Zákaznický účet a zákaznická struktura

Od 23. 11. 2022 máte možnost nechat si zasílat vyúčtování do datové schránky.

Výhody datové schránky

 • Státem garantované a vysoce zabezpečené prostředí.
 • Odesílatel a příjemce jsou ověření a důvěryhodní.
 • Zdarma odesílání do datové schránky orgánům veřejné správy a samosprávy.
 • Levnější způsob doručování firmám a podnikatelům oproti zasílání poštou. Zasílání je zpoplatněno částkou 19 Kč.
 • Orgány veřejné moci mají službu zdarma.
 • Díky notifikacím víte ihned co a od koho vám přišlo.
 • Nepřečtená zpráva se nevrátí odesílateli, ale můžete si ji kdykoli přečíst.
 • Možnost zasílání vyúčtování ve formátu PDF a ISDOC.

Nastavení zasílání vyúčtování do datové schránky

 

Aktivace zasílání vyúčtování do datové schránky
 1. V hlavním banneru zvolím možnost „Vyúčtování“.
  aktivace
   
 2. Kliknu na „Nastavit vyúčtování“.
  aktivace2
   
 3. Vyberu konkrétní zákaznický účet, u kterého chci provést změnu.
  Jak nastavit zasílání vyúčtování do datové schránky
   
 4. V levém stromě zvolím možnost „Zasílání vyúčtování“.
  aktivace4
   
 5. 5. Zobrazí se sekce umožňující změnu nastavení zasílání vyúčtování. Vyberu možnost „Zasílání do datové schránky“, které mám aktuálně neaktivní. Sekci rozbalím kliknutím na modrou šipku.
  aktivace5
   
 6. Zkontroluji automaticky vyplněné údaje a potvrdím je tlačítkem „Pokračovat“.
  aktivace6
   
 7. V nově zobrazené oblasti nastavím, jakým způsobem a v jaké formě si přeji vyúčtování do datové schránky dostávat. Výběr potvrdím tlačítkem „Aktivovat“.
  aktivace7
   
 8. Zasílání vyúčtování do datové schránky je nyní aktivní.
  Aktivace8
Deaktivace zasílání vyúčtování do datové schránky
 1. V hlavním banneru zvolím možnost „Vyúčtování“.
  deaktivace1
   
 2. Kliknu na „Nastavit vyúčtování“.
  deaktivace2
   
 3. Vyberu konkrétní zákaznický účet, u kterého chci provést změnu.
  deaktivace3
   
 4. V levém stromě zvolím možnost „Zasílání vyúčtování“.
  deaktivace4
   
 5. Zobrazí se sekce umožňující změnu nastavení zasílání vyúčtování. Vyberu možnost „Zasílání do datové schránky“, které mám aktuálně aktivní. Kliknu na tlačítko „Vypnout“.
  deaktivace5
   
 6. Zobrazí se informace, že probíhá objednávka (tj. deaktivace zasílání do datové schránky).
  deaktivace6
   
 7. Po dokončení objednávky je status služby „Neaktivní“.
  deaktivace7
Změna zasílání vyúčtování do datové schránky
 1. V hlavním banneru zvolím možnost „Vyúčtování“.
  zmena1
   
 2. Kliknu na „Nastavit vyúčtování“.
  zmena2
   
 3. Vyberu konkrétní zákaznický účet, u kterého chci provést změnu.
  zmena3
   
 4. V levém stromě zvolím možnost „Zasílání vyúčtování“.
  zmena4
   
 5. Zobrazí se sekce umožňující změnu nastavení zasílání vyúčtování. Vyberu možnost „Zasílání do datové schránky“, které mám aktuálně aktivní. Sekci rozbalím kliknutím na modrou šipku.
  zmena5
   
 6. Zobrazí se aktuálně nastavené údaje.
  zmena6
   
 7. Zde je možné provést 2 různé změny, a to:
  • Změnu ID datové schránky a název datové schránky.
  • Změnu formátu a způsobu zasílání vyúčtování.
  • zmena7
    
 8. Pokud chci změnit ID datové schránky nebo název, stisknu tlačítko „Změnit“.
  Zobrazí se aktuální nastavení, které mohu následně přepsat. Změny uložím stisknutím tlačítka „Potvrdit změny“.
  zmena8
   
 9. Pokud chci změnit formát a způsob zasílání vyúčtování, stisknu tlačítko „Změnit“.
  • Zobrazí se výchozí nastavení, které mohu upravit dle potřeby.
 10. Provedu volbu, zda chci dostávat vyúčtování v příloze, či pouze upozornění.
  zmena10
   
 11. U volby vyúčtování v příloze dále zvolím, v jakém detailu chci dostávat vyúčtování:
  • „Daňový doklad s rozpisem za jednotlivá čísla“ (obsahuje první stranu vyúčtování plus další stránky vyúčtování za jednotlivá telefonní čísla
  • „Jednostránkový daňový doklad“ (obsahuje pouze první stranu vyúčtování).
   zmena11
    
 12. Zvolím formát vyúčtování, a to buď „Formát PDF“, nebo „Formát XML (ISDOC)“.
  zmena12
  zmena12
   
 13. Pomocí zaškrtávacího pole „Pro každý Zákaznický účet zašleme vyúčtování samostatně“ mám možnost nastavit sloučení, či rozdělení faktur:
  • Možnost sloučení faktur provede sloučení jednotlivých faktur za všechny zákaznické účty v daném zúčtovacím období a odeslání hromadně v rámci jedné emailové zprávy (tj. jeden email, více příloh) → pole „Pro každý Zákaznický účet zašleme vyúčtování samostatně“ není zaškrtnuto.
  • Možnost rozdělení faktur provede odeslání faktur za každý zákaznický účet v daném zúčtovacím období samostatně v jedné emailové zprávě (tj. jeden email, jedna příloha) → pole „Pro každý Zákaznický účet zašleme vyúčtování samostatně“ je zaškrtnuto.
   zmena13
    
 14. Změny uložím stisknutím tlačítka „Aktivovat“.
  zmena 14
   
 15. Zobrazí se aktuální nastavení provedených změn.
  zmena 15

Nové možnosti nastavení vyúčtování

Hlavní způsoby zasílání vyúčtování

Aktuálně je možné nastavit tyto hlavní způsoby zasílání vyúčtování:

 • Poštou
 • Do datové schránky
 • E-mailem

Jednotlivé způsoby lze libovolně kombinovat dle potřeby. Minimálně jedna z možností však musí být vybrána (aktivována, status „Aktivní“).
Jako doplněk k hlavnímu způsobu zasílání vyúčtování si můžete nastavit zasílání notifikace SMS zprávou.

Nastavení formátu vyúčtování

Pro vámi zvolený způsob zasílání vyúčtování můžete nově nastavit formát vyúčtování:

 • „Daňový doklad s detailním rozpisem za jednotlivá čísla“ (obsahuje první stranu vyúčtování plus další stránky vyúčtování za jednotlivá telefonní čísla).
 • „Jednostránkový daňový doklad“ (obsahuje pouze první stranu vyúčtování).
Možnost sloučení či rozdělení vyúčtování dle zákaznických účtů (Platí jen pro firmy)
 • Možnost sloučení faktur provede sloučení jednotlivých faktur za všechny zákaznické účty v daném zúčtovacím období a odeslání hromadně v rámci jedné emailové zprávy (tj. jeden email, více příloh) → pole „Pro každý Zákaznický účet zašleme vyúčtování samostatně“ není zaškrtnuto.
 • Možnost rozdělení faktur provede odeslání faktur za každý zákaznický účet v daném zúčtovacím období samostatně v jedné emailové zprávě (tj. jeden e-mail, jedna příloha) → pole „Pro každý Zákaznický účet zašleme vyúčtování samostatně“ je zaškrtnuto. 

možnost sloučení

Zákaznický účet a struktura

Co je zákaznický účet

Na zákaznickém účtu si aktivujete své služby a vystavují se na něm faktury. Zákaznický účet si můžete pojmenovat dle svých potřeb (například podle svých poboček). Zároveň můžete pomocí zákaznických účtů řídit oprávnění a role pro správu v Moje O2.

Jak si vytvoříte vlastní strukturu

Strukturu si můžete vytvořit pomocí zákaznických účtů. Stačí kdekoliv pod zákaznickým účtem zvolit nový zákaznický účet, který si můžete pojmenovat dle vašich potřeb.

Jak změníte zákaznický účet

Jednoduše na zákaznickém účtu zvolte nastavení a můžete jednoduše změnit data. Název zákaznického účtu, způsob platby, adresu pro zasílání faktur, případně poznámku do faktury.