Zákaznický účet a zákaznická struktura

Od 23. 11. 2022 si můžete nechat posílat vyúčtování do datové schránky.

Výhody datové schránky

 • Státem garantované a vysoce zabezpečené prostředí.
 • Odesílatel a příjemce jsou ověření a důvěryhodní.
 • Orgánům veřejné správy a samosprávy odesíláte zprávy zdarma .
 • Ve srovnání s poštovní zásilkou je datová schránka levnější. Zásilka pro firmy a podnikatele vás vyjde na 19 Kč.
 • Orgány veřejné moci mají službu zadarmo.
 • Díky notifikacím víte hned, co a od koho vám přišlo.
 • Nepřečtená zpráva se nevrátí odesílateli, ale můžete si ji kdykoli později přečíst.
 • Možnost posílat vyúčtování ve formátu PDF a ISDOC.

Vyúčtování do datové schránky - nastavení

 

Aktivace posílání vyúčtování do datové schránky
 1. V hlavním banneru dám možnost „Vyúčtování“.
  aktivace
   
 2. Kliknu na „Nastavit vyúčtování“.
  aktivace2
   
 3. Vyberu konkrétní zákaznický účet, u kterého chci nastavit.
  Jak nastavit zasílání vyúčtování do datové schránky
   
 4. V levém stromě dám možnost „Zasílání vyúčtování“.
  aktivace4
   
 5. 5. Zobrazí se sekce umožňující změnu nastavení posílání vyúčtování. Vyberu možnost „Zasílání do datové schránky“, které mám aktuálně neaktivní. Sekci rozbalím kliknutím na modrou šipku.
  aktivace5
   
 6. Zkontroluju automaticky vyplněné údaje a potvrdím je tlačítkem „Pokračovat“.
  aktivace6
   
 7. V nově zobrazené oblasti nastavím, jak si chci vyúčtování do datové schránky dostávat. Výběr potvrdím tlačítkem „Aktivovat“.
  aktivace7
   
 8. Hotovo! Posílání vyúčtování do datové schránky je aktivní.
  Aktivace8
Deaktivace posílání vyúčtování do datové schránky
 1. V hlavním banneru dám možnost „Vyúčtování“.
  deaktivace1
   
 2. Kliknu na „Nastavit vyúčtování“.
  deaktivace2
   
 3. Vyberu konkrétní zákaznický účet, u kterého chci změnu.
  deaktivace3
   
 4. V levém stromě dám možnost „Zasílání vyúčtování“.
  deaktivace4
   
 5. Zobrazí se sekce umožňující změnu nastavení posílání vyúčtování. Vyberu možnost „Zasílání do datové schránky“, které mám aktuálně aktivní. Kliknu na tlačítko „Vypnout“.
  deaktivace5
   
 6. Zobrazí se informace, že probíhá objednávka (tj. deaktivace).
  deaktivace6
   
 7. Po dokončení objednávky je status služby „Neaktivní“.
  deaktivace7
Změna posílání vyúčtování do datové schránky
 1. V hlavním banneru dám možnost „Vyúčtování“.
  zmena1
   
 2. Kliknu na „Nastavit vyúčtování“.
  zmena2
   
 3. Vyberu konkrétní zákaznický účet, u kterého chci změnu.
  zmena3
   
 4. V levém stromě dám možnost „Zasílání vyúčtování“.
  zmena4
   
 5. Zobrazí se sekce umožňující změnu nastavení posílání vyúčtování. Vyberu možnost „Zasílání do datové schránky“, které mám aktuálně aktivní. Sekci rozbalím kliknutím na modrou šipku.
  zmena5
   
 6. Zobrazí se aktuálně nastavené údaje.
  zmena6
   
 7. Tady je možné změnit buď:
  • ID datové schránky a název datové schránky nebo
  • formát a způsob, jakým se vyúčtování posílá.
  • zmena7
    
 8. Pokud chci změnit ID datové schránky nebo název, stisknu tlačítko „Změnit“.
  Zobrazí se aktuální nastavení, které můžu následně přepsat. Změny uložím stisknutím tlačítka „Potvrdit změny“.
  zmena8
   
 9. Pokud chci změnit formát a způsob posílání vyúčtování, stisknu tlačítko „Změnit“.
  • Zobrazí se výchozí nastavení, které můžu podle potřeby upravit.
 10. Vyberu, jestli chci dostávat vyúčtování v příloze, nebo jen upozornění.
  zmena10
   
 11. U volby vyúčtování v příloze dál vyberu, v jakém detailu chci dostávat vyúčtování:
  • „Daňový doklad s rozpisem za jednotlivá čísla“ (první strana vyúčtování plus další stránky vyúčtování za jednotlivá telefonní čísla).
  • „Jednostránkový daňový doklad“ (jenom první strana vyúčtování).
   zmena11
    
 12. Vyberu formát vyúčtování - buď „Formát PDF“, nebo „Formát XML (ISDOC)“.
  zmena12
  zmena12
   
 13. Přes zaškrtávací pole „Pro každý Zákaznický účet zašleme vyúčtování samostatně“ si můžu nastavit sloučení nebo rozdělení faktur:
  • Sloučení faktur sloučí jednotlivé faktury za všechny zákaznické účty v daném zúčtovacím období a pošle je hromadně v jednom mailu (tj. jeden mail, víc příloh) → pole „Pro každý Zákaznický účet zašleme vyúčtování samostatně“ není zaškrtnuté.
  • Rozdělení faktur pošle faktury za každý zákaznický účet v daném zúčtovacím období v samostatném mailu (tj. jeden mail, jedna příloha) → pole „Pro každý Zákaznický účet zašleme vyúčtování samostatně“ je zaškrtnuté.
   zmena13
    
 14. Změny uložím stisknutím tlačítka „Aktivovat“.
  zmena 14
   
 15. Zobrazí se aktuální nastavení provedených změn.
  zmena 15

Další možnosti nastavení vyúčtování

Hlavní způsoby posílání vyúčtování

Aktuálně je možné nechat si vyúčtování posílat:

 • Poštou
 • Do datové schránky
 • E-mailem

Moje O2 pro firmy, možnosti nastavení vyúčtování

Jednotlivé způsoby je možné libovolně kombinovat podle potřeby. Musíte mít ale vybranou aspoň jednu možnost (ve statusu „Aktivní“). Jako doplněk k hlavnímu způsobu posílání vyúčtování si můžete nastavit SMS notifikace.

Nastavení formátu vyúčtování

Vyberte si, v jakém formátu chcete vyúčtování dostávat:

 • „Daňový doklad s detailním rozpisem za jednotlivá čísla“ (první strana vyúčtování plus další stránky vyúčtování za jednotlivá telefonní čísla).
 • „Jednostránkový daňový doklad“ (jenom první strana vyúčtování).
Možnost sloučení nebo rozdělení vyúčtování podle zákaznických účtů (Platí jen pro firmy)
 • Sloučení faktur sloučí jednotlivé faktury za všechny zákaznické účty v daném zúčtovacím období a pošle je hromadně v jednom mailu (tj. jeden mail, víc příloh) → pole „Pro každý Zákaznický účet zašleme vyúčtování samostatně“ není zaškrtnuté.
 • Rozdělení faktur pošle faktury za každý zákaznický účet v daném zúčtovacím období v samostatném mailu (tj. jeden mail, jedna příloha) → pole „Pro každý Zákaznický účet zašleme vyúčtování samostatně“ je zaškrtnuté.

možnost sloučení

Zákaznický účet a struktura

Co je zákaznický účet

Na zákaznickém účtu si aktivujete služby a vystavují se pro něj faktury. Zákaznický účet si můžete pojmenovat tak, jak sami potřebujete (například podle poboček atd.). Zároveň můžete přes zákaznické účty řídit oprávnění a role pro správu v Moje O2.

Jak si vytvoříte vlastní strukturu

Strukturu snadno vytvoříte pomocí zákaznických účtů. Stačí kdekoliv pod zákaznickým účtem zvolit nový zákaznický účet, který si můžete pojmenovat tak, jak sami potřebujete.

Jak změníte údaje u zákaznického účtu

U vybraného zákaznického účtu jděte do Nastavení, tady můžete jednoduše změnit jeho název, způsob platby, adresu pro posílání faktur, případně poznámku do faktury.