Nastavení a ovládání modemu Comtrend VR 3047 eu

Comtrend VR-3047 eu

Nastavení bezdrátové sítě

Zapnutí Wi-Fi sítě
 1. Modem má pro prvotní spuštění obě Wi-Fi sítě zapnuty. V případě, že potřebujete vypnout nebo zapnout ručně podržte tlačítko WiFi ON/OFF na zadní části modemu přibližně na 6 vteřin.

  comtrend wi-fi

  Zapnutí Wi-Fi zobrazují rozsvícené se kontrolky „2.4G“ a „5G“.

  wifi comtrend
   
 2. Pokud jste si v minulosti nenastavili vlastní jméno a heslo k Wi Fi nebo jste modem uvedli do továrního nastavení, najdete přihlašovací údaje na zadní straně modemu.

  comtrend wifi
Změna názvu a hesla Wi-Fi sítě

Wi Fi síť si můžete sami přejmenovat a nastavit k ní vlastní heslo. Změna názvu a hesla je vhodná například po prvním zprovoznění Wi Fi sítě. Lépe ji tak ochráníte před zásahem cizí osoby.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  wifi comtrend
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:

  Uživatelské jméno = admin
  Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili.

  comtrend wi-fi
   
 4. Následuje obrazovka s nabídkou hlavních nastavení. Vstupte do nabídky WiFi nastavení.

  comtrend wifi
   
 5. Po vstupu na nabídky „Bezdrátová Wi-Fi sít“, můžete změnit název Wi-Fi sítě a pro nové heslo nepoužívejte diakritiku pro WiFi sítě 2.4GHz a 5GHz. Také zde můžete WiFi sítě vypnout. Změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Uložit změny“.

  comtrend wifi

  comtrend
   
 6. Připojte koncové zařízení

  Po dokončení nastavení můžete k Wi Fi síti připojit zařízení jako mobilní telefon, počítač, notebook nebo tablet. Na zařízení stačí zapnout Wi Fi, vyhledat dostupné bezdrátové sítě v okolí a vybrat vámi pojmenovanou síť. Pokud zařízení, které chcete připojit umožňuje připojení k Wi-Fi síti 5GHz, doporučujeme ho k této síti připojit. Pro přihlášení zadejte heslo, které jste v předchozích krocích nastavili. Pokud heslo zadáte správně, systém oznámí, že jste připojeni.
Kam umístit modem, aby Wi-Fi správně fungovala

Poloha modemu má zásadní vliv na kvalitu pokrytí Wi-Fi signálem. Podívejte se na pár užitečných tipů, jak správně umístit modem.

comtrend wifi

Nastavení LAN portů

Jak nastavit všechny 4 LAN porty pro internet u modemu Comtrend VR-3047 eu

LAN porty modemu od O2 jsou z výroby nastavené: LAN1, LAN3, LAN4 pro internet a LAN2 pro O2 TV.

comtrend

Pokud potřebujete změnit nastavení pro využívání všech čtyřech LAN portů pro internet, postupujte následovně:

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  comtrend
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:

  Uživatelské jméno = admin
  Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili.

  comtrend
   
 4. V nabídce „Nastavení LAN portů“ vyberte „pouze internet“ a stisknete uložit změny modem si tuto volbu uloží.

  comtrend

  comtrend
Jak na zapojení O2 TV u 5G internetu u modemu Comtrend VR-3047 eu

LAN porty modemu od O2 jsou z výroby nastavené: LAN1, LAN3, LAN4 pro internet a LAN2 pro O2 TV. Kvůli rozdílné přenosové technologii je ale port LAN2 takto použitelný jen pro Pevný internet na doma (technologie xDSL), nikoliv pro Internet 5G (mobilní data).

comtrend
Chcete-li využívat O2 TV společně s Internetem 5G, set-top box zapojte do portu LAN1, LAN3 nebo LAN4. Při prvotním spuštění O2 TV zadejte přihlašovací jméno (O2 ID) a heslo. Tyto přihlašovací údaje jsou totožné s přihlašovacími údaji do Moje O2. Nepamatujete si přihlašovací údaje k Moje O2?

comtrend

TIP: Máte všechny tři LAN porty pro internet obsazené a potřebujete další? Podívejte se, jak na modemu nastavit všechny čtyři LAN porty pro internet.

Nastavení pro 5G Internet

WTTX ODU ZTE WF830 + Comtrend VR-3047 eu

Nastavení směrování portů na modemu Comtrend VR-3047 eu

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  comtrend
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:

  Uživatelské jméno = admin
  Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili.

  comtrend
   
 4. V nabídce snadné konfigurace zvolte Advanced setup.

  comtrend
   
 5. Až se zobrazí stránka pro pokročilé nastavení v horním menu vyberte Services.

  comtrend
   
 6. V levém svislém menu pak zvolte Firewall.

  comtrend
   
 7. Následně zvolte Port Forwarding.

  comtrend
   
 8. Povolte funkci Port Forwarding zaškrtnutím pole Enable a přidejte nové pravidlo.

  Comment – napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
  Local IP – napište IP adresu svého zařízení v domácí síti.
  Local Port from a Local Port to – napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, napište ho do obou polí.
  Remote Port from a Remote Port to – napište čísla portů na které je služba směrována na WAN rozhraní. Většinou se jedná o stejné čísla jako v předchozím kroku.
  Protokol – zvolte možnost TCP, UDP nebo Both.
  Interface – zvolte použité rozhraní. Rozhraní nas0_4 je používáno v případě použití Ethernet IPoE (tedy běžně použité v případě WTTx jednotek). Pokud ponecháte nastaveno Any bude konfigurace provedená na všechny přednastavené WAN rozhraní.

  Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Add.
   
 9. Nyní v modemu Comtrend nastavte statickou IP adresu na WAN rozhraní. V horním menu pokročilého nastavení vyberte WAN a následně Ethernet WAN.

  comtrend

  Pro úpravu WAN připojení vyberte správné WAN rozhraní. V případě WTTx zvolte nas0_4.

  V části WAN IP Settings přepněte nabídku z DHCP na Fixed IP. Položky Local IP address, Remote IP address, Subnet Mask a DNS server vyplňte podle potřeby sítě. Nastavení uložte kliknutím na Apply Changes.

  comtrend

  Vyčkejte, dokud není nastavení potvrzeno změnou obrazovky (cca 10 sekund).

  comtrend

Nastavení směrování portů na venkovní anténě (modemu) ZTE WF830

 1. Do prostředí webové konfigurace venkovní antény vstoupíte standardně na adrese http://192.168.0.1/ . Stačí kliknout na odkaz, případně tuto adresu zadat do internetového prohlížeče.

  comtrend
   
 2. Přihlaste se do konfigurace venkovní antény:

  Uživatelské jméno = admin
  Heslo = ZTE@WTTX
  Klikněte na Login.

  comtrend
   
 3. Po přihlášení v horním menu vyberte Settings. V levém svislém menu zvolte Firewall a poté Port Forwarding.

  comtrend
   
 4. Nové přesměrování vytvořte kliknutím na Add List.

  comtrend
   
 5. Vyplňte prázdná pole formuláře:

  Protocol – zvolte možnost TCP&UDP.
  Remote Port Range – napište port, na kterém vaše zařízení komunikuje.
  Local Host – je určeno pro IP adresu modemu ZTE H267A (vámi nastavená statická IP na WAN rozhraní viz bod 10 v konfiguraci modemu ZTE).
  Local Port – napište stejné číslo portu, jako u Remote Port Range.

  Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Submit.

  comtrend
   
 6. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen. Pokud se nastavení správně uložilo, uvidíte nový řádek s vaší právě vytvořenou položkou. Teď můžete na zařízení ve své domácí síti přistupovat vzdáleně přes internet.

  comtrend
WTTX ODU ZTE MF268 + Comtrend VR-3047 eu

Nastavení směrování portů na modemu Comtrend VR-3047 eu

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  comtrend
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:

  Uživatelské jméno = admin
  Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili:

  comtrend
   
 4. V nabídce snadné konfigurace zvolte Advanced setup.

  comtrend
   
 5. Až se zobrazí stránka pro pokročilé nastavení v horním menu vyberte Services.

  comtrend
   
 6. V levém svislém menu pak zvolte Firewall.

  comtrend
   
 7. Následně zvolte Port Forwarding.

  comtrend
  Povolte funkci Port Forwarding zaškrtnutím pole Enable a přidejte nové pravidlo.

  Comment – napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
  Local IP – napište IP adresu svého zařízení v domácí síti.
  Local Port from a Local Port to – napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, napište ho do obou polí.
  Remote Port from a Remote Port to – napište čísla portů na které je služba směrována na WAN rozhraní. Většinou se jedná o stejné čísla jako v předchozím kroku.
  Protokol – zvolte možnost TCP, UDP nebo Both.
  Interface – zvolte použité rozhraní. Rozhraní nas0_4 je používáno v případě použití Ethernet IPoE (tedy běžně použité v případě WTTx jednotek).

  Pokud ponecháte nastaveno Any bude konfigurace provedená na všechny přednastavené WAN rozhraní. Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Add.
   
 8. Nyní v modemu Comtrend nastavte statickou IP adresu na WAN rozhraní. V horním menu pokročilého nastavení vyberte WAN a následně Ethernet WAN.

  comtrend

  Pro úpravu WAN připojení vyberte správné WAN rozhraní. V případě WTTx zvolte nas0_4. V části WAN IP Settings přepněte nabídku z DHCP na Fixed IP. Položky Local IP address, Remote IP address, Subnet Mask a DNS server vyplňte podle potřeby sítě. Nastavení uložte kliknutím na Apply Changes.

  comtrend

  Vyčkejte, dokud není nastavení potvrzeno změnou obrazovky (cca 10 sekund).

  comtrend
   

Nastavení směrování portů na venkovní anténě (modemu) WTTX ODU ZTE MF268

 1. Do prostředí webové konfigurace venkovní antény vstoupíte standardně na adrese http://192.168.0.1/. Stačí kliknout na odkaz, případně tuto adresu zadat do internetového prohlížeče.

  comtrend
   
 2. Přihlaste se do konfigurace venkovní antény:

  Heslo = ZTE@WTTX
  Klikněte na Login.

  comtrend
   
 3. Po přihlášení ve spodní části obrazovky vyberte Advanced Settings. Ve vodorovném menu zvolte Firewall a poté Port Mapping.

  comtrend
   
 4. Vyplňte prázdná pole formuláře:

  Scr. Port – napište port, na kterém vaše zařízení komunikuje.
  Dest. IP Adress – je určeno pro IP adresu modemu ZTE H267A (vámi nastavená statická IP na WAN rozhraní viz bod 10 v konfiguraci modemu ZTE).
  Dest. Port – napište stejné číslo portu, jako u Scr. Port.
  Protocol – zvolte možnost TCP&UDP.
  Comment – Zvolte si název pravidla.

  Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Apply.

  comtrend
   
 5. Během několika sekund modem nastavení uloží a vzdálený přístup k zařízení bude povolen. Pokud se nastavení správně uložilo, uvidíte nový řádek s vaší právě vytvořenou položkou. Teď můžete na zařízení ve své domácí síti přistupovat vzdáleně přes internet.

  comtrend
Huawei-b2368 + Comtrend VR-3047 eu

Návod na nastavení směrování portů na WTTX kombinaci Huawei B2368-A21 a Comtrend VR-3047 eu

Začíná se s vnější jednotkou Huawei B2368-A21.

 • V internetovém prohlížeči otevřete adresu http://192.168.1.1
 • Zadejte uživatelské jméno: user
 • Heslo: HUAWEI@WTTX
 • Stiskněte Přihlásit

comtrend
 

Klikněte na Přeskočit. Toto heslo a nastavení je dostupné jen z vnitřní sítě.


comtrend
 

Přejděte na záložku Nastavení. V levém sloupci menu vyberte Nastavení sítě a Mapování portů.

comtrend

Ponechte stávající mapování „HDM_CR…“ jde o ověřený O2 HDM prostup na Smart Box.

comtrend

Tlačítkem Přidat zahájíte nastavení podle vašich potřeb.

Nejdříve do pole Jméno napište název svého pravidla. Pojmenujte ho tak, abyste ho v budoucnu poznali.

Dále v poli Rozhraní zvolte WAN/Data.

Do polí Port WAN vepište rozsah portů (první a poslední) na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, vepište ho do obou polí.

Do polí Port sítě LAN vepište stejná čísla portů jako v předchozím kroku.

Následně napište do pole IP adresa sítě LAN IP adresu Smart Boxu (192.168.1.100).

Pro pole Protokol zvolte TCP/UDP (případně vyberte podle potřeby).

Pro uložení pravidla klikněte v poli Možnosti na OK.

comtrend

Po nastavení všech požadovaných změn klikněte na Použít.

comtrend

Přejděte na záložku Nastavení. V levém sloupci menu vyberte: LAN  a následně LAN setup. Zde nastavte pouze omezený rozsah přidělených IP adres 100 – 101 ostatní ponechte jak je. Po stisknutí tlačítka Použít se jednotka zeptá, zda chcete změny uplatnit provedením restartu.

comtrend

Tlačítkem OK jednotku restartujete.

comtrend

Po restartu si ve venkovní jednotce (192.168.1.1) zkontrolujte přidělenou veřejnou pevnou IP adresu STAV -WAN IP adresa (zde začíná 85.1..) Toto je adresa, na kterou budete z internetu přistupovat.

comtrend

Zde končí nastavování Vnější jednotky Huawei B2368-A21.

 

Nastavení směrování portů na modemu Comtrend VR-3047 eu

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu LAN1, LAN3 nebo LAN4 a druhý do LAN svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  comtrend
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:

  Uživatelské jméno = admin
  Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili:

  comtrend
   
 4. V nabídce snadné konfigurace zvolte Advanced setup.

  comtrend
   
 5. Až se zobrazí stránka pro pokročilé nastavení v horním menu vyberte Services.

  comtrend
   
 6. V levém svislém menu pak zvolte Firewall.

  comtrend
   
 7. Následně zvolte Port Forwarding.

  comtrend

  Povolte funkci Port Forwarding zaškrtnutím pole Enable a přidejte nové pravidlo.

  Comment – napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
  Local IP – napište IP adresu svého zařízení v domácí síti.
  Local Port from a Local Port to – napište rozsah portů, na kterém vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, napište ho do obou polí.
  Remote Port from a Remote Port to – napište čísla portů na které je služba směrována na WAN rozhraní. Většinou se jedná o stejné čísla jako v předchozím kroku.
  Protokol – zvolte možnost TCP, UDP nebo Both.
  Interface – zvolte použité rozhraní. Rozhraní nas0_4 je používáno v případě použití Ethernet IPoE (tedy běžně použité v případě WTTx jednotek).

  Pokud ponecháte nastaveno Any bude konfigurace provedená na všechny přednastavené WAN rozhraní. Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Add.
   
 8. Nyní v modemu Comtrend nastavte statickou IP adresu na WAN rozhraní. V horním menu pokročilého nastavení vyberte WAN a následně Ethernet WAN.

  comtrend

  Pro úpravu WAN připojení vyberte správné WAN rozhraní. V případě WTTx zvolte nas0_4. V části WAN IP Settings přepněte nabídku z DHCP na Fixed IP. Položky Local IP address, Remote IP address, Subnet Mask a DNS server vyplňte podle potřeby sítě. Nastavení uložte kliknutím na Apply Changes.

  comtrend

  Vyčkejte, dokud není nastavení potvrzeno změnou obrazovky (cca 10 sekund).

  comtrend
   

Další užitečná nastavení

Přihlášení do nastavení modemu
 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  comtrend
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:

  Uživatelské jméno = admin
  Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

  comtrend
Aktualizace firmware
 1. Z odkazu Firmware ke stažení xDSL si do počítače stáhněte aktuální firmware.
 2. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ svého počítače.
 3. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  comtrend
   
 4. Přihlaste se do konfigurace modemu:

  Uživatelské jméno = admin
  Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

  comtrend
   
 5. V horním menu vyberte v nabídce „Správa zařízení“ a poté „aktualizace firmware“.

  comtrend
   
 6. Klikněte na „Vybrat soubor“.

  comtrend
   
 7. Z úložiště svého počítače vyberte soubor, který jste si uložili v prvním kroku návodu.

  comtrend
   
 8. Klikněte na tlačítko „Aktualizovat “. Zobrazí se upozornění o aktualizaci firmware. Vyčkejte, dokud se aktualizace nedokončí.
 9. Po dokončení aktualizace se zobrazí okno pro přihlášení. Aktualizaci jste úspěšně dokončili.

  comtrend
Záloha uživatelských nastavení

Zálohou uživatelských nastavení modemu si uložíte vlastní název Wi Fi sítě a hesla, nastavení LAN portů, případně vlastní IP adresy. Využijete ji, když třeba budete chtít obnovit tovární nastavení modemu nebo aktualizovat firmware.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  comtrend
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:

  Uživatelské jméno = admin
  Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

  comtrend
   
 4. V horním menu vyberte „Správa zařízení“ a poté „Zálohování.

  comtrend
   
 5. Klikněte na tlačítko „Zálohovat.“

  comtrend
   
 6. Záloha se stáhne a uloží do vašeho počítače soubor „config.xlm“. Později soubor můžete využít pro obnovu uživatelských nastavení ze zálohy.

  comtrend 
Obnova uživatelských nastavení modemu

Zálohou uživatelských nastavení modemu si uložíte vlastní název Wi Fi sítě a hesla, nastavení LAN portů, případně vlastní IP adresy. Využijete ji, když třeba budete chtít obnovit tovární nastavení modemu nebo aktualizovat firmware. Pokud jste v minulosti zálohu uživatelských nastavení provedli, můžete je obnovit podle následujícího postupu.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  comtrend
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:

  Uživatelské jméno = admin
  Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

  comtrend
   
 4. V horním menu vyberte „Správa zařízení“ a poté „Zálohování/Obnova“.

  comtrend
   
 5. V části „Obnova konfigurace“ klikněte na tlačítko „Nahrát“.

  comtrend
   
 6. Ze svého počítače vyberte soubor „config.xml“, který jste si uložili při zálohování uživatelských nastavení.

  comtrend
   
 7. Klikněte na tlačítko „Obnovit“ a vyčkejte, dokud se obnovení nedokončí.
 8. Na obrazovce se zobrazí okno pro přihlášení – obnovu jste úspěšně dokončili.

  comtrend
Nastavení přístupového hesla do modemu

Z výroby má modem Comtrend VR-3047 eu nastavené uživatelské jméno na hodnotu „admin“ a heslo je uvedené na štítku na spodní straně modemu. Přístupové údaje si můžete sami změnit, ochráníte tak nastavení svého modemu před cizím zásahem.

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ svého počítače.
 2. Do internetového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

  comtrend
   
 3. Přihlaste se do konfigurace modemu:

  Uživatelské jméno = admin
  Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, pokud jste ho v minulosti neměnili

  comtrend
   
 4. V menu vyberte „pokročile nastavení“ a poté „Admin“.

  comtrend

  comtrend
   
 5. Pokud chcete změnit přístup pro stávajícího uživatele, stiskněte pole „Heslo.

  comtrend
   
 6. Zobrazí se měnu „Editovat uživatelský účet“. Pro potvrzení změn potvrďte „Apply Changes“.

  comtrend

Modem uloží nastavení během několika sekund. Příště už se do webové konfigurace přihlásíte novým heslem.

Konfigurace WLAN

Pomocí internetového prohlížeče se přihlaste do konfigurace vašeho zařízení. Ve výchozím nastavení je konfigurace přístupná na adrese http://10.0.0.138/.

comtrend

Přihlaste se do konfigurace modemu.

 • Uživatelské jméno je admin.
 • Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, (pokud jste ho v minulosti neměnili).

comtrend

V nabídce snadné konfigurace je možné provést základní konfiguraci bezdrátové sítě pomocí dlaždice Wireless LAN. V případě že chcete provádět rozšířenou konfiguraci WLAN rozhraní zvolte Advanced setup.

comtrend

V konfiguraci Pokročilého nastavení pak v horním menu vyberte WLAN.

comtrend

V levém menu pak zvolte rozhraní, které chcete konfigurovat, 5GHz nebo 2,4GHz a kategorii prováděné konfigurace. Nejčastější kategorii bude Basic Settings, Security a Access Control.

comtrend

Basic Settings

Disable WLAN Interface – pomocí zaškrtávacího pole je možné povolit nebo zakázat celé WLAN rozhraní.
SSID – zadejte požadovaný název bezdrátové sítě.
Channel Width – pomocí tohoto výběrového menu je možné zvolit šířku vysílaného pásma.
Channel Number – v případě potřeby je možné změnit použitý kanál. U rozhraní 5GHz doporučujeme používat kanály, které nemohou být v kolizi s radary. Pokud si nejste jistí nastavením, pak ponechte výchozí konfiguraci Auto (DFS), která zajistí vynechání kmitočtů, které jsou ve vašem okolí využity pro radary.

Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Apply Changes a vyčkejte na potvrzovací okno. Může to trvat až 10 sekund.

comtrend

Tlačítkem Guest SSID můžete vytvořit na vybraném rozhraní další SSID s rozdílnými přihlašovacími údaji. Pomocí tlačítka Show Active WLAN Clients je možné na vybraném rozhraní zjistit stav aktivních klientů.

 

Security

SSID Type – V případě že jste na konfigurovaném rozhraní vytvořili Guest SSID vyberte správné SSID. V opačném případě ponechte v přednastaveném stavu.
Encryption – vyberte požadovaný typ zabezpečení.
Pre-Shared Key – zadejte zvolené heslo.

comtrend

Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Apply Changes a vyčkejte na potvrzovací okno. Může to trvat až 10 sekund.

 

Access Control

Mode – pomocí výběrového menu zvolte typ filtrování Allow (White list) nebo Deny (Black list). Konfiguraci potvrďte tlačítkem Apply Changes a vyčkejte na potvrzovací okno. Může to trvat až 10 sekund.

MAC Address – zadejte MAC adresy filtrovaných zařízení. MAC adresu zadávejte bez pomlček nebo dvojteček, tak jak je uvedeno v příkladu u zadávacího pole. Každý záznam uložte kliknutím na tlačítko Add a vyčkejte na potvrzovací okno. Může to trvat až 10 sekund.

comtrend

Veškeré zadané adresy lze spravovat v tabulce Current Access Control List.

Nastavení směrování portů (Port Forwarding)

Pomocí internetového prohlížeče se přihlaste do konfigurace vašeho zařízení. Ve výchozím nastavení je konfigurace přístupná na adrese http://10.0.0.138/.

comtrend

Přihlaste se do konfigurace modemu.

 • Uživatelské jméno je admin.
 • Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, (pokud jste ho v minulosti neměnili).

comtrend

V nabídce snadné konfigurace zvolte Advanced setup.

comtrend

V konfiguraci Pokročilého nastavení pak v horním menu vyberte Services.

comtrend

V levém svislém menu pak zvolte Firewall.

comtrend

Následně zvolte Port Forwarding.

comtrend

Povolte funkci Port Forwarding zaškrtnutím pole Enable a přidejte nové pravidlo.

Comment – napište, jak chcete svoji konfiguraci pojmenovat.
Local IP – napište IP adresu svého zařízení v domácí síti.
Local Port from a Local Port to – napište rozsah portů, na kterých vaše zařízení komunikuje. Pokud se jedná pouze o jeden port, napište ho do obou polí.
Remote Port from a Remote Port to – napište čísla portů na které je služba směrována na WAN rozhraní. Většinou se jedná o stejné čísla jako v předchozím kroku.
Protokol – zvolte možnost TCP, UDP nebo Both.
Remote IP – tímto polem lze omezit uplatnění pravidla pouze na jednu nadefinovanou IP adresu. V případě prázdného pole je pravidlo přístupné pro celou WAN síť.
Interface – zvolte použité rozhraní.

 • Rozhraní nas0_4 je používáno v případě použití Ethernet IPoE (tedy běžně použité v případě WTTx jednotek).
 • Ppp1 je VDSL rozhraní.
 • Ppp2 patří rozhraní, které se uplatní, v případě zapojení za Terminátor nebo ONT jednotku.
 • Ppp0 je svázáno s ADSL.
 • Ppp3 pak využívá služba Active ethernet (tedy netagované pppoe).
 • Pokud ponecháte nastaveno Any bude konfigurace provedená na všechny přednastavené WAN rozhraní.

Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Add.

Změna nastavení LAN rozhraní

Pomocí internetového prohlížeče se přihlaste do konfigurace vašeho zařízení. Ve výchozím nastavení je konfigurace přístupná na adrese http://10.0.0.138/.

comtrend

Přihlaste se do konfigurace modemu.

 • Uživatelské jméno je admin.
 • Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu, (pokud jste ho v minulosti neměnili).

comtrend

V nabídce snadné konfigurace zvolte Advanced setup.

comtrend

V konfiguraci Pokročilého nastavení pak v horním menu vyberte LAN.

comtrend

Pro změnu nastavení IPv4 adresy zařízení a nastavení DHCP použijte následující pole.

IP Address – zadejte požadovanou IP adresu vašeho zařízení Comtrend.
Subnet Mask – zadejte požadovanou Masku sítě.
IP Pool Range – Do prvního pole uveďte IP adresu, kterou začíná přidělovaný rozsah IP adres. Do druhého pak poslední IP adresu vašeho rozsahu adres.

Pro rozšířené nastavení můžete použít:
Max Lease Time – uveďte maximální dobu zapůjčení IP adresy jednotlivým zařízením v LAN sítí. Doba zapůjčení je uváděná v sekundách.
DNS Option – pokud zvolíte Set Manually, můžete nastavit vlastní IP adresy pro DNS severy.

Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko Apply Changes.

Tlačítkem MAC Bassed Assignment, můžete přejít na konfigurační stránku pro přidělování pevných IP adresy na základě MAC adresy.

comtrend

Mobilní aplikace Moje O2

Všechno snadno vyřídíte v aplikaci Moje O2

Stáhněte si mobilní aplikaci Moje O2 a spravujte své služby online. Jednoduše a pohodlně.
 • Důležité informace vždycky po ruce
 • Autodiagnostika a nastavení služeb
 • O2 Radosti plné atraktivních nabídek