Rozložení tlačítek

tlačítka

  1. Levá funkční klávesa pod displejem = šipka nahoru. Slouží pro výběr zobrazené volby na displeji vlevo nebo pro posun v menu nahoru.
  2. Pravá funkční klávesa pod displejem = šipka dolů. Slouží pro výběr zobrazené volby na displeji vpravo nebo pro posun v menu dolů.
  3. Prostřední funkční klávesa pod displejem = potvrzovací tlačítko. Slouží pro výběr zobrazené volby na displeji uprostřed nebo pro zvýrazněné volby v menu.
  4. Numerická klávesnice 0-9. Slouží k zadání čísel nebo písmen nebo jako rychlá volba v menu dle čísla řádku

stop-button – ruší požadovanou operaci nebo návrat v menu o úroveň zpět

stop tlačítko – oprava zadávání částky nebo v režimu editace mazání

ok-button – potvrzuje označenou volbu nebo informaci na displeji

descarka – desetinná čárka při zadávání částky

menu – slouží pro vstup do menu