Jednotné číslo

Nabídněte svým zákazníkům volání na lehce zapamatovatelné telefonní číslo.

Varianty

Jednotné číslo
Služba s celorepublikovou působností pro možnost volání pomocí zkrácených maximálně šestimístných telefonních čísel začínajících jedničkou. Jedná se o negeografické virtuální číslo, které je při volání směrováno na standardní geografické číslo. 
Tísňová linka
Umožňuje volání pomocí zkráceného čísla začínajícího jedničkou. Je určena pro specifický účel volání na jednotky záchranného systému ČR a města provozující městskou policii.

Co potřebujete pro zřízení služby

  • Rozhodnutí ČTÚ o přidělení Jednotného čísla
  • Technická specifikace služeb
  • Dohoda o umístění čísel v síti O2

Podmínky

Pro zřízení služby je nutné být  držitelem Rozhodnutí o přidělení čísla, které vydává Český telekomunikační úřad. Přidělování čísel se plně řídí číslovacím plánem. ČTÚ ho provádí formou správního řízení. 

Jaké změny můžete provádět

U služby Jednotné číslo můžete změnit plátcecíl – přidání nebo odebrání operátorského pracoviště a uveřejnění.

Co změnit nejde

U služby Jednotné Číslo není možné provést převod účastnictví. Původní a nový účastník musí provést změnu u ČTÚ a doložit nové Rozhodnutí o přidělení Jednotného Čísla. Změna se provádí zrušením u původního účastníka a zřízením u nového účastníka. Výjimku tvoří případ fúze společnosti.