Souhlas s marketingovým oslovením

Potvrzuji, že jsem oprávněným uživatelem kontaktů, které jsem společnosti O2 Czech Republic a.s., IČ 601 93 336, DIČ CZ60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle („O2“) poskytl, a souhlasím s tím, že O2 bude tyto kontakty zpracovávat společně s dalšími údaji, které O2 v souvislosti s těmito kontakty poskytnu (např. s informacemi o mém chování na internetových stránkách, prostřednictvím kterých jsem tento souhlas udělil, nebo s údaji z komunikace, kterou prostřednictvím těchto kontaktů s O2 uskutečním), pro účely vytváření marketingových nabídek. Zároveň souhlasím, že mne O2 bude prostřednictvím těchto kontaktů s marketingovými nabídkami oslovovat.

Kompletní podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny v tomto souhlasu, v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky O2 dle GDPR („Zásady“), který je dostupný na www.o2.cz, a v příslušných právních předpisech. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a lze jej odvolat způsoby stanovenými v Zásadách. Souhlas je účinný ode dne jeho udělení po dobu 4 let, pokud nebude odvolán dříve. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním údajů na základě tohoto souhlasu jsou rovněž v Zásadách.

Pomohla vám tato stránka?