Zveřejnění v telefonním seznamu

V telefonním seznamu jsou uvedeni zákazníci, kteří dali souhlas, aby jejich telefonní číslo bylo uveřejněno:

 • na internetu
 • na telefonních číslech 1180 / 1188

V telefonním seznamu vám uveřejníme jakékoliv pevné, mobilní telefonní nebo faxové číslo. Zveřejnění (i nezveřejnění) v telefonním seznamu je zdarma.

Nezveřejnění v telefonním seznamu

Pokud si to nepřejete, nejste v telefonním seznamu uvedeni. Tuto možnost si můžete vybrat při zřízení služby a nastavení je pak možné kdykoliv změnit.

Neuveřejnění osobních, resp. identifikačních údajů v telefonním seznamu se nevztahuje na přenos a následné zobrazení telefonního čísla na displeji osoby, které voláte.

Co záznam v telefonním seznamu obsahuje

Součástí záznamu může být:

 • příjmení, jméno
 • titul, akademický titul, ml., st., pseudonym,
 • poznámka ke zveřejnění
 • obchodní firma nebo název včetně dodatku označujícího právní formu (příp. zavedený název provozovny,resp. předmět podnikání),
 • adresa trvalého pobytu, sídla či místa podnikání,
 • číslo telefonní přípojky
 • e-mailová adresa
 • webová stránka (snad i v poli pseudonym)

Text můžeme upravit tak, aby neodporoval právním předpisům a vyhledávání účastníků bylo co nejjednodušší.

Nadstandardní zveřejnění např. čísla pobočky z provolby, webové stránky apod. je možné zadat přímo do Redakce Telefonního Seznamu e-mailem redakce@o2.cz.

Pokud máte předplacenou kartu a chcete být zveřejněn v telefonním seznamu, vyplňte formulář a pošlete ho na e-mail redakce@o2.cz.

Údaje v telefonním seznamu aktualizujeme každé 3 měsíce.

Více informací

Zažádali jste o (ne)zveřejnění v telefonním seznamu a změna neproběhla

Zkontrolujte si své údaje v Moje O2.

 • Jestli jsou správně, zkontrolujte, jestli jste změnu zadávali před méně než 3 měsící, pak počkejte - telefonní seznam aktualizujeme jednou za 3 měsíce.
 • Pokud jste změnu zadali před více než 3 měsíci, ozvěte se nám na redakcets@o2.cz. Redakce umí ověřit stav zveřejnění u O2 a předaná data do telefonních seznamů. Redakce se vám pak sama ozve a věc s vámi vyřeší.
 • Pokud jsou údaje v Moje O2 špatně, opravte si je nebo kontaktujte svého obchodního zástupce O2.