O2 Zálohování

Zprovoznění služby

Jaký potřebujete hardware

Pro zprovoznění O2 Zálohování nepotřebujete žádný hardware navíc. Služba totiž zahrnuje všechny potřebné softwarové i hardwarové nástroje pro provoz. Jedině u varianty Conection potřebujete vlastní licenci na příslušný software. Pokud ji ještě nemáte, můžete si ji pořídit i od nás. Při požadavku na přístup přes VPN může být podmínkou pro provoz pořízení terminačního koncového zařízení.

 

Technologie a sítě

Aby služba fungovala správně, je potřeba zajistit datové propojení mezi primárním úložištěm dat (data, která potřebujete zálohovat) a mezi záložním úložištěm dat (diskové pole O2 Zálohování). Abychom mohli zajistit bezpečnost dat nejen v průběhu jejich uchovávání, ale i během přenosu, je potřeba fyzická vyhrazená linka nebo virtuálně vyhrazená linka (VPN).

Služba podporuje tyhle typy připojení:

 • FC – pouze v rámci HC O2 (tato varianta silně ovlivní výši instalačního poplatku)
 • LAN – v rámci HC O2, O2 Managed WAN, IP Connect, Ethernet
 • SSL – dostupné pouze pro variantu služby přes CloudConnect

Pro zajištění aplikačně konzistentní zálohy je potřeba vysoké přístupové oprávnění k zálohovacímu serveru (administrátorské oprávnění na straně O2) a vysoké přístupové oprávnění na straně zálohované aplikace (administrátorské oprávnění na vaší straně).

Pokud našemu správci systému poskytnete dostatečné oprávnění, můžeme zajistit obnovu dat do úrovně aplikačně konzistentní zálohy jako součást poskytované služby.

Bez oprávnění pro naše pracovníky můžeme zálohování poskytnout jako dedikované prostředí (projektové řešení).

Návody

Informace k nastavení a provozu

Zálohování serverů

Jak funguje reportování
Využíváme reportovací část TSM Management console, která nabízí i výše zmíněné údaje. Pomocí vlastních SQL dotazů je možné získat z TSM i různé další informace, záleží na tom, co zákazník žádá.

Jak určit objem zálohovaných dat, podle kterého se vystaví faktura, případně podle kterého bude nastavený paušál
Tenhle údaj získáte ze současného objemu dat, která se mají zálohovat, předpokládaných změn a předpokládané četnosti zálohování. Jeho správnost následně ověříte skutečným provozem.

Jak dlouho trvá přenos dat do záložní lokality

Orientační tabulka přenosových schopností linek podle rychlosti:

Rychlost internetu - upload

Přenesená data za hodinu

Přenesená data v okně 6 hodin

Přenesená data v okně 12 hodin (optimum pro fullbackup)

Přenesená data v okně 24 hodin (hranice použitelnosti pro fulbackup)

1 Mb/s

0,4 GB

2,6 GB

5,3 GB

10,5 GB

2 Mb/s

0,9 GB

5,3 GB

10,5 GB

21,1 GB

3 Mb/s

1,3 GB

7,9 GB

15,8 GB

31,6 GB

4 Mb/s

1,8 GB

10,5 GB

21,1 GB

42,2 GB

5 Mb/s

2,2 GB

13,2 GB

26,4 GB

52,7 GB

6 Mb/s

2,6 GB

15,8 GB

31,6 GB

63,3 GB

7 Mb/s

3,1 GB

18,5 GB

36,9 GB

73,8 GB

8 Mb/s

3,5 GB

21,1 GB

42,2 GB

84,4 GB

9 Mb/s

4,0 GB

23,7 GB

47,5 GB

94,9 GB

10 Mb/s

4,4 GB

26,4 GB

52,7 GB

105,5 GB

20 Mb/s

8,8 GB

52,7 GB

105,5 GB

210,9 GB

50 Mb/s

22,0 GB

131,8 GB

263,7 GB

527,3 GB

100 Mb/s

43,9 GB

263,7 GB

527,3 GB

1 054,7 GB

1 024 Mb/s

450,0 GB

2 700,0 GB

5 400,0 GB

10 800,0 GB

Jaká data můžete zálohovat pomocí zálohování serverů
Pomocí systému INCLUDE/EXCLUDE je možné přesně specifikovat, která data na serveru se mají/nemají zálohovat, případně jaká retenční politika anebo jiné vlastnosti (např. šifrování), se mají na data aplikovat. Dál je běžné zálohvat databáze SQL (Tivoli Data Protection for Databases), Exchange (Tivoli Data Protection for Mail) apod.

Na nová data, která je asi třeba zálohovat, nechodí žádné upozornění.

Pro různá data je možné nastavit různé politiky expirace a uchování dat na záložním úložišti.

Prohlížení obsahu záloh
Pomocí GUI rozhraní agenta je možné zazálohovaná data prohlížet nebo i smazat ze zálohy.

Obnova dat na jiné nebo na stejné místo
Obnovovat souborová data je možné na původní místo, ale i jinam, včetně úplně jiného serveru (při zachování typu OS - windows, linux).

Obnova dat databází, exchange a ostatních záleží na podpoře příslušné integrace. Platí téměř to samé jako v případě souborových záloh. V případě Exchange nelze obnovovat jednotlivé schránky nebo maily, vždycky se obnovují celé databáze.

Agent zálohování musí být na každém serveru
Na každém serveru určeném k zálohování se nainstaluje TSM Backup Archive Client a/nebo příslušná TDP integrace (Oracle, Exchange, SAP a pod.)

Instalace
Instalace základního TSM Backup Archive Clienta je snadná. Navíc máme připravený návod pro administrátory serverů, podle kterého můžete postupovat. 

Instalace a hlavně konfigurace TDP integrací (Oracle, SAP atd.) je už ale složitější a je zapotřebí spolupráce administrátora TSM a administrátora systému nebo aplikace.

Jak je to s případnou aktualizací
Agenty je potřeba aktualizovat lokálně na zálohovaných serverech, a to administrátorem daného serveru. Neexistuje centrální možnost aktualizace přímo z TSM serveru.

Práva pro správu
Agenta spravuje (konfiguruje) TSM server, tedy správce služby.

Je možné aktivovat kompresi dat přímo v agentu?
Ano, kompresi na straně agenta je možné zapnout

Jak se zálohování nastavuje
Zálohování se nastavuje na straně zálohovacího serveru u O2 (definice co se má zálohovat i plánované joby). Definice co se má zálohovat je možné nastavit i na straně agenta v jeho lokálním konfiguračním souboru. Automatické zálohování je možné taky nastavít na straně agenta pomocí prostředků OS (cron, plánované úlohy apod.)

Zálohování VDC

Jak se ovládá zálohování
Zálohování se ovládá centrálně z Backup serveru. Z úrovně VM server zálohování ovládat nejde.

Jak se ovládá obnova a kam ji můžete provést
Obnovu na úrovni VM nebo souboru lze ovládat z O2 Backup Enterprise Managera. VM lze obnovit pouze do původní destinace. Obnovu jednotlivého souboru lze provádět bez omezení.

Možnosti centralizovaného ovládání
Kompletní ovládání se provádí pouze přes backup server na naší straně. Od definice toho, co se má zálohovat, po místo, kam se má ukládat. Přes backup server se provádí i deploy jednotlivých přídavných komponent (cloud gateway, backup proxy atd.).

Jakou verzi Veeam používáme
Verzi Veeam 8 Enterprise Plus.

Aktualizace probíhá s výpadkem
Aktualizace probíhá stylem Next Next Finish, tedy velice jednoduchá a intuitivní. Samotná aktualizace je výpadkem služby, resp. je nutné provést výlukově.

Správa záloh pracovníky O2

V případě práce s aplikacemi v zálohách typu SQL, AD, Exchange, Sharepoint, tak je nutné nám přidělit doménového administrátora v prostředí zákazníka. U souborů dostačuje lokální administrátor.

Jak nastavit zálohování
Zálohují se celé nebo části virtuálních strojů. Zálohování se nastavuje na backup serveru vytvořením backup jobů. Backup server musí mít přístup na servery hypervizoru (VMware esx/vCenter/Hyper-V).

Zálohování jednotlivých souborů
Přes backup server je možné obnovit jakýkoli soubor z VM. Při zálohování se se soubory nepracuje, vše je řešeno na úrovni hypervizoru, snapshot nad celým VM.

Databáze MS SQL 2005, SQL 2008, SQL 2012, SQL 2014
Pomocí vmware tools a vss je backup aplikace v konzistentním stavu, je možné zálohování a ořezávání logů. To umožňuje restore SQL databáze poit-in-time.

MS Exchange 2007, Exchange 2010, Exchange 2013
Pomocí vmware tools a vss je backup aplikace v konzistentním stavu, je možné obnovit až do úrovně jednotlivé položky v mail boxech.

Jak si prohlédnout obsah záloh
Na backup serveru, popřípadě na serverech, na kterých jsou nainstalováné jednotlivé Explorery (specializované palikace zálohování pro jednotlivé typy SW) nebo přes Enterprise Manager.

Jak se obnovují soubory, databáze, aplikační data, Exchange jednotlivé e-maily, schránky/stores, celé servery - jinam nebo na stejné místo
Z backup serveru pomocí explorerů jdou veškeré zmíněné způsoby obnovy. Z Enterprise Managera je možné jen omezeně – VM do originální lokace, soubory, MS SQL DB a položky z MS Exchange.

Nastavení různé délky životnosti nebo délky uchování pro různá data
Zálohují se virtuální stroje, retence se vždy nastavuje na ně, není možné nastavit retenci zvlášť na aplikační data (např SQL, Exchange apod). Je možné vytvářet copy joby, ve kterých budou vybrané VM s jinou retencí.

Jak funguje reportování
V backup serveru je možné nastavit notifikace na joby a denní report.

Zálohování prostředí zákazníků Veeam

Jak se ovládá zálohování

Zálohování se ovládá centrálně z Backup serveru který se nachází u zákazníka (ve správě zákazníka). Z úrovně samotného VM serverů nelze zálohování ovládat.

Jak se ovládá obnova a kam ji můžete provést
Obnovu na úrovni VM nebo souboru lze obvykle ovládat z Veeam Backup Enterprise Managera. VM lze obnovit pouze do původní destinace. Obnovu jednotlivého souboru lze provádět bez omezení.

Pokud je označen celý adresář zákazníka, automaticky se přidávají nové stroje či odebírají smazané.

Možnosti centralizovaného ovládání
Kompletní ovládání je možné pouze přes Veeam backup server na vaší straně. Přes backup server se provádí i deploy jednotlivých přídavných komponent (cloud gateway, backup proxy atd.). 

Instalace
Vzdálené úložiště se napojuje k backup serveru přímo z konzole backup serveru.

Jakou verzi Veeam používáme
Verzi Veeam 8 Enterprise Plus.

Aktualizace probíhá s výpadkem

Samotná aktualizace je výpadkem služby, resp. je nutné provést výlukově.

Kompresi dat je možné aktivovat na vaší straně
Jedinou podmínkou je, že ve vašem prostředí musí být nainstalovaná Backup proxy, poté se dá aktivovat i deduplikace.

Obnova ouborů
Přes Veeam backup server je možné obnovit jakýkoli soubor z VM. Při zálohování se se soubory nepracuje, vše se řeší na úrovni hypervizoru, snapshot nad celým VM.

Databáze MS SQL 2005, SQL 2008, SQL 2012, SQL 2014
Pomocí vmware tools a vss je backup aplikace v konzistentním stavu, je možné zálohování a ořezávání logů. To umožňuje restore SQL databáze poit-in-time.

MS Exchange 2007, Exchange 2010, Exchange 2013
Pomocí vmware tools a vss je backup aplikace v konzistentním stavu, je možné obnovit až do úrovně jednotlivé položky v mail boxech.

Prohlížení obsahu záloh
Obsah záloh si můžete prohlížet naVeeam backup serveru, popřípadě na serverech na kterých jsou nainstalovány Veeam Explorery či přes Enterprise Manager.

Jak se obnovují soubory, databáze, aplikační data, Exchange jednotlivé e-maily, schránky/stores, celé servery - jinam nebo na stejné místo
Z Veeam backup serveru, pomocí Veeam explorerů, jdou veškeré zmíněné způsoby obnovy. Z Enterprise Managera je možné jen omezeně – VM do originální lokace, soubory, MS SQL DB a položky z MS Exchange.

Jak funguje reportování
Je možné nastavit notifikace na joby a denní report.

Jak určit objem zálohovaných dat, podle kterého se vystaví faktura, případně podle kterého bude nastavený paušál
V případě zálohy vzdáleného úložiště pro zákazníky Veeam je objem záloh obvykle identický s kapacitou, kterou zálohujete na své záložní úložiště.

Jak řešit poruchy

Pokud se služba nechová správně a nevíte kde je chyba, poradíme vám na telefonním čísle 800 333 777.

Nebo nám napište na sd_ict@o2.cz.

Technické řešení

Podle toho CO, JAK a KDY chcete zálohovat, připravíme konfigurace a prostředky pro zálohování a všechny zálohy provádí, kontroluje a reportuje služba O2 Zálohování.

Doporučené zálohování pro běžné aplikace je 1 Full backup + Incremental backup s platností 7 dní. Pro zvolená data (soubory, aplikace, servery) lze nastavit i jakékoliv jiné individuální režimy zálohování.

 

Zálohování pomocí varianty pro Zálohování serverů

Inteligentní uložení dat

Varianta obsahuje ojedinělé funkce ukládání dat, k nimž patří kromě technologie progresivní inkrementální zálohy a relační databáze také schopnost efektivního přenosu dat.

Jádrem zálohovacího serveru je integrovaná relační databáze. S pomocí metod systémově řízeného ukládání může zálohovací server provádět správu zálohovaných či archivovaných dat po celou dobu jejich životnosti. Data lze katalogizovat a přiřazovat k nim atributy ukončení platnosti a migrace až na úroveň souboru. Data mohou být propojena s datovými soubory, z nichž pocházejí, předchozími soubory a dokonce sourozeneckými soubory na úložném offline médiu. Síla této relační databáze se projevuje při progresivním inkrementálním zálohování a adaptivním zálohování – pouze změněných částí souboru. Při prvním zálohování datového souboru je tento soubor katalogizován do databáze. Při následujícím zálohování tohoto souboru je třeba z tohoto souboru zálohovat pouze nová data nebo data, která byla pozměněna. Kromě úspory času při přenosu a šířky pásma při zálohování a obnově tato databáze rovněž umožňuje téměř neomezený počet verzí souborů.

Bezpečnost

Jedním z primárních cílů varianty pro Zálohování serverů je rychlost zálohy/obnovy a zabezpečení dat. Veškeré meta-informace jsou ukládány do rychlé relační databáze, která je součástí zálohovacího serveru. Autorizací k této databázi je konkrétní instalace zazálohovaného serveru. Data na jednotlivých médiích (disky, pásky atd.) jsou běžně nečitelná a klíčem ke čtení dat za účelem obnovy je databáze zálohovacího serveru. Pokud by došlo např. ke zcizení médií, není možné tyto média obnovit na jiném zálohovacím serveru (čistá instalace) bez obnovení příslušné databáze. Kromě této první úrovně ochrany dat je data možné dále zašifrovat (AES-128) již na straně klienta a data po LAN/SAN k zálohovacímu médiu již putují v zašifrované podobě. Šifrování ovlivňuje efektivitu efektivity přenosu.

Automatizace

K relační databázi je připojen velmi detailní mechanismus zásad, který automatizuje funkce zálohování. Stejně jako databázi lze i tento mechanismus zásad nakonfigurovat až na úroveň jednotlivých souborů. Zásady je možno nastavit jako obyčejné předvolby, nebo vyladit přesně podle potřeb uživatele a systému, aby byly náklady co nejnižší a aby byly dodrženy konkrétní SLA. Jakmile je Zálohování serverů jednou nakonfigurováno, zajistí správu ochrany dat tisíců počítačů s minimální pomocí administrátorů.

 

Náhled TSM klient

Zálohování

 

Náhled reportingu – denní report Zálohování serverů

Zálohování

Zálohování pomocí varianty Zálohování O2 VDC

Zálohování pomocí Zálohování O2 VDC pokrývá plně virtualizované služby O2. Jedná se o komplementární produkt ke službám O2 Virtuální datové centrum.

Základní scénáře, které jsou pokryty z hlediska funkčních záloh, vypadají následovně:

O2 Virtuální datové centrum

 

Bezagentová záloha

 • Možnost zálohy bez zásahu do vašich interních VM
 • O2 Administrátor má možnost
  • obnovy celé organizace, resourcepoolu, jednotlivého VM, části VM nebo souboru v rámci VM
  • obnovy celé zálohy do originální nebo jiné zvolené lokace
  • obnovy jednotlivých virtuálních disků do originální nebo jiné zvolené lokace
  • obnovy souboru(ů) do originální nebo jiné zvolené lokace
 •  Možnost konfigurace jednotlivých zálohovacích plánů přes web interface
 • Možnost nastavení zálohovacího okna
 • Reportování o stavu zálohovacích úloh směrem k vám a internímu IT Operations teamu
 • Zálohování do úrovně aplikačně konzistentní zálohy je možné pouze pokud v rámci managed služby má administrátor O2 pro dané prostředí oprávnění doménového administrátora

O2 Virtualizované řešení (dříve Managed server hosting)

Toto řešení je možné využívat jen v některých případech. Nutná konzultace předem.

Bezagentová záloha

 •  Možnost zálohy bez zásahu do vašich interních VM (výjimkou jsou RDM disky ve fyzickém compatibility modu)
 • O2 Administrátor má možnost
  • obnova celé organizace, resourcepoolu, jednotlivého VM, části VM nebo souboru v rámci VM
  • obnovy celé zálohy do originální nebo jiné zvolené lokace
  • obnovy jednotlivých virtuálních disků do originální nebo jiné zvolené lokace
  • obnovy souboru(ů) do originální nebo jiné zvolené lokace
 • Možnost konfigurace jednotlivých zálohovacích plánů přes web interface
 • Možnost nastavení zálohovacího okna 
 • Reportování o stavu zálohovacích úloh směrem k vám a vašemu internímu IT Operations teamu
 • Zálohování do úrovně aplikačně konzistentní zálohy je možné pouze pokud v rámci managed služby má administrátor O2 pro dané prostředí oprávnění doménového administrátora

Obnova pomocí agenta, tzn. záloha aplikací (MS Exchange, MS SQL, …)

Hlavním cílem tohoto typu záloh je poskytnout vám Enterprise nástroj, který podporuje vaši hlavní serverovou aplikaci, umožní vám ji konfigurovat a naplňovat vaši vlastní zálohovací strategii.

 • Zálohování všech dat pomocí backupovacího agenta z běžícího prostředí pro veškeré podporované aplikace
 • Váš administrátor má možnost (vyžaduje-li předem při podpisu smlouvy)
  • Obnovy souboru z VM
  • Obnovy DB z MS SQL
 • Možnost konfigurace jednotlivých zálohovacích plánů 
 • Možnost nastavení zálohovacího okna 
 • Možnost uložení zálohovaných dat ve více kopiích, na více médiích a různých lokalitách
 • Reportování o stavu zálohovacích úloh směrem k vám a vašemu internímu IT Operations teamu

 

Obr. Náhled portálu pro variantu Zálohování O2 VDC

Zálohování

Obr. Náhled reportingu – denní report Zálohování O2 VDC

Zálohování

Zálohování pomocí varianty Vzdálené úložiště pro zákazníky Veeam

Jedná se o ideální řešení pro politiku „3-2-1“ která doporučuje vždy vlastnit 3 kopie dat na 2 rozdílných médiích a 1 z toho na geograficky oddělené lokalitě. Toto řešení můžete využít jen s on-premise řešením využívajícím nástroj Veeam Backup & Replication ve verzi 8 a vyšší.

Jednoduché zpracování zálohy

Technické řešení zahrnuje jak část vytváření VPN tunelu mezi primární a záložní lokalitou tak i samotné záložní úložiště. VPN je zajištěna pomocí komponenty „Cloud Gateway“ přes Internet, resp. TCP port chráněný SSL šifrováním. Samotné fyzické úložiště je díky komponentě „Cloud Repository“ rozděleno na několik od sebe navzájem oddělených vrstev, díky čemu je dosaženo stejné důvěryhodnosti, jako by každý z našich zákazníků měl vlastní dedikované prostředí. Pokud používáte na své primární lokalitě Veeam ve verzi Enterprise Plus, může navíc přenos dat umocnit pomocí WAN Akcelerace a dosáhnout tím efektivnějšího využití přenosových linek a tedy zajištění zálohy v kratším čase.

Automatizace

Jestli využíváte Veeam Backup & Replication v8 nebo vyšší, máte v pracovní konzoli Veeam možnost si vybrat O2 úložiště jako svůj cíl pro zajištění záloh. Využití tohoto úložiště je možné ihned jakmile dojde ke zřízení služby. Po zřízení služby obdržíte informace nutné k připojení ke zřízené službě, a to DNS, uživatelské jméno a heslo, a tyto informace jsou vše, co potřebujete k využívání O2 Zálohování jako dalšího úložiště pro provádění záloh v režimu „3-2-1“.

Bezpečnost

Součástí poskytnutého řešení je možnost svá zdrojová data šifrovat (AES256) a to bez dopadu na efektivitu přenosu dosahovanou WAN Akcelerátorem.

Náhled portálu pro variantu Vzdálené úložiště pro zákazníky Veeam (náhled z prostředí SW zákazníka)

Zálohování

Zálohování serverů

Zálohování

Zálohování O2 VDC

Zálohování

Vzdálené úložiště pro zákazníky Veeam

Zálohování

Časté otázky k technickému řešení

Jaká data se zálohují?

Emaily, faktury, kontakty - obecně data, která podléhají krátkodobé změně. 

Jaká data se archivují?

Smlouvy, fotky, videa - obecně data, která se nemění, ale je potřeba je dlouhodobě uchovávat.

Jaká data replikovat?

Databáze – data, která se mění velmi rychle a i jejich velmi krátkodobá ztráta má dopad na činnost a výkon firem nebo organizací. Typicky banky a transakční databáze.

Jaká data lze chránit prostou redundancí komponent?

Operační systém a obecně systémová data - tedy data, jejichž obnova zabírá čas, ale nemají unikátní povahu a jsou nahraditelná.

Co je to full back up?

To je zálohování veškerých dat najednou. Takové zálohy se velmi snadno obnovují, ale je velmi náročné samotné zálohování, zejména z pohledu datové linky. Například při zálohování přes linku s rychlostí 20Mb/s je možné za den zálohovat maximálně 200 GB dat.

Co je to inkrementální back up?

Postup zálohování, kde se zálohují pouze ta data, která se změnila od poslední zálohy. To je úsporné z pohledu datové linky, ale procesně náročné na obnovu.

Příklad:
V režimu full back up pravidelně v neděli a následně po celý týden inkrementální backup. Pokud by došlo k poruše v sobotu, obnova by znamenala nasadit nedělní data, na ta dodat pondělní změnu, následně teprve úterní změnu a tak dále.

Co je to diferenční/diferenciální back up?

Postup zálohování, kde se zálohují ta data, která se změnila ne od poslední zálohy, ale od posledního full back up. Tedy podle uvedeného příkladu by úterní záloha zahrnovala data jak za úterý, tak i za pondělí atd. Díky tomu může být obnova velmi rychlá. Pokud se ale v rámci vašich dat mění informace velmi rychle, může se stát, že po určité době vlastně provádíme jen samé full back up, protože data, která zálohujeme už s posledním řádným full back upem nemají nic společného.