Průvodce vyúčtováním a reklamace

Vyúčtování a reklamace

Mohlo by vás zajímat

Mohu dostat vyúčtování v elektronické podobě?

Ano. Všechna svá vyúčtování najdete v internetové samoobsluze Moje O2. Tam si také můžete nastavit, abychom vám vyúčtování posílali e-mailem (Vyúčtování/Nastavit vyúčtování/Zasílání vyúčtování/Zasílání e-mailem). Elektronické vyúčtování i jeho posílání na e-mail je zdarma. V Moje O2 máte navíc zdarma k dispozici detailní výpis, který najdete v sekci vyúčtování.

Potřebuji poslat opis faktury. Co mám dělat?

Své vyúčtování najdete v internetové samoobsluze Moje O2, odkud si ho můžete vytisknout. Pokud byste potřebovali zaslat opis poštou, je třeba počítat s tím, že je tato služba zpoplatněna dle ceníku. Objednat si ji můžete:

 • telefonicky na 800 02 02 02 (ze zahraničí +420 720 720 720). Podnikatelé se mohou obracet na linku na 800 203 203 (ze zahraničí +420 720 720 720).
 • písemně na adrese O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2; 140 22  Praha 4 – Michle
 • osobně v O2 Prodejně
Potřebuji změnit údaje na faktuře, jak to udělám?
Změna adresy
 • Změnu fakturační adresy zvládnete v internetové samoobsluze Moje O2 ve Vyúčtování, Nastavit vyúčtování. Pokud máte více zákaznických účtů, zvolte ten, pro který změnu požadujete, a poté zvolte Zasílání upozornění v levém sloupci a na vyúčtování dáte změnit.
 • Změnu adresy trvalého bydliště vyřídíte pouze ve značkové O2 Prodejně. Potřebovat k tomu budete občanský průkaz.
 • Změnu adresy sídla společnosti vyřídíte přes svého obchodního zástupce, na zákaznické lince 800 203 203, přes e-mail korporace@o2.cz, případně ve značkové O2 Prodejně. Potřebovat k tomu budete výpis z obchodního rejstříku, kde je již změna sídla propsána a občanský průkaz.

 

Nastavení zasílání faktury e-mailem
 • V internetové samoobsluze Moje O2 klikněte na Vyúčtování, Nastavit vyúčtování. Tady vyberte Zasílání e-mailem, klikněte na Aktivovat a zadejte svoji e-mailovou adresu.

 

Změna e-mailu pro zaslání faktury
 • V internetové samoobsluze Moje O2 klikněte na Vyúčtování, Nastavit vyúčtování. Tady vyberte Zasílání emailem, klikněte na změnit e-mailovou adresu a adresu upravte.

 

Sloučení služeb do jedné faktury
 • V internetové samoobsluze Moje O2 jděte na konkrétní produkt, klikněte na Pomoc a podpora v levém sloupci a poté Přesunout službu na jiný zákaznický účet/jiného zákazníka. 
Mám od vás víc služeb a chci dostávat jedno vyúčtování. Jak to zařídím?

Abyste mohli za všechny služby dostávat jen jedno souhrnné vyúčtování, je potřeba spojit všechny své zákaznické účty do jednoho. To uděláte jednoduše v Moje O2. Nejdříve je potřeba rozkliknout konkrétní číslo (z hlavní karty zákazníka/Pomoc a podpora/Přesunout službu na jiný zákaznický účet/jiného zákazníka).

Pokud máte pronajaté zařízení nebo zařízení na splátky
Účty spojíte tak, že služby, u kterých nemáte pronajaté zařízení / zařízení na splátky, převedete na zákaznický účet (fakturu), u kterého pronajaté nebo splácené zařízení máte. Obráceně to možné není.

Co když si v průběhu zúčtovacího období změním tarif? Jak bude vypadat vyúčtování?

Při změně tarifu si můžete vybrat, jestli chcete změnu provést hned, nebo až od nového zúčtovacího období. Podle toho pak bude vypadat i vyúčtování. Když si vyberete okamžitou změnu tarifu, zaplatíte za původní tarif jen za dny, kdy jste ho používali. Podobně pak z původního tarifu můžete využít jen poměrnou část volných minut. To samé se tyká i nového tarifu. Paušální poplatek se započítá jen za dny, ve kterých už jste měli nový tarif nastavený. A k dispozici budete mít poměrnou část volných minut.

Jak to může vypadat? V případě níže došlo u čísla 602 XXX XXX dne 14. 11. ke změně tarifu z FREE Bronzový na FREE+ Modrý. ​Zúčtovací období zákazníka je od 12. do 11. dne v měsíci.​ Měsíční poplatky jsou rozúčtovány poměrnou částí od 12. 11. do 13. 11. za 1 den tarifu FREE Bronzový a od 14. 11. do 11. 12.  za nový FREE+ Modrý.

Ukázka změny tarifu v zúčtovacím období

Jak je to s účtováním DPH ve vyúčtování?

Ve vyúčtování nejdřív sečteme všechny částky bez DPH a teprve k jejich součtu připočítáme DPH příslušné výše. Protože ve vyúčtování můžou být položky s různou výší DPH, je celková částka vždy součtem jednotlivých položek se shodnou sazbou DPH. Tyto položky pak v součtu najdete jako „Celkem zaplatíte“.

Pro podnikatele a firmy

WinPEÚ: Aplikace pro analýzu hovorů a práci s podrobným vyúčtováním

Aplikace pro analýzu hovorů a práci s podrobným vyúčtováním

Program WINPEU umožňuje zpracovávat data o telefonních hovorech v síti O2 pro podnikatele a firmy.
Je určený všem, kteří potřebují podrobnou analýzu velkého objemu dat. Program využívá data o hovorech ze služby Moje O2.

Co program WinPEU umí

 • analýza nákladů jednotlivých telefonních čísel
 • sledování vývoje nákladů v čase
 • přehledné rozúčtování nákladů podle skupin telefonních čísel
 • snadná distribuce vyúčtování uživatelům (email, web)
 • vyhledání extrémně nákladných, dlouhých nebo speciálních hovorů
 • souhrnné zobrazení použitých placených služeb
 • analýza využití služeb v balíčku a možnost optimalizace
 • přístup k historickým datům (uloženým ve vašem počítači)

 

Základní funkce

 • snadný import dat z elektronického vyúčtování
 • vyhodnocení jednoho nebo více telefonů, a to detailně nebo sumárně
 • vyhodnocení libovolného historického období
 • přiřazení jmen uživatelů k jednotlivým telefonním číslům
 • začleňování telefonů do organizační struktury firmy (snadné rozúčtování)
 • vytváření organizační struktury importem z firemního informačního systému (MS Active direktory, LDAP, MS Excel)
 • filtrace na směry (místní, mezinárodní, roaming apod.) a na typy služeb
 • analýza extrémů (nejčastěji volaná čísla, nejdražší či nejdelší hovory apod.)
 • možnost exportu (jako text, CSV, HTML, DBF, Excel) a odeslání na e-mail
 • snadné vytvoření sloupcových, kruhových nebo 3D grafů
 • automatické provádění (opakovaných) příkazů
   

Kolik WinPEU stojí

Pro zákazníky O2 je zdarma. Stačí mít aktivní elektronické vyúčtování s podrobným výpisem hovorů, které si můžete aktivovat v Moje O2 pro firmy.

 

Jak získat  program WinPEU

Samotný program, upgrade nebo potřebné registrační číslo získáte vyplněním krátkého formuláře.

Program můžete získat také na stránkách našeho partnera ATECO spol. s r.o. 

Stáhnout WinPEU ze stránek ATECO

 

Nadstavbové moduly programu WinPEU

V případě zájmu si můžete pořídit také nadstavbový modul, který zohlední ceny dle vaší platné Rámcové dohody nebo umožní individualizovat nastavení.

WINPEU/SLV

Slevový modul, který umožňuje rozpočítat slevy hovorného až na úroveň jednotlivých hovorů. Vhodné pro rozpočítání individuálních roamingových slev.

WINPEU/WEB

Webová nadstavba, která umožňuje zpřístupnit data uživatelům pomocí internetového prohlížeče (cloudové řešení). Oprávnění k přístupu k datům je určeno podle zařazení uživatele v organizační struktuře.

 

HW a SW požadavky

 • Program Win PEU můžete používat na operačních systémech Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
 • Vývoj a podpora programu jsou zajišťovány společností ATECO spol. s r.o.

Více informací získáte na lince 266 090 043, nebo nám napište na info@ateco.cz (případně na servis@ateco.cz). 

Mobilní aplikace Moje O2

Vše vyřídíte v aplikaci Moje O2

Stáhněte si mobilní aplikaci Moje O2 a spravujte své služby on-line. Jednoduše a pohodlně.
 • Důležité informace vždy po ruce
 • Autodiagnostika a nastavení služeb
 • O2 Radosti plné atraktivních nabídek