VoIP Connect

Jak probíhá zprovoznění služby

  • Před zřízením služby musíme na vaší lokalitě provést technické šetření na datovou konektivitu. Podle výsledků šetření se řídí i vlastní realizace.
  • Když je například potřeba zřídit nový přístupový okruh či jiný alternativní přístup (např. mikrovlnný nebo optický spoj) pomocí kterého vás připojíme do sítě, trvá to přibližně 3 týdny. Když je potřeba položit novou kabelovou trasu, může se realizace trvat i déle. 
  • Vlastní dodávka technologie a zprovoznění služby trvá zpravidla 2 až 4 týdny. Záleží na vašich požadavcích.
  • V případě delších realizací s vaším souhlasem zhotovíme podrobný harmonogram prací, dle kterého se budeme následně řídit.
  • Jestli máte vlastní ústřednu, budeme s vámi spolupracovat na optimálním zapojení a zprovoznění služby.

Jak můžete provádět změny

Jestli potřebujete provádět jakékoli změny (přidat nebo ubrat telefonní čísla, provolby, počet kanálů nebo zařízení atd.), obraťte se na našeho obchodní zástupce.

Možná hledáte

Jak řešit poruchy

Když se setkáte s poruchou, rychle se jí zbavíte v on-line centru pro řešení poruch.

Informace o vyúčtování

Jak se služba zobrazí na faktuře a jaké způsoby faktury můžete využít?

Informace o platbách

Jakými způsoby můžete platit a další info o platebních transakcích.

Jak zrušit službu

V případě, že už nechcete využívat IP Centrex, obraťte se prosím na našeho obchodního zástupce. Zařízení jako IP telefon nebo VoIP brány Mediatrix nevracejte na prodejně. V rámci rušení služby si pro ně přijede náš technik.