Tisk uzávěrky

Denní transakce nebo celkové denní údaje

Každý terminál obsahuje nezbytné funkce pro správu finančních záležitostí. Umožňuje prohlížet nebo vytisknout transakce za den nebo celkové sumy za den, historii transakcí i záznam o transakcích (posledních 50).

Čas vytištění denní uzávěrky si můžete v menu nastavit podle potřeby

  1. klik   menu   Menu

  2. klik   jedna   Transakce

  3. klik   sedm   Uzávěrka – Zobrazí se čas nastavené uzávěrky, který lze změnit klávesou pod změnit. Nový čas nastavíte pomocí numerické klávesnice. Nastavení potvrďte stisknutím ok.

Doporučujeme povolit Tisk uzávěrky

  1. klik   menu   Menu

  2. klik   jedna   Transakce

  3. klik   osm   Tisk uzávěrky – Zobrazí se aktuální hodnota ANO/NE, kterou lze změnit klávesou pod Povolit nebo Zakázat. Novou hodnotu nastavení potvrďte stisknutím tlačítka   ok.

Manuální vytištění přehledu

  1. klik   menu   Menu

  2. klik   jedna   Transakce

  3. klik   jedna   Denní přehledy – terminál vytiskne souhrn transakcí za daný den.

  4. klik   dva   Počet transakcí za den – terminál vytiskne počet transakcí za daný den.