Celková výše základního kapitálu společnosti O2 Czech Republic a.s., zapsaná v obchodním rejstříku od 1. 6. 2015 činí 3 102 200 670 Kč. Základní kapitál je tvořen těmito akciemi:

1. Druh:
Forma:
Podoba:
Počet kusů:
Jmenovitá hodnota:
Celkový objem emise:
ISIN:
akcie kmenová
na jméno
zaknihovaná
310 220 057 ks
10 Kč
3 102 200 570 Kč
CZ0009093209
2. Druh:
Forma:
Podoba:
Počet kusů:
Jmenovitá hodnota:
Celkový objem emise:
ISIN:
akcie kmenová
na jméno
zaknihovaná
1 ks
100 Kč
100 Kč
CZ0008467115

Každých 10 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tudíž činí 310 220 067.
 

Akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 Kč byly přijaty k obchodování na těchto trzích:

Název trhu Poznámka

Burza cenných papírů Praha, a.s.

Na trhu Prime

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.