Jednotné číslo

Nabídněte svým zákazníkům volání na lehce zapamatovatelné telefonní číslo.

Varianty

Jednotné číslo
Služba s celorepublikovou působností pro volání pomocí zkrácených, maximálně šestimístných, telefonních čísel začínajících jedničkou. Negeografické virtuální číslo, které se při volání směruje na standardní geografické číslo. 
Tísňová linka
Specifická linka umožňující volání na jednotky záchranného systému ČR a městem provozovaná oddělení městské policie pomocí zkráceného čísla začínajícího jedničkou.

Co pro zřízení služby potřebujete

  • Rozhodnutí ČTÚ o přidělení Jednotného čísla
  • Technická specifikace služeb
  • Dohoda o umístění čísel v síti O2

Podmínky

Abyste si službu mohli zřídit, potřebujete k tomu Rozhodnutí o přidělení čísla. To vám vydá Český telekomunikační úřad. Přidělování čísel se řídí číslovacím plánem. ČTÚ ho řeší formou správního řízení. 

Co můžete měnit

U Jednotného čísla můžete změnit plátcecíl – přidání nebo odebrání operátorského pracoviště a uveřejnění.

Co změnit nejde

Jednotné číslo nejde převést na jiného účastníka. Původní i nový účastník musí změnu zadat u ČTÚ a doložit nové Rozhodnutí o přidělení Jednotného čísla. Nejdřív se Jednotné číslo zruší u původního účastníka a pak se u nového zřídí. Výjimku tvoří případ fúze společnosti.