Vyberte modem

Používám O2 Smart Box
 1. Odpojte napáječ (trafo) O2 Smart Boxu od elektrické sítě.
  modem v zasuvce
   
 2. Displej na O2 Smart Boxu musí zhasnout.
  vypnuty display
   
 3. Po uplynutí jedné minuty zapojte napáječ (trafo) O2 Smart Boxu zpět do elektrické sítě.
  modem v zasuvce
   
 4.  Počkejte asi 5 minut, než modem znovu naběhne. Na displeji O2 Smart Boxu se zobrazí aktuální čas s počasím.
  display sviti
   

Pokud displej O2 Smart Boxu vůbec nesvítí, zkontrolujte napájení.

Používám jiný modem
 1. Odpojte napáječ (trafo) modemu od elektrické sítě.
  modem v zasuvce
 2. Všechny kontrolky na modemu musí zhasnout.
  kontrolky nesviti
   
 3. Po uplynutí jedné minuty zapojte napáječ (trafo) modemu zpět do elektrické sítě.
  modem v zasuvce
   
 4. Počkejte asi 5 minut, než modem znovu naběhne. Na zařízení se musí trvale rozsvítit kontrolka „Broadband“, „DSL“, nebo symbol DSL SYMBOL.

  KONTROLKY SVITI

Pokud se ani jedna kontrolka na modemu nerozsvítila nebo svítí kontrolka „Power“ červeně, zkontrolujte napájení.

Mobilní aplikace Moje O2

Všechno snadno vyřídíte v aplikaci Moje O2

Stáhněte si mobilní aplikaci Moje O2 a spravujte své služby on-line. Jednoduše a pohodlně.
 • Důležité informace vždycky po ruce
 • Autodiagnostika a nastavení služeb
 • O2 Radosti plné atraktivních nabídek