Celková výše základního kapitálu společnosti O2 Czech Republic a.s., zapsaná v obchodním rejstříku od 27. 11. 2020 činí 3 008 821 570 Kč. Základní kapitál je tvořen těmito akciemi:

1. Forma:
Podoba:
Počet kusů:
Jmenovitá hodnota:
Celkový objem emise:
ISIN:
na jméno
zaknihovaná
300 882 147 ks
10 Kč
3 008 821 470 Kč
CZ0009093209
2. Forma:
Podoba:
Počet kusů:
Jmenovitá hodnota:
Celkový objem emise:
ISIN:
na jméno
zaknihovaná
1 ks
100 Kč
100 Kč
CZ0008467115

Každých 10 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tudíž činí 300 882 157.
 

Akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 Kč byly přijaty k obchodování na těchto trzích:

Název trhu Poznámka

Burza cenných papírů Praha, a.s.

Na trhu Prime

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.