Jak vyměnit papírový kotouček v terminálu

Videonávod

Výměna v jednotlivých modulech

  • Modul obchodníka
    výměna kotoučku
  • Terminál
    výměna kotočku

Před vložením nového kotoučku se ujistěte, že nezůstal v prostoru tiskárny váleček z předchozího kotoučku.