Role v Moje O2 a jejich správa

U každého zákazníka máme už dnes v Moje O2 osobu, která je oprávněna za zákazníka jednat. Doteď jsme jí říkali Kontaktní osoba, nově se bude jmenovat Primární správce. Takovou osobou je buď statutární orgán, pověřený zaměstnanec nebo jiný zástupce společnosti.

Primární správce od nás dostane přihlašovací údaje do Moje O2, se kterými může dál nakládat. Může také umožnit nahlížet do Moje O2 dalším lidem a přidělit jim oprávnění v Moje O2. K rozlišení rozsahu těchto oprávnění, tj. co dovolí těmto lidem vidět, slouží tzv. role.  

Prosím mějte na paměti, že cokoliv bude v Moje O2 zadané pomocí vašich přihlašovacích údajů, popřípadě přihlašovacích údajů pomocí nich vygenerovaných, budeme považovat za zadané vámi. Proto pečlivě zvažte, komu a v jakém rozsahu přidělujete další oprávnění a sdělujete své přihlašovací údaje. 

Na výběr máte z těchto rolí: 

 • Primární správce zákazníka – většinou přímo zákazník. Primární správce může být vždy jen jeden. Má kompletní práva na všech zákaznických účtech a tarifech. Může objednávat i rušit služby. Může dalším lidem přidávat roli Správce nebo nižší.
 • Správce zákazníka – má stejná práva jako primární správce, ale nemůže zakládat další správce zákazníka. Ostatní nižší role zakládat může.
 • Pouze náhled na zákazníka – má náhled na všechny zákaznické účty a služby pod zákazníkem. Nemůže objednávat ani měnit služby. 
 • Účetní zákazníka pouze s náhledem / bez náhledu na podrobný výpis – má náhled jen na faktury, nemůže ale měnit služby ani přidělovat dalším lidem role. U této role si můžete vybrat, jestli jí dáte přístup k náhledu na podrobné výpisy, nebo ne.
 • Správce zákaznického účtu pouze s náhledem / bez náhledu na podrobný výpis – má kompletní práva na zákaznický účet (včetně všech podřízených) a tarify. Může objednávat i rušit služby. Může dalším lidem přidělovat role. U této role si můžete vybrat, jestli jí dáte přístup k náhledu na podrobné výpisy, nebo ne.
 • Správce zákaznického účtu bez náhledu do vyúčtování a podrobných výpisů – má kompletní práva na zákaznický účet (včetně všech podřízených) a tarify. Může objednávat a rušit služby. Může dalším lidem přidělovat role. Nemá náhled do vyúčtování a podrobných výpisů.
 • Účetní zákaznického účtu pouze s náhledem / bez náhledu na podrobný výpis – má náhled na faktury, nemůže měnit služby ani přidělovat dalším lidem role. U této role si můžete vybrat, jestli jí dáte přístup k náhledu na podrobné výpisy, nebo ne. 
 • Pouze náhled na zákaznický účet – má náhled na zákaznický účet (včetně všech podřízených) a služby pod zákaznickým účtem. Nemůže ale objednávat ani měnit služby.  
 • Správce služby – je oprávněn aktivovat, měnit či rušit doplňkové služby, nemůže změnit tarif. Oprávnění bez náhledu na vyúčtování.
 • Uživatel služby – má náhled na tarif a k němu navázané služby, může odpojit službu z důvodu krádeže, ale nemůže objednávat ani měnit nastavení služby.
 • Pouze náhled na službu – má náhled na tarif a k němu navázané služby, nemůže objednávat ani měnit nastavení služby.
 • O2 Chytré hodinky (pro firmy) – umožňuje aktivaci doplňkové služby O2 Chytré hodinky, díky které se chytré hodinky připojí do sítě pomocí stejného čísla jako je v mobilním telefonu. Nemá přístup k vyúčtování služby, ani náhled na nastavení.