Platební terminály

Často kladené otázky

Terminál nesvítí

Zkontrolujte napájecí kabel a zdroj, zda není rozpojen, zapojení terminálu do elektrické sítě a funkčnost elektrické zásuvky.

Terminál netiskne – vyjíždí bílý papír

Zkontrolujte správné vložení kotoučku a jeho typ – papír musí být termocitlivý – tiskárna tiskne teplem.

Modul pro obchodníka nesvítí

Zkontrolujte napájecí kabel a zdroj, zda není rozpojen, dále zapojení modulu pro obchodníka do elektrické sítě a funkčnost el. zásuvky. Zkontrolujte také propojení s terminálem pomocí dodaného USB kabelu.

Modul pro obchodníka netiskne

Zkontrolujte správné vložení kotoučku a jeho typ – papír musí být termocitlivý – tiskárna tiskne teplem.

Terminál popisuje problémy se spojením

Zkontrolujte zapojení terminálu do internetové sítě a funkčnost vašeho internetového připojení. V případě přetrvání problému kontaktujte technickou podporu eKasa na čísle 800 16 16 16.

Kartu nelze načíst

Přesvědčte se, že karta nemá poškozený čip nebo proužek. Restartujte terminál. Pokud to nepomůže, kontaktujte technickou podporu eKasa na čísle 800 16 16 16.

Svítí nápis „Vyjměte kartu“

Váš zákazník zapomněl po provedení transakce vyjmout kartu ze čtečky. V případě přetrvání problému kontaktujte technickou podporu eKasa na čísle 800 16 16 16.

Nenašli jste odpověď?

Kontaktujte technickou podporu KB SmartPay na čísle 228 883 243.