Volání s virtuální ústřednou – IP Centrex

Jak zapojit ADSL modem nebo router

Zapojení ADSL modemu

A

 • Připojení přímo do ADSL modemu, max. 4ETH.
 • PC připojeno sériově do IP telefonu (port PC).
 • Pokud bude PC zapojeno za IP telefon, bude v případě nefunkčnosti IP telefonu PC nedostupné.

B

 • V této kaskádě musí přepínač podporovat standard 802.1Q QoS (s 802.1p CoS rozšířením).
 • V případě nastavitelného přepínače musí být hlas zařazen do Class5.
 • V případě řetězení více přepínačů je třeba, aby všechny podporovaly 802.1Q QoS/Cos.

C

 • Doporučuje se, aby přepínací výkon přepínače byl minimálně počet LAN portů krát teoretická rychlost těchto portů (100Mbps).
 • V této kaskádě nemusí přepínač podporovat standard 802.1Q QoS (s 802.1p CoS extension).
 • V případě použití nastavitelného přepínače musí být hlas zařazen do Class5. V případě řetězení více přepínačů je třeba, aby všechny přepínače podporovaly 802.1Q QoS/CoS.
Zapojení routeru

A:

 • Připojení přímo do směrovače s rozšiřujícím modulem s max. 4x ETH10/100. Dohodnutý počet ze 4x ETH bude programován pro připojení IP telefonů (max. 4) a pro použití PC.
 • Směrovač nepodporuje PoE.
 • IP adresní rozsah pro datovou komunikaci je oddělený od IP adresního rozsahu pro hlasovou komunikaci.

B:

 • V této kaskádě nemusí přepínač podporovat standard 802.1Q QoS (s 802.1p CoS extension)
 • V případě použití nastavitelného přepínače musí být hlas zařazen do Class5.
 • V případě řetězení více přepínačů je třeba, aby všechny podporovaly 802.1Q QoS/CoS.
 • Pokud přepínač podporuje PoE, IP telefony nabízené ke službě jsou PoE Class2
 • IP adresní rozsah pro datovou komunikaci je oddělený od IP adresního rozsahu pro hlasovou komunikaci.

C:

 • Směrovač podporuje VLANy dle 802.1Q
 • Směrovač nepodporuje PoE.
 • Telefony s podporou VLAN (Well YV3, Well SIP-T22P, Well SIP-T26P, Thomson ST2022 a ST2030) je možné řadit do kaskády s PC.
 • V případě nefunkčnosti IP telefonu je PC v kaskádě nedostupné.

D:

 • V této kaskádě musí přepínač podporovat standard 802.1Q QoS (s 802.1p CoS extension)
 • V případě nastavitelného přepínače musí být hlas zařazen do Class5.
 • V případě řetězení více přepínačů je třeba, aby všechny podporovaly 8021Q QoS/CoS.
 • Pokud přepínač podporuje PoE, jsou P telefony nabízené ke službě PoE Class2.
 • Telefony s podporou VLAN (Well YV3, Well SIP-T22P, Well SIP-T26P, Thomson ST2022 a ST2030) je možné řadit do kaskády s PC.
 • V případě nefunkčnosti IP telefonu je PC v kaskádě nedostupné.

E:

 • V této kaskádě musí přepínač podporovat standard 802.1Q QoS (with 802.1p CoS extension)
 • V případě nastavitelného přepínače musí být hlas zařazen do Class5 (nastavení vlastních zařízení si zajišťuje zákazník sám).
 • V případě řetězení více přepínačů je třeba, aby všechny podporovaly 8021Q QoS/CoS.
 • Pokud přepínač podporuje PoE, mohou být IP telefony nabízené ke službě PoE Class2
 • Telefony s podporou VLAN (Well YV3, Well SIP-T22P, Well SIP-T26P, Thomson ST2022 a ST2030) je možné řadit do kaskády s PC.
 • Za vyhovující kabeláž a aktivní prvky odpovídá zákazník. V případě problémů se službou IP Centrex předvede technik společnosti O2 funkčnost služby na aktivních prvcích společnosti O2. Zbytečný výjezd technika bude účtován podle ceníku společnosti O2.

O2 Menu – webový portál pro správu virtuální ústředny

Součástí služby IP Centrex je také O2 Menu – aplikace, která slouží k

 • ovládání hovorů pomocí PC (vytáčení kliknutím, přijmutí, …)
 • nastavování funkcí (přesměrování, konference, rychlé volby vytáčení, …)

Přihlášení do aplikace:

Pro přístup do portálu použijte internetový prohlížeč MS Explorer verze 6 a vyšší. Aby některé funkce fungovaly správně (především Manažer hovorů), bude systém automaticky na váš počítač instalovat podporu jazyka Java. V případě potíží se prosím obraťte na svého správce.

Adresa pro přihlášení do aplikace: https://www.o2menu.cz

K přihlášení použijte údaje, které jste obdrželi od vašeho správce (viz předávací protokol).

Přístupové jméno (User ID): 420xxxxxxxxx
Heslo (password): xxxxxxxxx


Přístupové jméno a Heslo jsou vaše osobní údaje opravňující k využívání všech služeb, proto tyto údaje chraňte před případným zneužitím.

Pokud přihlašovací údaje neznáte, obraťte se na kontaktní osobu vaší společnosti. Pokud jste kontaktní osobou společnosti, ozvěte se nám na některý z těchto kontaktů.


Ovládání a nastavení služby IP Centrex pomocí O2 Menu / chybí obrázky z předlohy (confluence)

Pro konfiguraci služby slouží Osobní webový portál O2 Menu.

Návody pro portál O2 Menu:


administraci hovorů můžete provádět také přes klienta Manažer hovorů, který je dostupný přímo z Osobního webového portálu O2 Menu.

Nosné datové služby

Datové služby, se kterými funguje virtuální ústředna IP Centrex jsou O2 Internet xDSL, IP Connect Classic (H), IP Connect GigaOptics, IP Connect Express, Internet Business, Internet Profi, Internet Business Plus.

Jak zrušit službu

V případě, že už nechcete využívat IP Centrex, obraťte se prosím na našeho obchodního zástupce. 
Zařízení jako IP telefony nebo VoIP brány Mediatrix nevracejte na prodejně. V rámci rušení služby si pro ně přijede náš technik.

Nejčastější otázky

Související služby a nastavení virtuální ústředny

Mám vlastní IP telefony, mohu je využít pro službu IP Centrex?
To bohužel není možné. Jen s telefony, které vám sami dodáme, můžeme garantovat kvalitu služby (QoS). Doporučujeme pronájem IP telefonů – výhodou je stálá záruka, operativní pomoc při nefunkčnosti zařízení a pravidelná obměna zařízení.

Mohu kdykoliv měnit počet uživatelů služby prostřednictvím www portálu?
Počet uživatelů lze kdykoliv bezplatně změnit. O změnu požádejte svou kontaktní osobu u O2 – jedná se o změnu smlouvy.

Mohu si zakoupit provolbu?
Ano. Provolba je ke službě IP Centrex zdarma.

Je možné přenést číslo od alternativního operátora?
Ano, na IP Centrex lze přenést pevné telefonní číslo od jiného operátora.

Lze pro IP Centrex použít jakýkoliv ADSL modem?
Ne, služba je nabízena a garantována pouze na modemech dodávaných O2, které podporují VoIP.

Jakým způsobem probíhá volání mezi uživateli v rámci firmy (jakým číslem si volají)?
Volání interní linkou (pobočkou). Např. 111. A nebo celým národním číslem 123456789. Oba způsoby jsou v rámci jednoho zákazníka (IČO) zdarma.

Jakým způsobem probíhá volání mimo službu IP Centrex (volání mimo firmu)?
Pokud chce uživatel IP Centrex volat ven (uživateli, který není v IP Centrex), musí vždy vytočit nejdříve "0" a následně telefonní číšlo.

Lze na službě IP Centrex využít analogový fax?
Ano, je k tomu však zapotřebí pořídit si tzv. IP bránu, kterou si od O2 můžete zakoupit či pronajmout. Přenos faxů však nemůžeme garantovat, a proto doporučujeme ponechat analogová zařízení na původní pevné lince.

Kde lze zjistit informace o provolaných minutách a částce?
Ke službě IP Centrex je dodáváno standardní vyúčtování jako u klasických telefonních linek.

Technické otázky

Nedaří se mi otevřít Manager hovorů. Co s tím?
Pro správnou funkčnost doplňkové služby Manager hovorů je potřeba podporovat v celé síti komunikaci na TCP portu 843 včetně povolení prostupů na firewallu.

Nedaří se mi přesměrovat hovory. Co s tím?
Pro správnou funkčnost doplňkové služby Přesměrování je nutné zadávat číslo, na které má být hovor přesměrován, včetně přestupného znaku „0“ před číslem (např. 0602xxxxxx). Pro mezinárodní čísla je nutné zadat přestupný znak „0“ a navíc připojit „00“ namísto „+“ (např. 000421xxxxxx ).

Jak si nahraju svoji vlastní hlásku?
Například pomocí mobilní aplikace BroadSoft Recorder, která je dostupná pro platformy iOS i Android.

Můžu si telefonní hovory nahrávat?
Ne, IP Centrex neumožňuje nahrávaní hovorů.

Co dělat v případě výpadku služby IP Centrex?
Abyste zajistili dostupnost příslušného telefonního čísla, přesměrujte ho na jinou funkční linku nebo mobilní telefon. Přesměrování můžete provést v osobním portále www.o2menu.cz, třeba i s využitím mobilního internetu. O přesměrování také můžete požádat při nahlášení poruchy na lince technické podpory 800 111 777.

Bude uživatel dovolatelný v případě, že je jeho ADSL linka plně využita pro stahování souborů?
Ano, IP Centrex má prioritu před datovým přenosem.

Zaručí mi IP Centrex stejnou kvalitu hovoru jako klasická pevná linka?
Ano, u IP Centrex garantujeme stejnou kvalitu hlasového přenosu jako u tradiční pevné linky. Přesměrování hovorů a další doplňkové služby (odkaz) si můžete sami operativně měnit v menu IP telefonu nebo v osobním webovém portálu www.o2menu.cz. Přístupové údaje obdrží každý uživatel při zřízení služby. Pokud tyto údaje nemáte, kontaktujte nás, abychom vám je mohli znovu zaslat. Právě proto, abychom se mohli za kvalitu služby (QoS) zaručit, se zřízení IP Centrex váže na námi poskytované datové služby.

Pokud nemám dostatek volných síťových kabelů, je možné za IP telefony připojit do kaskády i můj počítač?
U většiny telefonů je možné zapojení dalšího zařízení (počítač, síťová tiskárna atp.) do kaskády. Prostudujte si informace o konkrétním typu IP telefonu.

Potíže s doplňkovými službami a jejich nastavení

Nedaří se mi otevřít Terminál spojovatelky. Co s tím?
Pro správnou funkčnost doplňkové služby Terminál spojovatelky je potřeba umožnit v celé síti komunikaci na TCP portu 843 včetně povolení prostupů na firewallu.

Kde můžu nastavovat Automatickou spojovatelku (IVR)?
Automatickou spojovatelku je možné plně konfigurovat přes www.o2menu.cz

Kde a jak se přihlásím na Konzoli recepční, na Agenta Call Centra nebo Supervisora Call Centra?
Přihlášení je dostupné z hlavní stránky.

Co vše potřebuji k monitorování Agentů Call Centra?
Pro monitorování hovorů je nezbytné aby všichni agenti, které chceme monitorovat, měli licenci Call Centrum Premium. Monitoring pak probíhá pomocí aplikace Supervisora.

Kolik můžu mít úrovní Automatické spojovatelky?
Počet úrovní Automatické spojovatelky není limitován. Z praktického hlediska se ale nedoporučuje víc než 5 úrovní v řadě.

Můžu se identifikovat číslem Automatické spojovatelky (IVR)?
Ano, telefonní číslo jakékoli skupinové služby (Automatická spojovatelka, Call Centrum kampaň, Podskupina) je možné použít i jako skupinovou identifikaci a nebo jako identifikaci oddělení.