Celková výše základního kapitálu společnosti O2 Czech Republic a.s., zapsaná v obchodním rejstříku od 27. 11. 2020 činí 3 008 821 570 Kč. Základní kapitál je tvořen těmito akciemi:

1. Forma:
Podoba:
Počet kusů:
Jmenovitá hodnota:
Celkový objem emise:
ISIN:
na jméno
zaknihovaná
300 882 157 ks
10 Kč
3 008 821 570 Kč
CZ0009093209

Každých 10 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tudíž činí 300 882 157.
 

V návaznosti na usnesení a výsledek rozhodnutí valné hromady společnosti O2 Czech Republic a.s. o žádosti hlavního akcionáře ve smyslu § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., byly akcie společnosti s účinností od 25. února 2022 vyřazeny z obchodování na trhu Prime Market organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s., posledním obchodním dnem byl 24. únor 2022; na trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. byly akcie společnosti naposledy obchodovány dne 28. února 2022.