O2 Mobile Device Management

Jak bránit instalaci nevhodných a riskantních aplikací do zařízení?

V rámci O2 Mobile Device Management si můžete určit, které aplikace povolíte nebo které aplikace naopak zakážete, protože jsou jsou nežádoucí. Vše si můžete nastavit v administrátorském rozhraní v sekci Apps na hlavní obrazovce. Tam si také vyberete aplikace, které budou automaticky integrováné do zařízení.

Jak přesvědčit zaměstnance, aby službu přijali i přes své obavy o soukromí?

Zaměstnanec se nemusí obávat o své soukromí. IT nemá přístup ke konkrétním datům v zařízení. Ideální nastavení je takové, že zaměstnanec dorazí do zaměstnání, připojí se na interní WiFi a v tu chvíli se zařízení přepne do zaměstnaneckého módu, ve kterém má zpřístupněné interní aplikace.

Jakmile zaměstnanci skončí pracovní doba a odpojí se od interní Wi‑Fi, může zařízení používat k soukromým účelům. V krajních případech je možné vynutit si používání soukromého zařízení v rámci zaměstnání např. interní doložkou.

Doporučené nastavení

Doporučujeme nastavit především zamezení přístupu na Wi‑Fi mimo organizaci a omezení instalace aplikací. Žádoucí je také nastavení, které zajistí, že při opuštění budovy už nebude mít uživatel přístup k interním datům.

Jak řešit poruchy

Zdá se vám, že se služba nechová správně, a nevíte kde je chyba?
Poradíme vám na telefonním čísle 800 333 777 nebo na e-mailové adrese sd_ict@o2.cz.

Časté otázky

Kde je umístěna platforma pro správu mobilních zařízení?

Platforma pro správu mobilních zařízení je umístěna

  • buď v prostředí cloudu ve speciálních datových centrech
  • nebo na serverech umístěných přímo u zákazníka
Jak je zajištěna bezpečnost komunikace?

Veškerá komunikace je zabezpečena šifrováním.

Co je možné nastavovat pomocí obslužné konzole?
  • Umožňuje pokročilou, přesto snadnou správu rozsáhlého počtu mobilních zařízení. 
  • Pomocí konzole lze nastavovat veškeré parametry služby, bezpečnostní politiky a pravidla pro jejich nasazení.