Role v Moje O2 a jejich správa

U každého zákazníka je v Moje O2 evidovaný někdo oprávněný jednat za zákazníka. Původní název byl Kontaktní osoba, nově je to Primární správce. Je to buď statutární orgán, pověřený zaměstnanec nebo jiný zástupce společnosti.

Primární správce dostane přihlašovací údaje do Moje O2, se kterými může dál nakládat. Může umožnit nahlížet do Moje O2 dalším lidem a přidělit jim jednotlivá oprávnění, tzv. role. 

Přehled rolí: 

 • Primární správce zákazníka – většinou přímo zákazník. Primární správce je vždycky jen jeden. Má kompletní práva ke všem zákaznickým účtům a tarifům. Může objednávat i rušit služby a přidávat dalším lidem roli Správce nebo nižší.
 • Správce zákazníka – má stejná práva jako primární správce, ale nemůže zakládat další správce zákazníka. Ostatní nižší role zakládat může.
 • Pouze náhled na zákazníka – má náhled na všechny zákaznické účty a služby vedené pod zákazníkem. Nemůže objednávat ani měnit služby. 
 • Účetní zákazníka pouze s náhledem / bez náhledu na podrobný výpis – má náhled jen do faktur, nemůže ale měnit služby ani přidělovat dalším lidem role. U téhle role si můžete vybrat, jestli jí dáte přístup k náhledu do podrobných výpisů nebo ne.
 • Správce zákaznického účtu pouze s náhledem / bez náhledu na podrobný výpis – má kompletní práva na zákaznický účet (včetně všech podřízených) a tarify. Může objednávat i rušit služby. Může dalším lidem přidělovat role. U téhle role si můžete vybrat, jestli jí dáte přístup k náhledu do podrobných výpisů nebo ne.
 • Správce zákaznického účtu bez náhledu do vyúčtování a podrobných výpisů – má kompletní práva na zákaznický účet (včetně všech podřízených) a tarify. Může objednávat a rušit služby. Může dalším lidem přidělovat role. Nemá náhled do vyúčtování a podrobných výpisů.
 • Účetní zákaznického účtu pouze s náhledem / bez náhledu na podrobný výpis – má náhled do faktur, nemůže měnit služby ani přidělovat dalším lidem role. U téhle role si můžete vybrat, jestli jí dáte přístup k náhledu do podrobných výpisů nebo ne. 
 • Pouze náhled na zákaznický účet – má náhled do zákaznického účtu (včetně všech podřízených) a služeb pod zákaznickým účtem. Nemůže ale objednávat ani měnit služby.  
 • Správce služby – má právo aktivovat, měnit nebo rušit doplňkové služby, nemůže změnit tarif. Oprávnění bez náhledu do vyúčtování.
 • Uživatel služby – má náhled do tarifu a k němu navázaných služeb, může odpojit službu pro krádež, ale nemůže objednávat ani měnit nastavení služby.
 • Pouze náhled na službu – má náhled do tarifu a k němu navázaných služeb, nemůže objednávat ani měnit nastavení služby.
 • O2 Chytré hodinky (pro firmy) – umožňuje aktivaci doplňkové služby O2 Chytré hodinky, díky které se chytré hodinky připojí do sítě pomocí stejného čísla jako je v mobilu. Nemá přístup k vyúčtování služby, ani náhled do nastavení.

Pamatujte, prosím, že věci zadané v Moje O2 pod vašimi přihlašovacími údaji, popřípadě přes ně vygenerované, se považuje za vámi zadané. Proto je potřeba pečlivě zvážit, komu a v jakém rozsahu přidělujete oprávnění a sdělujete své přihlašovací údaje.