Volání s virtuální ústřednou – IP Centrex

Jak zapojit ADSL modem nebo router

Zapojení ADSL modemu

A

 • Připojení přímo do ADSL modemu, max. 4ETH.
 • PC připojený sériově do IP telefonu (port PC).
 • Pokud PC zapojíte za IP telefon, PC bude v případě nefunkčnosti IP telefonu nedostupné.

B

 • V téhle kaskádě musí přepínač podporovat standard 802.1Q QoS (s 802.1p CoS rozšířením).
 • V případě nastavitelného přepínače musí být hlas zařazený do Class5.
 • V případě řetězení víc přepínačů je potřeba, aby všechny podporovaly 802.1Q QoS/Cos.

C

 • Doporučuje se, aby přepínací výkon přepínače byl minimálně počet LAN portů krát teoretická rychlost daných portů (100 Mbps).
 • V téhle kaskádě nemusí přepínač podporovat standard 802.1Q QoS (s 802.1p CoS extension).
 • V případě použití nastavitelného přepínače se hlas musí zařadit do Class5. V případě řetězení víc přepínačů je potřeba, aby všechny přepínače podporovaly 802.1Q QoS/CoS.
Zapojení routeru

A:

 • Připojení přímo do směrovače s rozšiřujícím modulem s max. 4× ETH10/100. Dohodnutý počet ze 4× ETH se programuje pro připojení IP telefonů (max. 4) a pro použití PC.
 • Směrovač nepodporuje PoE.
 • IP adresní rozsah pro datovou komunikaci je oddělený od IP adresního rozsahu pro hlasovou komunikaci.

B:

 • V téhle kaskádě nemusí přepínač podporovat standard 802.1Q QoS (s 802.1p CoS extension)
 • V případě použití nastavitelného přepínače musí být hlas zařazený do Class5.
 • V případě řetězení víc přepínačů je potřeba, aby všechny podporovaly 802.1Q QoS/CoS.
 • Pokud přepínač podporuje PoE, IP telefony nabízené ke službě jsou PoE Class2
 • IP adresní rozsah pro datovou komunikaci je oddělený od IP adresního rozsahu pro hlasovou komunikaci.

C:

 • Směrovač podporuje VLANy dle 802.1Q
 • Směrovač nepodporuje PoE.
 • Telefony s podporou VLAN (Well YV3, Well SIP-T22P, Well SIP-T26P, Thomson ST2022 a ST2030) je možné řadit do kaskády s PC.
 • V případě nefunkčnosti IP telefonu je PC v kaskádě nedostupné.

D:

 • V této kaskádě musí přepínač podporovat standard 802.1Q QoS (s 802.1p CoS extension)
 • V případě nastavitelného přepínače musí být hlas zařazený do Class5.
 • V případě řetězení víc přepínačů je potřeba, aby všechny podporovaly 8021Q QoS/CoS.
 • Pokud přepínač podporuje PoE, jsou P telefony nabízené ke službě PoE Class2.
 • Telefony s podporou VLAN (Well YV3, Well SIP-T22P, Well SIP-T26P, Thomson ST2022 a ST2030) je možné řadit do kaskády s PC.
 • V případě nefunkčnosti IP telefonu je PC v kaskádě nedostupné.

E:

 • V téhle kaskádě musí přepínač podporovat standard 802.1Q QoS (with 802.1p CoS extension)
 • V případě nastavitelného přepínače musí být hlas zařazený do Class5 (nastavení vlastních zařízení si zajišťuje zákazník sám).
 • V případě řetězení víc přepínačů je potřeba, aby všechny podporovaly 8021Q QoS/CoS.
 • Pokud přepínač podporuje PoE, můžou být IP telefony nabízené ke službě PoE Class2
 • Telefony s podporou VLAN (Well YV3, Well SIP-T22P, Well SIP-T26P, Thomson ST2022 a ST2030) je možné řadit do kaskády s PC.
 • Za vyhovující kabeláž a aktivní prvky odpovídá zákazník. V případě problémů se službou IP Centrex předvede technik společnosti O2 funkčnost služby na aktivních prvcích společnosti O2. Zbytečný výjezd technika se účtuje podle ceníku společnosti O2.

O2 Menu – webový portál pro správu virtuální ústředny

Součástí služby IP Centrex je O2 Menu – aplikace, která slouží k

 • ovládání hovorů pomocí PC (vytáčení kliknutím, přijmutí, …)
 • nastavování funkcí (přesměrování, konference, rychlé volby vytáčení, …)

Přihlášení do aplikace:

Pro přístup do portálu použijte internetový prohlížeč MS Explorer verze 6 a vyšší. Aby některé funkce fungovaly správně (především Manažer hovorů), systém vám do počítače automaticky nainstaluje podporu jazyka Java. V případě potíží se prosím obraťte na svého správce.

Adresa pro přihlášení do aplikace: https://www.o2menu.cz

K přihlášení použijte údaje, které jste dostali od svého správce (najdete je v předávacím protokolu).

Přístupové jméno (User ID): 420xxxxxxxxx
Heslo (password): xxxxxxxxx


Přístupové jméno a Heslo jsou vaše osobní údaje opravňující k využívání všech služeb, proto je chraňte před případným zneužitím.

Pokud přihlašovací údaje neznáte, obraťte se na kontaktní osobu vaší společnosti. Vy sami jste kontaktní osoba?  Ozvěte se nám tady.


Ovládání a nastavení služby IP Centrex pomocí O2 Menu / chybí obrázky z předlohy (confluence)

Pro konfiguraci služby slouží Osobní webový portál O2 Menu.

Návody pro portál O2 Menu:


Hovory můžete administovat i přes klienta Manažer hovorů, který je dostupný přímo z Osobního webového portálu O2 Menu.

Nosné datové služby

Datové služby, se kterými funguje virtuální ústředna IP Centrex, jsou O2 Internet xDSL, IP Connect Classic (H), IP Connect GigaOptics, IP Connect Express, Internet Business, Internet Profi a Internet Business Plus.

Jak službu zrušit

Pokud už IP Centrex nechcete, ozvěte se prosím obchodnímu zástupci. 
Zařízení jako IP telefony nebo VoIP brány Mediatrix nevracejte do prodejny. V rámci rušení služby si pro ně přijede náš technik.

Nejčastější otázky

Související služby a nastavení virtuální ústředny

Mám vlastní IP telefony, můžu s nimi používat IP Centrex?
To bohužel není možné. Kvalitu služby (QoS) vám můžeme garantovat jen s telefony, které vám sami dodáme. Pokud si telefony nechcete kupovat, můžete si je i pronajmout. Výhodou je stálá záruka, operativní pomoc při nefunkčnosti zařízení a pravidelná obměna zařízení.

Můžu přes www portál kdykoliv měnit počet uživatelů služby?
Ano, počet uživatelů můžet kdykoliv zadarmo změnit. Stačí o změnu požádat svou kontaktní osobu pro O2 – jedná se o změnu smlouvy.

Můžu si koupit provolbu?
Provolba je k IP Centrexu zadarmo.

Je možné přenést číslo od alternativního operátora?
Ano, přenést pevné telefonní číslo od jiného operátora na IP Centrex jde.

Můžu pro IP Centrex použít jakýkoliv ADSL modem?
Ne, služba se nabízí a je garantovaná jen s modemy od O2, které podporují VoIP.

Jak probíhá volání mezi uživateli v rámci firmy (jakým číslem si volají)?
Volání interní linkou (pobočkou). Např. 111. Anebo celým národním číslem 123456789. Oba způsoby jsou v rámci jednoho zákazníka (IČO) zadarmo.

Jak probíhá volání mimo službu IP Centrex (volání mimo firmu)?
Pokud chce uživatel IP Centrex volat ven (uživateli, který není v IP Centrex), musí vždy vytočit nejdřív "0" a pak teprv samotné telefonní číšlo.

Můžu u IP Centrexu využít analogový fax?
Ano, jale budete si muset pořídt tzv. IP bránu. Můžete si ji buď koupit od O2 nebo si ji pronajmout. Přenos faxů ale garantovat nemůžeme. Doporučujeme proto na původní pevné lince nechat analogová zařízení.

Kde najdu informace o provolaných minutách a částce?
K IP Centrexu vystavujeme standardní vyúčtování jaké znáte např. z klasických telefonních linek.

Technické otázky

Nejde mi otevřít Manager hovorů. Co s tím?
Pro správnou funkčnost doplňkové služby Manager hovorů je potřeba podporovat v celé síti komunikaci na TCP portu 843 včetně povolení prostupů na firewallu.

Nejde mi přesměrovat hovory. Co s tím?
Pro správnou funkčnost doplňkové služby Přesměrování je nutné zadávat číslo, na které chcete hovor přesměrovat včetně přestupného znaku „0“ před číslem (např. 0602xxxxxx). Pro mezinárodní čísla je nutné zadat přestupný znak „0“ a navíc připojit „00“ namísto „+“ (např. 000421xxxxxx ).

Jak si nahraju svoji vlastní hlásku?
Například v aplikaci BroadSoft Recorder, která je dostupná pro platformy iOS i Android.

Můžu si telefonní hovory nahrávat?
Ne, IP Centrex neumožňuje nahrávaní hovorů.

Co dělat v případě výpadku IP Centrexu?
Abyste zajistili dostupnost příslušného telefonního čísla, přesměrujte ho na jinou funkční linku nebo mobilní telefon. Přesměrování nastavíte  v osobním portálu www.o2menu.cz, třeba i s využitím mobilního internetu. Nebo si o něj řekněte při nahlášení poruchy na lince technické podpory 800 111 777.

Dovolají se mi, pokud je moje ADSL pokud přes ni právě stahuju soubory? 
Ano, IP Centrex má prioritu před datovým přenosem.

Zaručí mi IP Centrex stejnou kvalitu hovoru jako klasická pevná linka?
Ano, u IP Centrex garantujeme stejnou kvalitu hlasového přenosu jako u tradiční pevné linky. Přesměrování hovorů a další doplňkové služby (odkaz) si můžete sami operativně měnit v menu IP telefonu nebo na osobním webovém portálu www.o2menu.cz. Přístupové údaje dostane každý uživatel při zřízení služby. Pokud je nemáte, dejte nám vědět, a my vám je pošleme znova.

Když nemám dost volných síťových kabelů, můžu za IP telefony připojit do kaskády i můj počítač?
U většiny telefonů je  zapojení dalšího zařízení (počítač, síťová tiskárna atp.) do kaskády možné. Prostudujte si ale informace o konkrétním typu IP telefonu.

Potíže s doplňkovými službami a jejich nastavení

Nejde mi otevřít Terminál spojovatelky. Co s tím?
Aby vám Terminál spojovatelky správně fungoval, je potřeba umožnit v celé síti komunikaci na TCP portu 843 včetně povolení prostupů na firewallu.

Kde můžu nastavovat Automatickou spojovatelku (IVR)?
Automatickou spojovatelku je možné plně konfigurovat přes www.o2menu.cz

Kde a jak se přihlásím na Konzoli recepční, na Agenta Call Centra nebo Supervisora Call Centra?
Přihlášení je dostupné z hlavní stránky.

Co všechno potřebuju k monitorování Agentů Call Centra?
Pro monitorování hovorů je nezbytné, aby všichni agenti, které chceme monitorovat, měli licenci Call Centrum Premium. Monitoring pak probíhá pomocí aplikace Supervisora.

Kolik můžu mít úrovní Automatické spojovatelky?
Počet úrovní Automatické spojovatelky není limitovaný. Z praktického hlediska ale nedoporučujeme víc než 5 úrovní v řadě.

Můžu se identifikovat číslem Automatické spojovatelky (IVR)?
Ano, telefonní číslo jakékoli skupinové služby (Automatická spojovatelka, Call Centrum kampaň, Podskupina) je možné použít i jako skupinovou identifikaci a nebo jako identifikaci oddělení.