Jak vypadá vyúčtování

Nejčastější dotazy

Mám ve vyúčtování víc položek, víc názvů tarifů než obvykle (vyúčtování poměrnou částí)

Poměrná část vyjadřuje poplatky za skutečné dny užívání služby v případě, kdy si v průběhu zúčtovacího období:

 • pořídíte nové telefonní číslo,
 • na stávajícím čísle změníte tarif nebo číslo převedete na jiný zákaznický účet,
 • přestanete službu používat.

Jak to může vypadat? Jak vidíte na příkladu dole, u čísla 602 XXX XXX  došlo 14. listopadu ke změně tarifu z FREE Bronzový na FREE+ Modrý. ​Zúčtovací období zákazníka je od 12. do 11. dne v měsíci.​ Měsíční poplatky jsou rozúčtovány poměrnou částí od 12. 11. do 13. 11. za 1 den tarifu FREE Bronzový a od 14. 11. do 11. 12.  za nový FREE+ Modrý.​

Zobrazení poměrné části ve vyúčtování

Roaming a mezinárodní volání

Volání z ČR do zahraničí a Roaming:

Volání z ČR do zahraničí (mezinárodní volání)

POZOR! V případě, že voláte z území České republiky na zahraniční telefonní číslo, nejde o Roaming. Ceny volání jsou k dohledání tady nebo v aktuálním ceníku služeb.

Roaming

Jde o veškeré spojení, které uskutečníte mimo území České republiky. Na vyúčtování je pak zobrazeno jako Volání/Datový provoz v EU/mimo EU.  Před každou zahraniční cestou doporučujeme vždy ověřit aktuální ceny za volání a datové spojení platné pro konkrétní destinaci. Důležité inforamce k roamingu, cenám a nastavení naleznete tady.

Obnovení objemu dat/Jednorázové navýšení objemu dat

Máte aktivní službu Obnovení objemu dat. To znamená, že vám po vyčerpání dat z tarifu data automaticky obnovujeme. Případně jste si data obnovili jednorázově sami.

Jednorázové poplatky za aktivaci a doručení

Pokud jste si v posledním měsíci pořídili novou službu, za její aktivaci zaplatíte 99 Kč. V případě, že vám SIM kartu telefon, modem, set-top box nebo jiný hardware přivezl kurýr nebo Česká pošta, zaplatíte za doručení 99 Kč. Za služby technika, který vám nainstaluje televizi nebo internet, účtujeme 499 Kč. Podnikatelé zaplatí za instalaci také 499 Kč. 

Jak vypadá vyúčtování?

Smlouvu u nás můžete mít jako běžný uživatel na rodné číslo nebo jako podnikatel na IČO. (Zajímá vás jako podnikatele podrobný výpis, přejděte sem)

Mám smlouvu na rodné číslo
Mám smlouvu na IČO
Vyúčtování – daňový doklad/faktura (1. a 2. strana vyúčtování)

Ukázka daňového dokladu

1. Číslo vyúčtování daňového dokladu

Každé vyúčtování má svoje číslo, abyste ho bezpečně poznali mezi ostatními. Číslo je stejné jako variabilní symbol.

2. Váš zákaznický účet

Díky tomuhle číslu poznáme, že jste to opravdu vy. 

3. Zúčtovací období 

Období, za které dostáváte vyúčtování. Může se lišit od kalendářního měsíce.

4. Odběratel 

Jméno a adresa uvedené ve smlouvě.

5. Korespondenční adresa

Adresa, na kterou vám posíláme tištěné vyúčtování.

Platba ve vyúčtování

6. Údaje pro platbu

V tomhle rámečku najdete celkovou částku a všechny údaje potřebné k zaplacení vyúčtování. 

7. Za tohle zúčtovací období platíte

Cena za služby využité v daném zúčtovacím období. Najdete tady celkovou cenu za všechny služby od O2 a souhrn všech slev, které od nás máte. V části doplňkových služeb a služeb třetích stran (těch, které neposkytuje O2) najdete celkovou cenu za tyto služby. Ta je součtem všech sekcí stejného názvu z rozpisu jednotlivých čísel.

8. Vaše O2 služby

Soupis služeb, pro které jsme tohle vyúčtování (například o pojištění zařízení, apod.) vystavili.

9. Platební rekapitulace

Přehled přeplatků a nedoplatků, které na účtu O2 k uvedenému datu evidujeme. Přeplatky a nedoplatky z jednotlivých řádků jsou už zahrnuté do částky Celkem zaplatíte kromě případných reklamovaných vyúčtování. Ta do ní nezahrnujeme. Pokud víte, že jste některý z nedoplatků zaplatili, odečtěte prosím před zaplacením tuhle částku od položky Celkem zaplatíte. Pokud máte nastavenou platbu inkasem, bude potřeba neuhrazená vyúčtování zaplatit jinak. 

Daňový přehled na 2. straně

10. Daňový přehled za vyúčtované služby

Tady najdete údaje důležité pro vaše daňové povinnosti a účetnictví.

11. Depozit

Depozit nebo depozity, které jste složili za celý váš zákaznický účet sečtené do jedné částky.

Rozpis vyúčtování (3. strana vyúčtování a dál)

Rozpis jednotlivých služeb

1. Tarif, služba

Tady najdete telefonní číslo, technické číslo přípojky nebo síťový identifikátor vaší služby, její název a cenu, kterou za celou službuplatíte. Pokud jste si tarif nebo službu změnili, uvidíte službu jako původní služba/aktuální služba.

2. Období

Jedná se o období, kdy jste službu nebo slevu využívali. Podle toho vám můžeme účtovat u pravidelných poplatků a slev jenom jejich poměrnou část. 

 

Užívání služeb ve vyúčtovacím období

3. Volné jednotky 

Počet (objem) vašich volných jednotek, které můžete v zúčtovacím období čerpat. 

4. Uplatněno z volných jednotek 

V tomhle sloupci najdete počet jednotek, které vám neúčtujeme, protože jste si je čerpali z volných jednotek. 

5. Využito mimo volné jednotky

V tomhle sloupci najdete počet jednotek, které vám účtujeme podle sazby vašeho tarifu. 

Ostatní platby

6. Doplňkové služby a služby třetích stran

V téhle sekci najdete:

 • vyúčtované doplňkové služby, které poskytuje O2 a nejsou součástí vašeho tarifu (např. obsah objednaný na webu O2 Knihovna, Videotéka).
 • služby třetích stran, tj. služby poskytované jinou společností. (např. stahování hudby, videa, hlasování v TV, jízdenky MHD, DMS, audiotex, volání na linky s předčíslím 90x atd.). S reklamacemi služeb třetích stran se prosím obracejte přímo na poskytovatele dané služby. 

7. Cena s DPH se počítá ze součtu cen bez DPH

To znamená, že sečteme všechny částky a teprve k celkovému součtu připočítáme DPH příslušné výše. Protože ve vyúčtování můžete mít položky s různou výší DPH, je celková částka vždy součtem jednotlivých položek se shodnou sazbou DPH. Tyhle položky pak v součtu najdete jako Celkem zaplatíte.

8. Ostatní platby

Tady vidíte platby vztahující se k celému zákaznickému účtu, a proto nejsou součástí vyúčtování za jednotlivé platby.

Vyúčtování pro podnikatele – daňový doklad/faktura (1. a 2. strana vyúčtování)

Údaje o zákazníkovi

1. Číslo vyúčtování/daňového dokladu 

Každé vyúčtování má svoje číslo. Tohle číslo je stejné jako variabilní symbol. Slouží taky jako identifikátor pro kontrolní hlášení.

2. Váš zákaznický účet

Nahoře vidíte svůj kód zákazníka. Ten si můžete pojmenovat např. podle názvu pobočky, nákladového střediska nebo lokality tak, abyste ho později snadno našli. Číslo uvedené na řádku pod ním slouží k Vaší identifikaci. Díky němu poznáme, že jste to opravdu Vy.

3. Zúčtovací období

Období, za které dostáváte vyúčtování. Může se lišit od kalendářního měsíce.

4. Odběratel

Název, adresa, IČ a DIČ uvedené ve Smlouvě.

5. Korespondenční adresa

Adresa, na kterou posíláme tištěné vyúčtování.

Platba ve vyúčtování

6. Údaje pro platbu

V tomhle rámečku najdete celkovou částku a všechny údaje potřebné k zaplacení vyúčtování.

7. Za tohle zúčtovací období zaplatíte

Celková cena za všechny služby od O2 a souhrn všech slev, které od nás máte. V části doplňkových služeb a služeb třetích stran (těch, které neposkytuje O2) najdete celkovou cenu za služby, která je součtem všech sekcí stejného názvu z rozpisu jednotlivých čísel.

8. Depozit

Depozit nebo depozity, které jste složili za celý Váš zákaznický účet, sečtené do jedné částky.

9. Platební rekapitulace

Přehled přeplatků a nedoplatků, které evidujeme na účtu O2 k uvedenému datu. Ty jsou pak zahrnuté do částky „Celkem zaplatíte” - kromě případných reklamovaných vyúčtování, která do ní nezahrnujeme. Pokud víte, že jste některý z nedoplatků zaplatili, odečtěte, prosím, před zaplacením danou částku od položky Celkem zaplatíte. Pokud máte nastavenou platbu inkasem, je potřeba neuhrazená vyúčtování zaplatit jinak.

Rozpis vyúčtování (3. strana vyúčtování a dál)

Rozpis jednotlivých služeb

1. Tarif, služba

Tady najdete telefonní číslo, technické číslo přípojky nebo síťový identifikátor Vaší služby, její název a cenu, kterou platíte za celou službu. Pokud jste si tarif nebo službu změnili, uvidíte změnu jako „původní služba/aktuální služba“.

2. Koncová cena za tento tarif

Součet cen s DPH, cen nepodléhajících DPH a osvobozených od DPH.

3. Období

Jedná se o období, ve kterém byla služba poskytnutá. Podle toho Vám můžeme účtovat u pravidelných poplatků a slev jen jejich poměrnou část.

Přehled služeb v období

4. Volné jednotky
Počet (objem) Vašich volných jednotek, které můžete čerpat v tomto zúčtovacím období.

5. Uplatněno z volných jednotek
V tomhle sloupci najdete počet jednotek, které Vám neúčtujeme, protože jste je čerpali ze svých volných jednotek.

6. Využito mimo volné jednotky
Tady najdete počet jednotek, které Vám účtujeme podle sazby Vašeho tarifu.

Další služby

7. Doplňkové služby a služby třetích stran

V této sekci najdete:

 • vyúčtované doplňkové služby, které poskytuje O2 a nejsou součástí Vašeho tarifu (např. obsah objednaný na webu O2 Knihovna, Videotéka).
 • služby třetích stran, tj. služby poskytované jinou společností. Jedná se např. o stahování hudby, videa, hlasování v TV, jízdenky MHD, DMS, volání na audiotexové linky s předčíslím 90x. S reklamacemi služeb třetích stran se, prosím, obracejte přímo na poskytovatele dané služby.

8. Rozpad DPH

Obsahuje součet cen s rozpadem na jednotlivé daňové kategorie. Pokud je pod tarifem více čísel, zobrazíme vám rozpady daně z přidané hodnoty za tarif, za jednotlivá čísla i celkový rozpad DPH všech plateb.

Ostatní platby

9. Koncová cena s DPH se počítá ze součtu cen bez DPH

Koncová cena se počítá ze součtu cen bez DPH. To znamená, že sečteme všechny částky a teprve k celkovému součtu připočítáme DPH příslušné výše. Protože vyúčtování může obsahovat položky s různou výší DPH, je celková částka vždy součtem jednotlivých položek se shodnou sazbou DPH. Tyto položky pak najdete na daňovém dokladu v součtu jako „Celkem zaplatíte“.

10. Ostatní platby

Tady vidíte platby, které se vztahují k celému zákaznickému účtu, a proto nejsou součástí vyúčtování za jednotlivé služby.

Položky ve vyúčtování O2

Máte ve vyúčtování neznámou položku? Podívejte se na náš popis položek. Hodit se vám může i podrobný výpis vyúčtování, kde uvidíte všechny své hovory a služby rozepsané podle položek i s cenou. 

Mám ve vyúčtování víc položek, víc názvů tarifů než obvykle (vyúčtování poměrnou částí)

Poměrná část vyjadřuje poplatky za skutečné dny užívání služby v případě, kdy si v průběhu zúčtovacího období:

 • pořídíte nové telefonní číslo,
 • na stávajícím čísle změníte tarif nebo číslo převedete na jiný zákaznický účet,
 • přestanete službu používat.

Jak to může vypadat? Jak vidíte na příkladu dole, u čísla 602 XXX XXX  došlo 14. listopadu ke změně tarifu z FREE Bronzový na FREE+ Modrý. ​Zúčtovací období zákazníka je od 12. do 11. dne v měsíci.​ Měsíční poplatky jsou rozúčtovány poměrnou částí od 12. 11. do 13. 11. za 1 den tarifu FREE Bronzový a od 14. 11. do 11. 12.  za nový FREE+ Modrý.​

Zobrazení poměrné části ve vyúčtování

Jednorázové poplatky za aktivaci a doručení

Pokud jste si v posledním měsíci pořídili novou službu, za její aktivaci zaplatíte 99 Kč. V případě, že vám SIM kartu telefon, modem, set-top box nebo jiný hardware přivezl kurýr nebo Česká pošta, zaplatíte za doručení 99 Kč. Za služby technika, který vám nainstaluje televizi nebo internet, účtujeme 499 Kč.

Poplatek za upomínku

U některého z předchozích vyúčtování jste se zpozdili s platbou, takže jsme vám poslali upomínku. Za tu si účtujeme náklady na její poslání. Aktuální částku najdete v našem Ceníku.

Zjednodušte si život a vyhněte se do budoucna upomínkám. Stačí si nastavit platbu inkasem.

Splátky

V případě, že jste si pořídil zařízení na splátky, objeví se ve vyúčtování poplatek "Pravidelná splátka" ve výši sjednané měsíční splátky zařízení.

Počet zbývajících splátek si můžete pohodlně ověřit přímo v Moje O2,  v detailu konkrétního zařízení.

Splátky zařízení se vždy vážou ke konkrétní službě. V případě, že dojde k jejímu zrušení, doúčtuje se zbytek nevystavených splátek najednou. Doúčtování splátek zařízení najdete ve vyúčtování pod položkou "Zesplatnění kupní ceny zařízení"

Obnovení objemu dat/Jednorázové navýšení objemu dat

Máte aktivní službu Obnovení objemu dat. To znamená, že vám po vyčerpání dat z tarifu data automaticky obnovujeme. Případně jste si data obnovili jednorázově sami.

Roaming a mezinárodní volání

Volání z ČR do zahraničí a Roaming:

Volání z ČR do zahraničí (mezinárodní volání)

POZOR! V případě, že voláte z území České republiky na zahraniční telefonní číslo, nejde o Roaming. Ceny volání jsou k dohledání tady nebo v aktuálním ceníku služeb.

Roaming

Jde o veškeré spojení, které uskutečníte mimo území České republiky. Na vyúčtování je pak zobrazeno jako Volání/Datový provoz v EU/mimo EU.  Před každou zahraniční cestou doporučujeme vždy ověřit aktuální ceny za volání a datové spojení platné pro konkrétní destinaci. Důležité inforamce k roamingu, cenám a nastavení naleznete tady.

Platba přes internet

Platba přes internet ve vyúčtování znamená, že jste nejspíš udělali on-line nákup z mobilu. Pokud byste nakupovali on-line přes počítač, bude mít taková platba označení  m-platba. Detailní informace k Platbám přes internet včetně možnosti jejich nastavení najdete tady

Platba voláním

Jedná se o hlasovou služba pro mobily i pevné linky se specifickým tarifem umožňující zákazníkům zadat příkaz v bance nebo zaplatit přes telefon za zboží nebo služby. Detailní informace k Platbám voláním včetně možnosti jejich nastavení naleznete tady

Platba přes SMS

Jsou to služby poskytovatelů, které O2 přímo neposkytuje, ale jen zprostředkovává. Jde třeba o platby za Premium SMS (SMS jízdenky apod.), dárcovské SMS a další. Detailní informace k Platbám přes SMS včetně možnosti jejich nastavení naleznete tady.

O2 Knihovna

Mezi služby účtované jako O2 Knihovna patří například Uvítací melodie, e-knihy nebo audioknihy, e-magazíny nebo třeba i příchozí SMS s nejčerstvějšími zprávami z domova i zahraničí. Tyto služby objednává vždy koncový uživatel přímo v aplikaci O2 Knihovna nebo prostřednictvím SMS kódů. V případě, že již o službu nemáte zájem, zrušíte jí jednoduše přímo v aplikaci O2 Knihovna.

Zpoplatněné SMS a nevím, o co se jedná (nová SIM nebo služby)

Pokud si v chytrém telefonu aktivujete nové služby nebo SIM, je možné, že některé z aplikací vám v rámci ověření pošlou SMS nebo MMS (někdy i na zahraniční číslo). Tyhle zprávy často odcházejí na pozadí aplikace (podle jejího nastavení) a jsou zpoplatněné. Jejich cena je stejná jako cena odeslaných SMS a MMS ve vašem tarifu.

Nejčastěji jde o:

 • registraci nebo ověření uživatelského účtu nebo ID,
 • zabezpečení účtu a některých služeb Google (například číslo +420 773 800 758), ověření účtu aplikací Xiaomi (obvykle zahraniční čísla s předvolbou +447),
 • aktivační SMS některých aplikací Apple – iMessage, FaceTime (nejčastěji zahraniční číslo +447 786 205 094),
 • ověřování antivirových aplikací (obvykle zahraniční čísla), aplikací cloudů a podobně.

Odesílání SMS nebo MMS je v režii samotných aplikací a my je ovlivnit nemůžeme. 

Volání na barevné linky

Barevné linky jsou firemní zákaznické linky. Jde buď kontakt na technickou podporu, call centrum, infolinku ale může to být i číslo pro soutěže nebo obchodní a inzertní služby.

Barevné linky se dělí do skupin podle prvních tří číslic u telefonního čísla do tzv. barevných skupin (zelená, modrá, bílá, žlutá, duhová). Díky nim hned poznáte, jestli za hovor platíte vy, někdo jiný nebo je úplně zdarma.

 • Volání na Zelenou linku (předvolba 800) je bezplatné – viz Ceník základních služeb (najdete pod názvem „Bezplatné informační linky v ČR“).
 • Ceny volání na ostatní Barevné linky najdete v Ceníku volitelných služeb (pod kategorií „Volání z pevné“ nebo „Mobilní volání“). Pokud jste volali na některou z těchhle linek, objeví se vám příslušná částka na faktuře.
Cestovní pojištění

Chytré cestovní pojištění si může zapnout každý, kdo má paušální hlasový tarif od O2. Vybrat si můžete variantu pro jednoho nebo pro rodinu. Pojistit se tak může buď jen sám uživatel telefonního čísla nebo do pojištění zahrne i další členy své domácnosti: partnera nebo partnerku do 70 let a neomezený počet dětí do 18 let.

 • Poplatek za cestovní pojištění se účtuje jen pokud opravdu vycestujete (resp. začnete používat některého ze zahraničních operátorů) a počítá se za každý započatý den pojištění. Např. když se během jednoho dne vrátíte za zahraničí do Česka a pak ještě ten samý den znovu odcestujete, poplatek za daný den se započte jen jednou. Podrobnosti najdete na stránce Chytrého cestovního pojištění.
 • Pokud bydlíte nebo se pohybujete v pohraničí, nastavte si mobil tak, aby se síť automaticky nepřelaďovala na zahraničního operátora (volbu obvykle najdete v obecném nastavení telefonu). Vyhnete se tím případným potížím při účtování Cestovního pojištění.
Mám ve vyúčtování položky, které mi nesedí (volání, SMS, MMS, data atd.)

Vyúčtování je prakticky seznam využitých služeb tak, jak je u daného telefonního čísla zaznamenala ústředna.

Využití jednotlivých služeb si můžete ověřit v detailním výpisu. Pro konkrétní telefonní číslo v něm najdete datum, čas, telefonní číslo, na které se volalo (nebo na něj odešly zprávy) včetně ceny. V Moje O2 se stačí podívat do záložky Vyúčtování, otevřít konkrétní fakturu a vybrat si telefonní číslo. Po otevření konkrétní sekce už jen kliknete na detail. 

Otazník

Vyřešte, co nesedí

Nesouhlasí vám něco ve vyúčtování? Na této stránce najdete praktické informace, co v takovém případě dělat.

Nebo vám pomůžeme přes chat každý den od 8:00 do 19:00.
Mobilní aplikace Moje O2

Všechno snadno vyřídíte v aplikaci Moje O2

Stáhněte si mobilní aplikaci Moje O2 a spravujte své služby online. Jednoduše a pohodlně.
 • Důležité informace vždycky po ruce
 • Autodiagnostika a nastavení služeb
 • O2 Radosti plné atraktivních nabídek