O2 Cloud

Nejčastější požadavky

Jak si objednat rychlou změnu

 

Zadejte požadavek přes portál OTRS nebo napište na sd_ict@o2.cz. Pozor, to bude možné jen s dostatečným oprávněním. 

Nebo si řekněte svému obchodnímu zástupci. Případně napište na korporace@o2.cz

Změnu velikosti paměti, výpočetního výkonu, velikosti diskového prostoru, počet IP adres a licencí MS zadáte přes portál nebo přes mail sd_ict@o2.cz.

 

Můžu u virtuálního datového centra vytvořit různá prostředí spravovaná různými správci?


Ano. Na úrovni logické skupiny serverů (vAPP) i na úrovni virtuálního serveru můžete vytvářet různá oprávnění, která se navzájem neovlivňují.

Každý, kdo dané oprávnění má, může vytvářet virtuální servery a kompletně je ovládat. Administrátor přidělený na úrovni celé organizace, který může vytvářet logické celky (vAPP), je ale univerzální. To znamená, že má přístup do všech struktur v rámci organizace. 

 

Jak řešit poruchy


Máte podezření, že se služba nechová správně a nevíte kde je chyba? Poradíme vám na bezplatné lince 800 333 777 nebo nám napište na sd_ict@o2.cz.

Provoz, bezpečnost a dokumentace

Co znamená, že některé služby O2 Cloud se poskytují na sdílených prostředcích?

Cloudové technologie přesáhly možnosti zvyšování efektivity, které nabízejí například běžné virtualizační nástroje. Díky tomu je možné technologie, prostředky a výkon používat jen tehdy, když je opravdu potřebujete a zároveň za ně neplatíte, pokud je zrovna nepoužíváte. 

Znamená sdílené prostředí nějaké riziko pro mé systémy a data?

Ne. Všechna vaše data i serverové instance provozované v O2 Cloud od ostatních uživatelů bezpečně oddělené. Technologie zprostředkující zřízení virtuálních instancí v současné době nabízejí vyšší úroveň zabezpečení, než jaké byste mohli mít na fyzickém hardwaru umístěném přímo ve vaší firmě.

Jak je zajištěná síťová bezpečnost O2 Cloud?

Virtuální servery a data jsou oddělené od nežádoucího provozu a uživatelů. A navíc je možné k jednotlivým instancím přistupovat přes šifrované nebo vyhrazené připojení. Navíc vám můžeme pomoci při uzavření serverů do oddělené VPN sítě propojené například se službami IP Connect. Tím zajistíme úplné oddělení serverů od veřejného prostoru.

Můžu rozšířit úroveň ochrany dat nad úroveň poskytovanou službou?

Ochrana vašich dat je pro nás priorita číslo 1. Proto máme nastavené procesy pro šifrování dat i likvidaci uživatelských dat v souladu s pravidly stanovenými podle ITIL. Data se šifrují nejen v O2 Cloudu, ale zároveň i během jejich přenosu mezi instancemi. A můžete si i naimplementovat vlastní technologie pro šifrování a přitom mít znalost technologie šifrování i šifrovací klíče naprosto pod kontrolou.

V kterých prohlížečích otevřu management pro O2 Cloud?

Portály pro management služeb O2 Cloud vám poběží ve všech významných prohlížečích a zařízeních, od Internet Explorer 9 a vyšší, přes Chrome, Firefox a Safari.

Podporuje O2 Cloud IPv6 adresy?

O2 Czech Republic je leader v zavádění technologií s podporou IPv6 v ČR. Proto všechny síťové systémy v datových centrech O2 podporují IPv6. V některých případech ale IPv6 podporuje výrobce softwaru virtualizační platformy, a proto je nutné použití IPv6 nejdřív konzultovat se specialisty O2.

Můžu u O2 Virtuálního datového centra vytvořit různá prostředí spravovaná různými správci?

Ano. Na úrovni logické skupiny serverů (vAPP) i na úrovni virtuálního serveru je možné vytvářet různá oprávnění, která se navzájem neovlivňují. Pokud tohle oprávnění máte, můžete vytvářet virtuální servery a kompletně je ovládat. Administrátor přidělený na úrovni celé organizace, který může vytvářet logické celky (vAPP), je ale univerzální a má přístup do všech struktur v rámci organizace.

Jak má O2 Virtuální server zajištěné zálohování?

Zálohujeme pomocí DPM (Data Protection Manager). U Windows scénářů je záloha v ceně. V případě Linux scénářů záloha v ceně není - ale můžete si ji dokoupit. Zálohujeme vždycky v pravidelných denních zálohách v režimu 1 týdne. Obnovu dat ze zálohy zajišťuje ServiceDesk. Jako zákazník si ji nemůžete zajistit sami. V případě že byste chtěli jiné režimy zálohování, můžete využít služby O2 Zálohování, konkrétně varianty pro Zálohování serverů.

Je možné se přihlásit k webovému ovládání cloudového prostředí z jakéhokoliv zařízení?

Na zařízení nezáleží. Omezení ale může vzniknout na systému (operačním, webový prohlížeči, apod). Seznam podporovaných systému pro O2 Virtuální datové centrum a O2 Virtualizované řešení je na na stránkách VMware. O2 Virtuální server podporuje zařízení s prohlížeči Edge (poslední verze), IE 11, Safari (jen pro MAC), Chrome (poslední verze) a FireFox (poslední verze).

Zákazník potřebuje větší velikost VM z pohledu disků, než jaký umožňuje limit pro Monster VM. Jde to?

VMware ve verzi vSphere 9 a vyšší umožňuje vytváření disků, až o velikosti 62 TB a toto nastavení umožňujeme u O2 Virtualizovaného řešení. U O2 Virtuálního datového centra (VDC) tento limit omezujeme tak aby produkt mohl být pro zákazníka cenově dostupnější. I přesto ale je možné při schválení výjimky vytvořit větší VM i O2 VDC. Celková velikost součtu všech disků jednoho VM ale nesmí překročit 4,5 TB a navíc vzniká omezení že velikost případného snapshotu takového VM nesmí přesáhnout 1 TB.

Nedaří se mi dostat do konzole virtuálního serveru vytvořeného přes vCloud Director. Co s tím?

Doporučujeme tento postup:

 1. Nainstalujte Adobe FlashPlayer
 2. Nainstalujte JRE (JRE 1.6.0 Update 10 nebo novější)
 3. Nainstalujte doplněk wmrc plugin (uložení doplňku se zobrazí při kliknuti na konzoli).
  Podporované jsou jenom 32bitové prohlížeče a musí mít povolené SSL 3.0 a TLS 1.0, 1.1 a 1.2.  V případě Internet Exploreru doporučujeme verzi 9.0 nebo 10.0. Ve verzi 11.0 je konzole funkční také, ale musí být zapnutý kompatibilní režim a ideálně nastavená adresa cloudu do důvěryhodných serverů. V Mozille konzole funguje obvykle do verze 45.0b3. Ve vyšších verzích není garantovaná funkčnost. 
  V Google Chromu se zatím nepodařilo konzoli zprovoznit. Pokud se objeví černá obrazovka po kliknutí na konzoli serveru, tak jen obrazovku roztáhněte na celé okno.
Potřebuji rozdělit cloudovou službu na více částí, aby od sebe byly oddělené jak z pohledu zdrojů, z pohledu auditu i oprávnění přístupu

1. Co část to jedna vAPP
Tedy pod organizací ZÁKAZNÍK a pod VDC ZÁKAZNÍK-vDC-XX si může zákazník vytvářet své vAPP pod kterými bude tvořit VM pro své zákazníky. Může předávat uživatelům oprávnění k vAPP v režimu Read Only , Read / Write / Full Control. Takový uživatel pak vůbec nevidí  ani název vDC, ani jiné vAPP. Vidí jen svou vAPP. Výhoda: -  Rychlost realizace služby je v řádech minut. Na to, aby přetvářel své zdroje, které mu smlouvou přidělíme, nás nepotřebuje. Vše si řídí sám. Nemusí nás kvůli tomu kontaktovat a může si vytvářet vlastní vAPP i vlastní VM. - Další výhoda je že v tomto režimu má i smysl mu zřídit chargeback (tedy nás ani nebude potřebovat, když bude chtít zdroje navyšovat). Nevýhoda: - Vše je pod jednou TSS a jedním vDC. vAPP se nijak nereportuje a tedy vlastně pouze zákazník ví (si řídí) kolik zdrojů přidělil každé vAPP. -  Pokud se to nezřídí s chargeback tak pokaždé když bude chtít přidat nějaké zdroje, je to změna stávající TSS a přidání zdrojů.

2. Co část to jedno vDC
Je to vlastně stejné. Oprávnění si stejně řídí zákazník na úrovni vAPP. Rozdíl je v přehlednosti smlouvy. Výhoda: -  Ke každé organizaci je vlastní dokumentace a přesně vymezené zdroje. To může být zajímavé při interním nebo externím auditu. Nevýhoda: - Nelze aktivovat chargeback -   Vždy pro zřízení nové organizace nás potřebuje kontaktovat -  Je to procesně náročnější, tedy zřízení každé takové služby trvá pár dní.

Podmínky přenesení neosobních údajů při ukončení služeb O2 Cloud

Níže jsou v souladu s nařízením EU 2018/1807 uvedeny postupy, technické požadavky, časové rámce a poplatky týkající se přenesení jiných než osobních údajů ve vlastnictví zákazníka („Data“), které jsou zpracovávané při poskytování služeb O2 Cloud a které zákazník dodal nebo vznikly činností aplikací v rámci služeb O2 Cloud. Shrnují možnosti, jak při ukončení služeb O2 Cloud může zákazník přenést Data, ať už k jinému poskytovateli cloudových služeb, nebo do vlastních systémů. Službami O2 Cloud se rozumí produkty O2 Virtuální datové centrum, O2 Virtualizované řešení, O2 Virtuální server, O2 Diskové pole, O2 Zálohování a O2 Zálohování VDC.

Varianta přenesení Dat

Je vhodná, pokud

A. Přenesení Dat zákazníkem

 • zákazník má potřebné kapacity a znalosti
 • zákazník přenáší Data na aplikační úrovni dle svého výběru (nepřenáší se celý virtuální stroj, VM, ani vazby mezi VM)
 • zákazníkovi nevadí přenesení s výpadkem služby uživatelům (řídí si časový rámec sám)

B. Asynchronní replikace Dat ze strany O2

 • zákazník vyžaduje asistenci v rozsahu dohodnutém s O2
 • O2 přenáší Data na úrovni celých VM včetně jejich vazeb
 • zákazníkovi nevadí přenesení s výpadkem služby uživatelům

C. Synchronní replikace Dat ze strany O2

 • zákazník vyžaduje asistenci v rozsahu dohodnutém s O2
 • O2 přenáší Data na úrovni celých VM včetně jejich vazeb
 • zákazník potřebuje plynulé přenesení bez výpadku služby uživatelům

A. Přenesení Dat zákazníkem

Postup

Zákazník používá pro tento účel webový portál pro management služeb O2 Cloud. Po přihlášení provede přesun (stažení) Dat. Návod pro práci s portálem zákazník obdržel při zřízení služby a je dostupný v konzoli https://itsm.o2its.cz/ nebo na vyžádání na adrese sd_ict@o2.cz.

 

Přenášena jsou Data na aplikační úrovni dle výběru zákazníka, a to v jejich původním formátu (jak jsou uložena v příslušném VM) a offline (tj. s výpadkem služby koncovým uživatelům).

Technické požadavky

Žádné.

Časový rámec

Data je třeba přenést během trvání smlouvy (po jejím ukončení jsou Data znepřístupněna), konkrétně od podání výpovědi do uplynutí kalendářního měsíce následujícího po jejím doručení O2.

 

Čas potřebný pro přenesení Dat je dán sjednanou rychlostí připojení služeb O2 Cloud do internetu a rychlostí připojení uživatele, a to nižší z nich.

Poplatky

Zdarma.

B. Asynchronní replikace Dat ze strany O2

Postup

 1. Zákazník požádá o spolupráci s asynchronní replikací Dat obchodního zástupce O2, který o něj pečuje, nebo na adrese sd_ict@o2.cz, kde uvede i příp. specifické požadavky.
 2. O2 do 7 dnů od obdržení žádosti nabídne na jejím základě zákazníkovi asistenci formou jednorázové služby (projektu).
 3. V případě přijetí nabídky zákazníkem následuje přenesení Dat:
 4. Zákazník na adrese Datové centrum Chodov, V lomech 2339/1, Praha4 doručí cílové médium – tedy dodá datové úložiště NAS nebo přenosný disk. Další možností je zpřístupnění FTP serveru od O2, zde však platí omezení rychlostí síťového připojení do internetu.
 5. Data na úrovni celých VM (včetně vzájemných vazeb více VM téhož zákazníka) jsou přenášena na cílové médium ve formátech VMDK, OVA nebo OVF, a to offline (tj. s výpadkem služby koncovým uživatelům).
 6. Zákazník ověří korektní přenesení Dat a běh VM.
 7. Po přenesení všech VM přenese zákazník či nový poskytovatel cloudového řešení rozdílová data a zkontroluje konzistenci všech dat po přenesení.

Technické požadavky

Cílové médium musí být prázdné a bude podrobeno bezpečnostní analýze před připojením do migračního serveru. Cílové médium musí disponovat připojením minimálně USB 3.0 nebo 1 Gbps Ethernet.

Časový rámec

O spolupráci je třeba O2 požádat a data přenést během trvání smlouvy (po jejím ukončení jsou Data znepřístupněna), konkrétně od podání výpovědi do uplynutí kalendářního měsíce následujícího po jejím doručení O2.

 

Čas potřebný pro přenesení Dat je dán objemem přenášených Dat (VM): na každý započatý 1 TB Dat připadá jeden den práce specialisty dle dohodnutého harmonogramu.

Poplatky

11.000 Kč bez DPH na každý započatý 1 TB přenesených Dat (VM).

C. Synchronní replikace Dat ze strany O2

Postup

 1. Zákazník požádá o spolupráci se synchronní replikací Dat obchodního zástupce O2, který o něj pečuje, nebo na adrese sd_ict@o2.cz, kde uvede i příp. specifické požadavky.
 2. O2 do 14 dnů od obdržení žádosti nabídne na jejím základě zákazníkovi asistenci formou jednorázové služby (projektu). Podmínkou je úzká spolupráce při přípravě nabídky se zákazníkem, případně s jiným poskytovatelem.
 3. V případě přijetí nabídky zákazníkem následuje přenesení Dat:
 4. O2 nastaví dohodnutý nástroj pro on-line migraci Dat.
 5. Data na úrovni celých VM (včetně vzájemných vazeb více VM téhož zákazníka) jsou přenášena k novému poskytovateli cloudového řešení nebo do vlastních systémů zákazníka ve formátech VMDK, OVA nebo OVF, a to online (tj. bez výpadku služby koncovým uživatelům).
 6. Zákazník ověří korektní přenesení Dat a běh VM.
 7. Opakování ad 5 a 6 do přenesení všech VM včetně rozdílových dat.

Technické požadavky

 • Nástroj pro on-line migraci Dat musí být kompatibilní s prostředím O2 Cloud (VMware) v aktuální provozované verzi.

Časový rámec

O spolupráci je třeba O2 požádat a data přenést během trvání smlouvy (po jejím ukončení jsou Data znepřístupněna), konkrétně od podání výpovědi do uplynutí kalendářního měsíce následujícího po jejím doručení O2.

 

Čas potřebný pro přenesení Dat je dán objemem přenášených Dat (VM): na každý započatý 1 TB Dat připadá jeden den práce specialisty dle dohodnutého harmonogramu.

Poplatky

 • Paušální cena 90.000 Kč bez DPH za 5 dnů nutné projektové práce (architektura, řízení projektu a kapacity specialistů).
 • 8.000 Kč bez DPH na každý započatý 1 TB přenesených Dat (VM).
 • Náhrada nákladů na pořízení licencí k dohodnutému nástroji pro on-line migraci.

Smlouvy a licence

Je nutné při každém změnovém požadavku v rámci rychlých změn podepisovat novou smlouvu?

Ne. Pouze v případě, že požadavek překročí hranici "Maximální velikost prostředí" bude nutné změnu potvrdit i smluvně.

Můžu použít svoje licence na Windows Server v prostředí O2 Cloudů?

Ne. Windows Server totiž v licenčních podmínkách nedisponuje právem License Mobility. Licenci Windows Serveru tedy získáte jako součást služby. A velkou výhodou takového pořízení je, že skutečně platíte jen za to, co využijete, a jen za dobu, po kterou to využíváte.

Mohu přesto použít pro spuštění serveru v prostředí O2 Cloud vlastní připravenou image obsahující Windows Server?

Zákazníci s multilicencemi mohou požít svoji vlastní image obsahující Windows Server, pokud ji přenášejí v rámci licence mobility pro jiný přenášený produkt, který Windows Server zahrnuje. Ale vše musí být v souladu s licencováním aplikace nebo middleware, kterou image zahrnuje, odpovědnost za správné licencování nese zákazník.

Musím u Windows Serveru v O2 Cloud používat k aktivaci nějaké vlastní licenční klíče?

Nemusíte. V případě O2 Virtuálního serveru aktivaci a doplnění licenčních klíčů u operačního systému Windows Server zajistí O2 automaticky.  V případě O2 Virtuálního datového centra a O2 Virtualizovaného řešení, kde podoba prostředí je velmi závislá na nastavení zákazníkem, aktivaci licence děláme po kontaktování ServiceDesk. Pro aktivaci klíče budeme potřebovat znát přístupové jméno a heslo. Proto následně doporučujeme heslo opět změnit.

Kolik uživatelů může přistupovat k serveru vytvořeném v O2 Cloudu a jak je to s jejich licencemi?

Výhodou licence poskytované jako součást služby O2 Cloud je i to, že má mnohem jednodušší a přehlednější licenční pravidla než Windows Server pořízený tradiční cestou. Windows Server ve O2 Cloud se totiž pokrývá licencí pouze podle počtu běžících instancí, ve kterých je využíván. Pokud tedy provozujete Windows Server ve třech virtuálních serverech v O2 Cloud, platíte za tři instance Windows Serveru a už neřešíte, kolik uživatelů k těmto instancím přistupuje, ani odkud, ani jakého typu jsou tito uživatelé, nemusíte řešit ani to, nad kolika procesory, ať už fyzickými nebo virtuálními, Windows Server běží, jinými slovy, neřešíte už žádné přístupové licence CAL nebo licence External Connector.

Kolik virtuálních serverů mohu spustit v rámci O2 Cloud?

U služby O2 Virtuální server u instancí typu Windows služba zahrnuje nárok na spuštění jednoho serveru využívající operační systém Windows Server.

U instancí typu Linux je možné v rámci jednoho plánu aktivovat až 3 virtuální servery. U služby O2 Virtuální datové centrum množství serverů není omezeno a lze jich realizovat tolik, na kolik stačí přidělený výkon. U služby O2 Virtualizované řešení připravujeme prostředí individuálně na přání zákazníka, a tedy obvykle jedna instance obnáší jediný server.

Jak je to s možností použití aplikačního software v rámci O2 Cloud pokud je součástí poskytované služby?

Objednáte-li si virtuální server včetně například SQL Serveru 2012, bude součástí služby i licence k SQL Serveru, cena služby se pak přirozeně navýší a liší se dále podle toho, jakou edici SQL Serveru jste si vybrali. Na výběr máte mezi edicemi Web, Standard a Enterprise. Opět platíte jen za to, co skutečně spotřebujete, takže platíte jen za dobu, po kterou virtuální server s instalovaným SQL Serverem běžel. A stejně jako u Windows Serveru, ani zde neřešíte, kolik uživatelů a jakého typu k SQL Serveru přistupovalo. Licence se počítá za každou běžící instanci SQL Serveru a vy nepočítáte tedy žádné licence CAL, ani licence na jádra.

Jaká platí pravidla pro používání vlastních licencí aplikací v prostředí O2 Cloud?

Mnoho aplikačních serverů společnosti Microsoft disponuje právem License Mobility, které, při splnění všech podmínek, umožňuje přenesení licencí na sdílené servery třetích stran. Toto právo je obvykle vázáno na aktivní předplatné Software Assurance. Ale i s platným Software Assurance platí omezení v podobě možnosti migrovat licence mezi prostředími maximálně jednou za 90 dní.

Mám licence mobility právo v rámci aktivního software assurance. Za jakých podmínek je mohu v O2 Cloud použít?

Podmínkou pro úspěšné přenesení legálního softwaru do cloudu je vyplnění formuláře pro ověření licencí programu SA, který naleznete ke stažení na stránkách společnosti Microsoft, a který jste jako zákazník povinni odeslat k ověření společnosti Microsoft nejdéle do deseti dnů od nasazení softwaru prostřednictvím práv LM poskytovaných programem SA, nebo po nasazení dodatečných produktů, které nebyly dříve ověřeny za použití tohoto formuláře, popřípadě pokud měníte poskytovatele cloudu nebo prodlužujete krytí SA u licencovaného softwaru. Postup ověření je uveden na stránkách Microsoft. Tento potvrzený formulář odešlete na adresu ict_sd@o2.cz nebo do společnosti O2 přes svého obchodního zástupce.

Potřebuji Remote Desktop Services licenci pro koncové uživatele?

Potřebujete. Samotná služba O2 Cloud umožňuje připojení na plochu serveru maximálně jednomu uživateli (administrátorovi), a to za účelem správy těchto serverů, podobně jako to známe z běžného Windows Serveru. Přístup k serveru v roli Remote Desktop Services Host musí být pokryt samostatně. Jako koncový zákazník máte na výběr dvě cesty pořízení. Jednou z nich je pořízení licence RDS v rámci pronájmu od O2. Druhou z nich je využití tzv. rozšířených práv pro licenci Windows Server RDS User CAL. Opět potřebujete aktivní krytí Software Assurance (ověřovací formulář zde). Taková licence pak opravňuje uživatele, kterému je přiřazena, k přístupu ke vzdálené ploše v prostředí cloudu, tedy Remote Desktop Services provozovaných na sdílených serverech třetích stran. Pozor, toto rozšířené právo platí výhradně pro licenci CAL na uživatele, nikoli na zařízení.

Pokud si z prostředí O2 Cloud stáhnu image Windows Serveru, můžu využít licenci poskytnutou službou ke spuštění tohoto Windows Serveru i na vlastních serverech on-premise?

Nemůžete, licence poskytovaná v rámci služby je nepřenositelná mimo prostředí O2 Cloud. Pro provoz Windows Serveru on-premise si zákazník musí zajistit vlastní, běžným způsobem pořízené licence.

Lze použít v O2 Cloud Trial licence na software společnosti Microsoft?

Ano, lze poskytnout trial užití až na dobu 60 dní. Trial užití smí být poskytnuto výhradně za účelem vyzkoušení poskytované služby z rodiny O2 Cloud (ne například pro dočasné vykrytí špatně licencovaného prostředí atp.). Trial užití nesmí být u daného software zakázáno v dokumentu SPUR. Ale i na prostředí s trial licencí je nutné mít s koncovým zákazníkem uzavřenu smlouvu o poskytování služby a od koncového zákazníka, který službu zkouší v rámci Trial periody nesmíme inkasovat za takové užití žádné poplatky. I u trial licence musíme vést během trial periody informace o názvu a adrese zákazníka a počtu uživatelů využívajících službu, tedy tyto informace budeme po zákazníkovi také vyžadovat.

Jedná se v případě Trial o plnohodnotné systémy?

Ano, v případě Trial periody se jedná o plnohodnotné prostředí.

Je nutné Trial licence nějak speciálně evidovat?

I u trial licence musíme vést během trial periody informace o názvu a adrese zákazníka a počtu uživatelů využívajících službu, tedy tyto informace budeme po zákazníkovi také vyžadovat. U tzv. demonstračního užití smíme mít aktivních až 50 UserID za účelem předvedení a prezentace služby potenciálnímu zákazníkovi, a to po tak dlouhou dobu, po kterou je to nezbytně nutné. V tomto případě musíme o takovém demonstračním užití vést také záznam spolu s názvem zákazníka a počtem uživatelských ID, které k tomu byly využívány.

Lze trial licence využívat opakovaně?

Ne u stejné služby pro stejného zákazníka. Trial perioda nesmí v součtu překročit 60 dní pro jednoho daného zákazníka.

Kdy automaticky ztrácím nárok na trial licenci?

Ve chvíli, kdy začnete systém využívat k produkci, nebo ve chvíli, kdy začneme službu (cloud nebo software) zpoplatňovat, nebo vyprší 60denní zkušební perioda.

Jaké je správné licencování u služby O2 Dedikovaný server?

Na dedikovaný server je možné použít i SPLA licencování, ale pouze v případě zachování admin přístupu O2 k serveru. Když vám vyhradíme pro provoz vašeho IT celý fyzický server (případně i privátní cloud), tj. zaručíme, že na fyzickém serveru nebudeme provozovat IT technologie pro nikoho jiného, můžete si řešit licenční záležitosti Microsoft softwaru samostatně. Na vlastnictví serveru nezáleží. 

Využití tzv. PayPerUse modelu a Try & Buy

Spotřebovali jsme výkon v rámci možností PayPerUse modelu, ale chceme spotřebovaný výkon změnit na zafixovanou kapacitu.

Stačí jen nahlásit rychlou změnu. PayPerUse model se rychlé změně sám přizpůsobí.

Můžeme v rámci PayPerUse spotřebovat neomezený výkon?

Technicky ano. Ale z důvodů ochrany zákazníka nastavujeme tzv. Maximální velikost prostředí, díky kterému si zákazník nastaví finanční hranici za měsíční platbu - limit.

Jaké zdroje lze v rámci PayPerUse čerpat?

Výpočetní výkon vCPU a paměť RAM. Diskovou kapacitu je nutné fixovat.

Má nárok zákazník na PayPerUse automaticky?

Ne, možnost využívat PayPerUse musí být potvrzena smluvně.

Můžu povolit neomezený růst PayPerUse?

Ano, stačí do TSS napsat do Maximální velikosti prostředí hodnoty "9999". Ale vystavujete se riziku, že při chybě systému/aplikace nebudete mít žádný limit pro růst a tedy ani platba (faktura) nebude mít horní hranici. Typicky při tzv. zacyklení systému to může mít zásadní dopad na platbu.

Započítává se Try&Buy do celkové délky smlouvy?

Nezapočítává. Při smlouvě na 12 měsíců a s 1 měsícem Try & Buy, budete mít prostředí 13 měsíců.

Je možné využít Try&Buy opakovaně?

Ne a to ani na systém který v O2 Cloud ještě nebyl umístěn. Try&Buy režim totiž slouží výhradně k otestování služby.

Je T&B k dispozici u služby O2 Virtuální server?

Ne. Ale vzhledem k nulovému zřizovacímu poplatku a možnosti smlouvy na dobu neurčitou, jsou náklady na provoz v řádech stokorun.

Je T&B k dispozici u služby O2 Virtualizované řešení?

Ano. Jedná se ale o výrazně individualizované řešení, tedy T&B je možné pouze u smlouvy na dobu 24 měsíců a delší.