Chci vidět vyúčtování

Podívejte se pohodlně na své vyúčtování

V Moje O2 přes web

Vyúčtování za posledních 18 měsíců ukládáme do Moje O2. Najdete tu i ostatní typy dokladů (např. dobropisy, depozity, nebo smluvní pokuty).

V aplikaci Moje O2

Vyúčtování si snadno zobrazíte i v mobilní aplikaci Moje O2. Tady ho máte kdykoliv po ruce. A  nejen vyúčtování, ale třeba i nastavení O2 služeb a další funkce.

PDF e‑mailem

Vyúčtování vám taky můžeme každý měsíc poslat zdarma e-mailem v PDF formátu. A můžete ho dostávat až na 5 e-mailových adres. Snadno nastavíte v Moje O2. 
Pro podnikatele a firmy

Do datové schránky

Vyúčtování můžete dostávat i do datové schránky ve formátu PDF nebo ISDOC. Všechno snadno nastavíte v Moje O2.

Mohlo by vás zajímat

Vyúčtování jste nedostali

Všechna vyúčtování za posledních 18 měsíců najdete v Moje O2. Jsou k dispozici v PDF formátu i v on-line podobě. Dokumenty, které budete potřebovat, si můžete vytisknout nebo třeba uložit do počítače. Zjistíte tu taky, jestli některá z vašich faktur není po splatnosti.

Moje O2 si můžete zkontrolovat, jestli jste si pro posílání vyúčtování zadali správnou e-mailovou adresu. Klikněte na Vyúčtování a potom na Nastavit vyúčtování a Zasílání e-mailem. Pokud adresa správná není, kliknutím na křížek ji zrušíte a do políčka pod ní přidáte novou.

Pokud nemáte Moje O2 propojené s e-mailem, můžete si na zákaznické lince za poplatek podle aktuálního ceníku vyžádat opis vyúčtování. S aktivací Moje O2 vám rádi pomůžou kolegové v kterékoliv O2 Prodejně. 

Neznáte heslo do Moje O2 nebo O2 ID? Nedaří se vám přihlásit?

Zapomenuté heslo snadno obnovíte kliknutím na Nedaří se vám přihlásit? pod přihlašovacím oknem.

 • Pokud nemáte Moje O2 propojené s e-mailem, je stavte se v jakékoliv O2 Prodejně a nechte si propojení aktivovat. Bez zadání e-mailu se do Moje O2 nepřihlásíte. Pokud e-mailovou schránku nemáte, budeme vám posílat tištěné vyúčtování zpoplatněné podle aktuálního ceníku.
 • Jste podnikatel? Pokud nemáte Moje O2 propojené s e-mailem a jste zároveň primární správce (kontaktní osoba) firmy, je potřeba přijít do kterékoliv O2 Prodejny nebo požádat  obchodního zástupce a propojení aktivovat. Všechny ostatní kontaktní osoby se obracejí na primárního správce firmy.

O2 ID je většinou e-mailová adresa, kterou jste použili při aktivaci služeb od O2.

Chcete si v Moje O2 nastavit, jak vám budeme vyúčtování posílat

Nastavení najdete v sekci Vyúčtování/Nastavení vyúčtování/Zasílání vyúčtování. Vyúčtování můžete dostávat buď tištěné poštou nebo elektronicky e-mailem. Jako doplněk si pak k vybrané formě můžete nastavit i SMS upozornění.

Nastavení zasílání vyúčtování služeb O2

 

Chcete tištěné vyúčtování do schránky

Vyúčtování vám rádi pošleme i v papírové podobě poštou. To si nastavíte v Moje O2 volbou Nastavit vyúčtování/Zasílání vyúčtování/Zasílání poštou/Aktivovat. Počítejte ale prosím s tím, že posílání tištěného vyúčtování je zpoplatněné podle aktuálního ceníku

Pro podnikatele a firmy

WinPEÚ: Aplikace pro analýzu hovorů a práci s podrobným vyúčtováním

Program WINPEU umožňuje zpracovávat data o telefonních hovorech v síti O2.
Je určený všem podnikatelům, kteří potřebují podrobnou analýzu velkého objemu dat. Program využívá data o hovorech ze služby Moje O2.

Víc informací o WinPEÚ

Speciální typy faktur pro firemní zákazníky (Reverse charge)

Přenesená daňová povinnost k DPH (Reverse charge)

Co je reverse charge

Reverse charge neboli přenesená daňová povinnost k DPH je režim, při kterém neodvádí DPH z fakturovaných částek poskytovatel služby. Ve faktuře se uvádí pouze základ daně a text stanovený zákonem. DPH platí odběratel, který si musí DPH tzv. samovyměřit. V přiznání musí odvést DPH z částky fakturované poskytovatelem a současně uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu.

Na koho se reverse charge vztahuje

Reverse charge by se měl uplatnit na české ekonomicky aktivní plátce DPH vykonávající ekonomickou činnost, a to na transakce, jejichž předmětem je:

 1. poskytnutí přístupu k sítím elektronických komunikací nebo
 2. poskytnutí propojení sítí elektronických komunikací nebo
 3. nákup a prodej telekomunikačních služeb.
 • Nákup a prodej telekomunikačních služeb by měl zahrnovat jakýkoli nákup telekomunikačních služeb za účelem jejich dalšího prodeje třetím osobám. Reverse charge režim tedy mají u telekomunikačních služeb nastavený zákazníci, kteří služby řádným způsobem přeprodávají.
 • Ostatním zákazníkům poskytujeme telekomunikační služby jako konečnému spotřebiteli. Předpokládáme tedy, že naše telekomunikační služby dál nepřeprodávají, a proto se na ně reverse charge nevztahuje. Těmto zákazníkům vystavujeme daňové doklady ve standardním režimu DPH.
 • V případě, že příjemce telekomunikačních služeb tyto služby dál přeprodává a neprovede tzv. samovyměření daně v režimu přenesené daňové povinnosti, může mu finanční úřad doměřit špatně uplatněnou a odvedenou DPH včetně penále.

Podrobnější informace o rozsahu služeb, na které se režim přenesené daňové povinnosti k DPH vztahuje, najdete na stránkách finanční správy.

Na které služby se režim reverse charge vztahuje?

 • Reverse charge se vztahuje na služby elektronických komunikací, které spočívají převážně v přenosu signálu po sítích elektronických komunikací, typicky poskytnutí hlasových a datových služeb (fixních a mobilních).
 • Pokud je v rámci služby více různých plnění, posoudí se situace podle rozdělení na hlavní a vedlejší plnění. Režim se pak použije podle hlavního plnění (tj. podle hlavní podstaty služeb). Hraniční případy se řeší individuálně.
 • Režim se netýká faktur za jiné než telekomunikační služby, pronájem a nákup zboží.

Co když se přeprodává jen část služeb a část je pro interní užití?

 • Z výkladu Generálního finančního ředitelství vyplývá, že jakmile se i jen část služeb předprodává, měl by se reverse charge uplatnit na všechny služby, včetně služeb používaných pro interní použití. Hraniční případy se řeší individuálně.

Jak se změní faktury za služby podléhající režimu reverse charge?

 • Daňový doklad pro účely DPH a účetnictví včetně standardních detailů k vyúčtování vám vystavíme a pošleme v tištěné podobě nebo elektronicky (podle toho, jak máte nastavené posílání vyúčtování).

Vztahuje se reverse charge i na subjekty státní správy?

 • Formálně ano. Aby se na ně ale režim reverse charge vztahoval, musí tyto subjekty O2 služby dál přeprodávat v rámci své ekonomické činnosti. To znamená, že musí jít o činnosti vykonávané mimo jejich statut – výkon státní správy.
 • Jde např. o státní podniky, obchodní korporace atp. U nich je potřeba písemné potvrzení, že jsou plátci DPH a služby od O2 využívají pro přeprodej v rámci své ekonomické činnosti.
Elektronické vyúčtování v XML/CSV

Díky formátu XML / CSV zvládnou vaši fakturu přečíst a zpracovat počítače, resp. účetní systémy. Navíc je to oficiální formát, který přijímají datové schránky a splňuje požadavky českých i zahraničních zákonů. Víc se o XML / CSV dovíte na stránkách ISDOC.

Jak účetní systém nastavit

Systémy  nastavíte pomocí formátovacího souboru XSD. Ten obsahuje ukázku struktury dat, podle které se systém přenastaví a bude soubory číst správně.

Data v XML / CSV souboru jsou seřazená v určité struktuře. Podle ní je i účetní systém čte a zpracovává. Je proto potřeba mít účetní systém dobře nastavený, aby se pole zobrazovala správně.

Jak vypadají názvy souborů vyúčtování

Od 8. 10. 2018 12:00 hod. soubory s fakturami (CSV, XML a PDF) pojmenováváme následovně: 
 "YYYY-MM-DD-číslozákaznickéhoúčtu-názevzákaznickéhoúčtu-typ-telefonnicislo.pdf/XML/CSV.".

 • YYYY-MM-DD je následující den po konci zúčtovacího cyklu. Např. zúčtovací období 1. 10. - 31. 10. 2018 má 2018-11-01, tedy měsíc listopad, ve kterém byla říjnová faktura vystavena.
 • Číslozákaznickéhoúčtu - referenční číslo, pod kterým vám služby fakturujeme.
 • Názevzákaznickéhoúčtu - vlastní pojmenování účtu nebo kód zákazníka.
 • Typ může být f,s,d (případně kombinace) f=faktura, s=souhrn, d=detail.
 • Telefonnicislo je v případě detailního CSV výstupu (typ d).

Pokud data stahujete hromadně, bude mít soubor název „<ROK>-<MESIC>-ExportFaktur-<FORMAT>-YYYYMMDD-HHMI.zip“.

ROK, MESIC je podle období, které stahujete. Např. měsíc září roku 2018 je 2018-09.
Výsledný formát je XML.
YYYYMMDD-HHMI je datum a čas stažení souboru.

Struktura CSV

Formát odpovídá poplatkům na faktuře a detailnímu výpisu hovorů. Ve faktuře každý řádek odpovídá jednomu poplatku. V detailním výpisu každý řádek odpovídá jednomu spojení, SMS apod.

Struktura XML a nastavení účetního systému

Je potřeba účetní systémy nastavit tak, aby uměly strukturované informace správně zpracovat. Bez úpravy nastavení nemusí systém pole správně zobrazovat. Pro tento formát použijte XSD formátovací soubor.

Mobilní aplikace Moje O2

Všechno snadno vyřídíte v aplikaci Moje O2

Stáhněte si mobilní aplikaci Moje O2 a spravujte své služby online. Jednoduše a pohodlně.
 • Důležité informace vždycky po ruce
 • Autodiagnostika a nastavení služeb
 • O2 Radosti plné atraktivních nabídek