Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a přímým marketingem O2

Potvrzuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby poskytované společností O2 Czech Republic, IČ 601 93 336, DIČ CZ60193336, se dílem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle („O2“), a jménem účastníka uděluji O2 souhlas se zpracováním identifikačních, kontaktních a jiných údajů generovaných při poskytování služeb nebo získaných při komunikaci s účastníkem („údaje“) pro účely zasílání obchodních sdělení s nabídkami produktů a služeb a přímého marketingu produktů a služeb O2. Pro případ, že se údaje vztahují k subjektům odlišným od účastníka, za kterého jednám, potvrzuji, že účastník je oprávněn tento souhlas udělit. Údaje se mohou vztahovat ke všem smlouvám o poskytování služeb sjednaných mezi O2 a účastníkem, včetně smluv uzavřených v budoucnosti. Jednotlivé kategorie zpracovávaných osobních údajů jsou detailně popsány v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů („Zásady“), který je na www.o2.cz.

Pokud účastník umožní využívání služeb O2 nebo kontaktů, které O2 poskytl, dítěti mladšímu 16 let, potvrzuji, že zákonný zástupce dítěte souhlasí s oslovením dítěte obchodními nabídkami prostřednictvím těchto služeb nebo kontaktů.

Kompletní podmínky použití osobních údajů jsou uvedeny v tomto souhlasu, v Zásadách a v příslušných právních předpisech. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a účastník jej může odvolat způsoby stanovenými v Zásadách.