Digitální linka ISDN30

Digitální linka pro velké firmy nebo call centra.

Varianty a tarify ISDN30

Business ISDN30 – provolba – velká firma
 • Provolba umožní volat přímo konkrétního účastníka pobočkové ústředny. 
 • Velikost provolbových bloků: 10 čísel, 100 čísel, 1 000 čísel, 10 000 čísel nebo 100 000 čísel

Příklad použití: kancelář, kde každý zaměstnanec potřebuje mít své vlastní číslo.

Business ISDN30 – série

Hodí se, pokud potřebujete, aby se vám v jeden okamžik dovolalo co nejvíc zákazníků. Komunikovat můžete jen jedno telefonní číslo, na které vám budou volat. Sériová linka hovor automaticky přesměruje na volný kanál a tím výrazně snížíte šanci, že se vám zákazník nedovolá.

Příklad použití: call centrum, operátorské pracoviště, kde jsou všichni zaměstnanci dostupní na jednom čísle a společně odbavují frontu hovorů.

Funkce, které jsou součástí služby

Zobrazení čísla volajícího – CLIP

Okamžitě poznáte, kdo vám volá. Při každém zazvonění se automaticky zobrazí číslo volajícího. A pokud ho budete mít uloženého v telefonním seznamu, uvidíte i jeho jméno.

Výhody služby

 • poznáte, kdo vám volá
 • zřízení i používání služby je zadarmo
 • použití s telefonním seznamem v paměti pevného telefonu

Službu si můžete objednat na čísle 800 02 02 02 nebo v některé z O2 Prodejen.

CLIP - zobrazení identifikace volajícího

Podmínkou používání služby je koncové zařízení podporující zobrazení telefonního čísla na displeji.

Podržení volání – HOLD

I když zrovna s někým telefonujete, nemusíte přijít o nový příchozí hovor. Stačí přidržet první volání a přijmout další. K původnímu hovoru se pak můžete kdykoliv vrátit.

Výhody služby

 • neunikne vám žádný hovor
 • zřízení i aktivace služby jsou zdarma
 • až čtyři přidržená volání na digitální lince
 • přepínání mezi přidrženými hovory

Po přidržení volání se účastníkovi ozve hláska " Nezavěšujte, prosím, čekejte na spojení." Během volání můžete obnovit kterékoliv přidržené spojení, přepínat mezi přidrženými hovory, ukončit některý z hovorů nebo zavolat někomu dalšímu.

Na pevné lince můžete mít zároveň jeden přidržený a jeden aktivní hovor. Se základní přípojkou ISND můžete najednou přidržet až čtyři hovory (maximálně dva terminály).

Postup pro přidržení volání najdete v návodu přiloženém k vašemu telefonnímu přístroji.

HOLD - přidržení volání

Službu je možné ovládat pouze z telefonu s tónovou volbou. Pokud máte telefon s rotační číselnicí od O2, nabízíme vám jeho bezplatnou výměnu za telefon s číselnicí tlačítkovou. 
Volání ve stavu přidržení je tarifováno běžným tarifem, jako by byl hovor aktivní.

Čekající hovor

Už nemusíte zmeškat žádný telefonát. Během volání na své pevné lince totiž budete upozorněni na každý nově příchozí hovor.

Pokud chcete vést dva hovory najednou, nepotřebujete dva telefonní přístroje ani dvě telefonní linky. Stačí když si na své pevné lince zdarma aktivujete službu Čekající volání. 

Výhody služby

 • nezmeškáte žádný hovor
 • zřízení i používání je zdarma
 • snadné ovládání

Jakmile se vám ohlásí nový příchozí hovor, můžete si vybrat, co chcete udělat. Máte na výběr:

 • příchozí hovor ignorujete
 • přijmete nový a zrušíte původní
 • přijmete nový hovor a původní přepnete do režimu čekání
Přesměrování hovorů

Budete k zastižení přesně tam, kde potřebujete. Stačí si přesměrovat číslo své pevné linky na jiný telefon.

Pokud jste mimo domov nebo máte právě obsazeno, můžete svou pevnou linku dočasně přesměrovat například na mobilní telefon, do hlasové schránky nebo na kterékoli jiné telefonní číslo v pevné či mobilní síti. Volání můžete kdykoliv přesměrovat zpátky.

Výhody služby

 • jste stále k zastižení
 • volajícím stačí znát jediné číslo
 • aktivace zdarma

Službu si můžete zdarma objednat v kterékoliv O2 Prodejně.

Malá konference

Udělejte si schůzku ve třech po telefonu.

Když potřebujete něco probrat ve třech a nemáte čas na schůzku, proberte to po telefonu - všichni dohromady. Pokud právě s někým hovoříte, můžete do hovoru přibrat dalšího účastníka. Nepotřebujete k tomu žádné zvláštní zařízení ani nový telefonní přístroj, stačí mít aktivovanou službou Malá konference.

Výhody služby

 • voláte se dalšími dvěma účastníky najednou
 • můžete dalšího volajícího přibrat i během hovoru
 • snadné zapojení a ovládání
 • aktivace je zdarma
 • konferenci hradí linka, která ji sestavuje

Službu objednáte na bezplatné lince 800 111 777 nebo v kterékoliv O2 Prodejně.

Služba je dostupná pouze na telefonech s tónovou volbou. Telefony s pulzní volbou a rotačním číselníkem ji nepodporují. Pokud telefon s tónovou volbou nemáte, můžete si na kterékoliv O2 Prodejně zažádat o bezplatnou výměnu.

Po přidržení volání se účastníkovi ozve hláska "Nezavěšujte, prosím, čekejte na spojení." Během volání můžete obnovit kterékoliv přidržené spojení, přepínat mezi přidrženými hovory, ukončit některý z hovorů nebo zavolat někomu dalšímu.

Na pevné lince můžete mít zároveň jeden přidržený a jeden aktivní hovor. Se základní přípojkou ISDN můžete najednou přidržet až čtyři hovory (maximálně dva terminály). 

Zobrazení čísla volaného COLP

U zobrazení identifikace volaného se můžete ubezpečit o tom, že voláte nebo faxujete opravdu tam, kam chcete.

Nezobrazení čísla volajícího CLIR, CLIR-PC/ COLR

Nezobrazení vašeho čísla na telefonu volaného vás může ochránit může před zneužitím vašeho telefonního čísla.

Přepojitelnost terminálů

V průběhu spojení můžete vyjmout telefon ze zásuvky a zapojit ho do jiné zásuvky stejné přípojky (v jiné kanceláři), aniž byste přerušili komunikaci.

Informace o poplatku / Informace o čase

Na displeji vašeho telefonu se zobrazí informace o ceně nebo délce hovoru.

Doplňkové služby

Omezení odchozích volání

Můžete zablokovat volání na vybraná čísla nebo třeba do zahraničí. Vyhnete se tak např. nečekaně vysokým účtům.

Identifikace zlomyslných volání

Zbaví vás např. anonymních telefonátů a nepříjemných hovorů. Údaje o volajícím si síť zaregistruje a pro potřebu pozdější identifikace.

Multihoming

Díky multihomingu budete mít pro svou pobočkou ústřednu záložní připojení. Digitální linku ISDN30 provolba a Digitální linku ISDN30 série připojíte přes další řídící ústřednu (HOST). Pokud dojte na hlavním připojení pobočkové ústředny nebo řídící ústředně (HOST) k závadě, hovory se automaticky začnou směrovat přes záložní připojení a jinou řídící ústřednu (HOST).

Garantovaná kvalita služeb (SLA) pro digitální linky

Služba SLA garantuje 99 % dostupnost služby Digitální linka ISDN30 série a Digitální linka ISDN30 provolba a nadstandardní servisní přístup, zkrácenou dobu oprav při poruchách nebo kratší dobu reakce na nahlášení problémů.

Provolba

Služba umožňuje, aby si účastník, který má pobočkovou ústřednu, zvolil telefonní čísla z provolbového bloku. Na tato čísla mu volající mohou volat přímo (bez zásahu spojovatelky). Cena se účtuje dle sjednané velikosti provolbového bloku.

Sériová linka

I když právě hovoříte s někým jiným, zákazníci se vám dovolají. Sériová linka umožňuje, aby se vám na jedno číslo dovolalo najednou víc volajících.

Se sériovou linkou nebudete mít nikdy obsazeno. Služba provede automatický výběr volného kanálu a přesměruje hovor na některou z linek připojených ke stejnému telefonnímu číslu.

Výhody služby

 • nebudete mít obsazeno
 • zákazníci se vám vždy dovolají
 • jedno číslo pro několik přípojek

Službu Sériová volba můžete použít i k připojení pobočkové ústředny.

Při využití služby na pobočkové lince můžete navíc omezit počet obsazovaných linek.

Typy služby
 

Sériová linka se sekvenčním výběrem

Příchozí volání sériové linky se vždy směruje na první telefonní linku nebo kanál digitální linky v seznamu ústředny. Pokud je první linka obsazená, směruje se volání na nejbližší volnou linku v pořadí.

Sériová linka s nesekvenčním výběrem

Příchozí volání se vždy směruje na telefonní linku nebo kanál digitální linky, který v seznamu ústředny následuje po posledně volaném.

Mohlo by vás zajímat

Technické parametry tarifu

Ve službě je možné nastavit s jednou nebo více přípojkami, které mají kapacitu 30 hovorových kanálů. Potřebnou kapacitu si volíte podle potřeby své potřeby pomocí dokoupení další přípojky.

Služba je navržená pro systémy s velkou kapacitou (např. pobočkové ústředny k veřejné telekomunikační sítě). Znamená to tedy 30 nezávislých B kanálů o rychlosti 64 kb/s určených na přenášení hovorů, textu, obrazu a dat a jeden D kanál o rychlosti 64 kb/s určený pro přenos signalizace. Přenosová rychlost je 2,048 Mb/s, uživatelská rychlost 1 920 kb/s. Primární přípojku je možné zapojit jako point-to-point na pobočkovou ústřednu

ISDN pokrývá první 3 vrstvy modelu OSI:

 • fyzická: Protokol I.431 – PRI
 • linková: Protokol Q.921
 • síťová: Protokol Q.931
Kapacity přípojky

Jedna přípojka má 30 kanálů. Pobočkovou ústřednu ale můžete připojit více přípojkami. V tom případě se kapacita násobí a můžete mít např. 60, 90 nebo více kanálů.

Kolik dostanete telefonních čísel

Můžete si vybrat provolbový blok o velikosti 10, 100, 1000, 10000 nebo 100000 čísel. Pokud nepotřebujete celých 1000 čísel, ale stačí vám např. 250 čísel, jsou nejlepší volbou 3 bloky o 100 číslech.

Příchozí a odchozí kanály

Využití kanálů je dynamické a mění se podle vašeho provozu na pobočkové ústředně. Kanály tedy nejsou pevně rozděleny na příchozí a odchozí.