a pohodlně.
 • Důležité informace vždy po ruce
 • Autodiagnostika a nastavení služeb
 • O2 Radosti plné atraktivních nabídek